Aspaym Catalunya

Aspaym Catalunya, Associació de lesionats medul·lars i altres discapacitats físiques, neix al 1989 amb el convenciment de constituir-nos com un punt d’orientació, assessorament, informació o ajuda a persones amb lesions medul·lars i a aquelles amb grans discapacitats físiques, així com per a la seva família y entorn més proper.
La principal finalitat de la nostra associació es proporcionar cobertura social i assistencial a persones amb greus discapacitats físiques, treballar per a la millora de la seva qualitat de vida, la visualització d’aquest col·lectiu i la seva plena integració social.

Barcelona (España)
2

Led challenges

0

Active challenges

Finished challenges

235€
Discapacidad mental Igualdad de genero

Per una vida independent

A Aspaym Catalunya vetllem per l’autonomia de les persones amb lesions medul·lars i altres discapacitats. U...

In support of

Sponsors