Collected

160€

To benefit

Copy code
Code copied
Donate

Proyecto de ocio inclusivo para personas con problemas de salud mental.

Las personas con problemas de salud mental suelen ser pensionistas o trabajadores de empleo protegidos con sueldos muy bajos que les impide acceder a actividades de ocio y culturales. Por este motivo NouSol ha impulsado un proyecto de ocio inclusivo.

Collected

160€

Goal

1.000€

Donations

7

Left

Finished

16%

In support of

Cause lead by

Category

Discapacidad intelectual Educación Cooperación internacional

Share this event

Copy code
Code copied

Published: 6 Dec 2018

 

La población que sufren trastornos o enfermedades mentales va al alza en los últimos tiempos. Algunos socios activos de la Asociación socioeducativa NOUSOL que trabajan en el ámbito de la salud mental han observado y constatado que unas de las dificultades con las que se encuentran y que más les angustian es la gestión de su tiempo libre y de ocio. El proyecto nace de detectar esta necesidad y a través de la auto-gestión de su tiempo libre mejorar su calidad de vida y su salud mental. Como también para luchar contra el estigma social y para potenciar que puedan socializarse entre iguales y con el resto del entorno social que les rodea. Así como incluir en este proyecto la posibilidad de participación de familiares en las diferentes y diversas salidas que se llevarán a cabo, incidiendo así en crear un grupo el máximo heterogéneo posible.

Por este motivo desde la Asociación Socioeducativa NouSol, se impulsa el Proyecto GOIG para la mejora de la salud y de hábitos saludables de personas con un problema o trastorno de salud mental y para que disfruten de un recurso lúdico y cultural de interés, atractivo para ellos y sus familiares.
Se trata de un servicio que pretende incrementar su calidad de vida, trabajando el ocio y el tiempo libre como un elemento para la mejora de salud mental. También para incluir socialmente a las personas de este colectivo mediante salidas de fin de semana lúdicas, de ocio y de interés cultural. Los profesionales que acompañarán en las salidas están formados y especializados en el campo de la salud mental.

El proyecto se inicio a principios de 2018 y ha sido todo un éxito. Para poder continuar con el proyecto para el 2019 NECESITAMOS TU GRANO DE ARENA!!

Som una entitat local, sense ànim de lucre, independent, decolonial, intercultural, feminista i antiracista.

A) MISSIÓ

La nostra missió és l’empoderament de persones o col·lectius en situació de vulnerabilitat a través de l’educació, les arts, el lleure i des de l’acompanyament i el lliurament d’eines i coneixements per adquirir habilitats toves.

B) VISIÓ

La nostra visió és aconseguir ser una organització referent en la innovació social i en el treball en xarxa, duen a terme projectes i models integrals de desenvolupament que generin canvis substancials en les persones i organitzacions amb les quals treballem.

C) VALORS

Igualtat: assumim que totes les persones són lliures i iguals en dignitat i drets, independentment del seu lloc de naixement, idioma, sexe, gènere, tendència sexual, religió, color de pell, pensament polític i de qualsevol altra circumstància o condició. Per això arbitrem mesures de discriminació positiva per garantir que aquesta igualtat es compleixi.
1.1. Mesures de discriminació positiva que l’entitat aplica en el desenvolupament de la seva gestió:
1.1.1. 70% persones contractades per l’Organització seran dones.
1.1.2. 70% persones integrants de la junta seran dones.
1.1.3. 30% persones contractades per l’Organització seran migrants o descendents de primera generació de persones migrants.
1.2. Mesures que afavoreixen la igualtat que l’entitat adopta en els processos de contractació:
1.2.1. En cada procés de contractació s’han de sol·licitar currículum sense foto, sense data de naixement i sense expressió de l’estat civil.
1.2.2. Cada persona contractada subscriurà una acta on es comprometrà a acomplir la seva tasca; també a relacionar-se amb les persones participants i amb qui comparteix el treball d’una manera respectuosa, exempta de tota mena de violència i discriminació, assenyalant expressament el compromís de l’entitat en la lluita contra l’assetjament sexual, i la discriminació per raó de gènere o raça.
1.2.3. Cada persona que tingui un contracte de treball amb l’organització serà informada, sota signatura d’acta, sobre la missió, visió i valors de l’entitat; també pel que diu relació amb el seu enfocament feminista, de colonial, intercultural i de drets humans, per tal que incorpori aquests valors en la tasca per a la qual se li ha contractat.
1.3. Mesures que afavoreixen la igualtat que l’entitat adopta en el desenvolupament de la seva tasca:
1.3.1. Tots els documents que l’organització confecciona estan redactats en llenguatge no sexista.
1.3.2. Totes les imatges, vídeos, referències i textos que l’organització utilitza per acomplir amb la seva comesa estan exemptes d’estereotips, o s’evidencien quan els contenen.

Dignitat: ens assisteix el convenciment que totes les persones són titulars de drets, tenint com a referent tots els tractats internacionals sobre drets humans i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 promoguts per Nacions Unides.

Transparència: desenvolupem els projectes i programes de forma ètica i transparent. Fem rendició de comptes a usuaris, voluntaris i donants.

Interculturalitat: Respecte per totes les cultures i els sabers situats.

Treball en xarxa: Promoure el treball col·laboratiu amb les diferents agents socials del territori, estenent el teixit associatiu i comunitari.

Protecció del medi ambient: totes i cadascuna de les intervencions que l’entitat realitza procuren no contaminar, dins les seves possibilitats, i reduir la seva petjada de carboni. Per tal motiu, només utilitza paper i tints d’Impressora reciclats, prefereix l’ús de tecnologies de la informació al lliurament de documents, els proveïdors dels diferents productes són cooperatives locals i botigues de segona mà, quan això és possible, prefereix utilitzar productes de proximitat, reutilitza paper, recicla, i diposita els residus no domèstics adequadament a la deixalleria.

Bio-economia: NouSol creu en la gestió des de la sostenibilitat, per tal motiu empra Banca Ètica,
subscriu contractes de subministrament de béns i serveis bàsics i d’assegurances amb cooperatives de consum, i forma part d’una cooperativa de crèdit i d’una xarxa d’economia solidària.

Promoció de la llengua i cultura catalana: Promoure tant l’aprenentatge de la llengua com de la cultura catalana. Com a eina per a la plena inclusió social, l’augment del sentit de pertinença, participació i la creació de vincles perdurables entre la població d’origen migrant i la societat catalana, així com l’enfortiment del teixit associatiu.

Donators (7)

José

10€

1,833 days ago

Bàrbara

20€

1,836 days ago

Juan Ignacio

50€

1,891 days ago

Pili

10€

1,902 days ago

Bàrbara

20€

1,902 days ago

Anonymous

30€

1,903 days ago

Anonymous

20€

1,903 days ago

See more donators

Comments (4)

Pili

1,902 days ago

No he donado mucho, pero os haré mucha publicidad

Bàrbara

1,902 days ago

Bona feina Blai!!

Sponsors