Collected

190€

To benefit

Copy code
Code copied
Donate

Monumento natural de paz 'El Picacho', Honduras

En Honduras existen solo observatorios de la violencia, nunca se habla de observar la paz, con este proyecto comunitario queremos dar un paso simbólico para construir cultura de paz a través del embellecimiento del monte Picacho.

Collected

190€

Goal

1.000€

Donations

12

Left

Finished

19%

In support of

Cause lead by

Category

Discapacidad intelectual Educación Cooperación internacional

Share this event

Copy code
Code copied

Published: 28 Nov 2019

Guacamaya es una aldea que pertenece al municipio de Gualala (en la lengua Lenca significa muchas aguas, muchos ríos) en el occidente de Honduras, y pesar estar situada en el País más violento de América, es de los municipios con menos violencia en Centroamérica, dato que nos hace creer en la cultura de paz como forma de vida.
El presente proyecto nace como iniciativa de la juventud de Guacamaya, para seguir construyendo espacios de paz, debido a la preocupación que nos embarga, ya que por parte del Gobierno central del País se nos construyó una cárcel de máxima seguridad para delincuentes presos de gran peligrosidad a pocos metros del casco histórico del municipio, esto sin consulta previa a los pobladores. Es paradójico que se nos instale tal proyecto penitenciario de reos peligrosos al municipio que no contaba ni con posta policial porque no se necesitaba.
Se proyecta convertir un Picacho en un mirador, instalando un “asta” con la bandera de la paz, sembrando buganvillas con variedad de colores alrededor de todo El Picacho, hacer los senderos seguros para que los visitantes tengan condiciones de subir hasta la cima.
El día de la instalación de la bandera de la paz, será el mismo en el que se siembren 100 buganvillias de todos los colores, un encuentro de artistas locales, una cuadrangular de futbol de los equipos de aldeas cercanas como símbolo de paz, y un espacio para que los niños y niñas de la comunidad dibujen o escriban algo sobre El Picacho monumento natural de paz.
Objetivo General:
La articulación de sectores comunitarios en espacios que fomente la convivencia, la solidaridad, la siembra y el arte, creando así vínculos más amigables con nuestros bienes comunes, como patrimonios naturales históricos.
Objetivo Específico:
Modificar ese paisaje que ha estado allí, que día a día lo contempla la población sin darse cuenta de su belleza en su altura, su forma y su ubicación, y que después de ejecutado el presente proyecto se tenga presente que El Picacho esta allí como testigo fiel de la buena y sana convivencia que nos caracteriza, y no hay forma más atractiva de lograrlo que viendo flamear una bandera de la paz en El Picacho lleno de colores.
Destinatarios:
Para los pobladores de Guacamaya, y los de las comunidades vecinas San Luis Planes, El Dorado, El Zapote, San José de Oriente, Lomas del Águila, El Jute entre otras aldeas que día a día bajan de sus altas montañas y pasan por Guacamaya como camino a la Cabecera Departamental de Santa Bárbara.
Justificación:
Justificamos a ustedes el presente proyecto ya que en Honduras existen después de los amarillistas medios de comunicación, solo observatorios de la violencia, nunca se habla de observar la paz, y con esto nosotros daremos un paso simbólico para construir cultura de paz.

Som una entitat local, sense ànim de lucre, independent, decolonial, intercultural, feminista i antiracista.

A) MISSIÓ

La nostra missió és l’empoderament de persones o col·lectius en situació de vulnerabilitat a través de l’educació, les arts, el lleure i des de l’acompanyament i el lliurament d’eines i coneixements per adquirir habilitats toves.

B) VISIÓ

La nostra visió és aconseguir ser una organització referent en la innovació social i en el treball en xarxa, duen a terme projectes i models integrals de desenvolupament que generin canvis substancials en les persones i organitzacions amb les quals treballem.

C) VALORS

Igualtat: assumim que totes les persones són lliures i iguals en dignitat i drets, independentment del seu lloc de naixement, idioma, sexe, gènere, tendència sexual, religió, color de pell, pensament polític i de qualsevol altra circumstància o condició. Per això arbitrem mesures de discriminació positiva per garantir que aquesta igualtat es compleixi.
1.1. Mesures de discriminació positiva que l’entitat aplica en el desenvolupament de la seva gestió:
1.1.1. 70% persones contractades per l’Organització seran dones.
1.1.2. 70% persones integrants de la junta seran dones.
1.1.3. 30% persones contractades per l’Organització seran migrants o descendents de primera generació de persones migrants.
1.2. Mesures que afavoreixen la igualtat que l’entitat adopta en els processos de contractació:
1.2.1. En cada procés de contractació s’han de sol·licitar currículum sense foto, sense data de naixement i sense expressió de l’estat civil.
1.2.2. Cada persona contractada subscriurà una acta on es comprometrà a acomplir la seva tasca; també a relacionar-se amb les persones participants i amb qui comparteix el treball d’una manera respectuosa, exempta de tota mena de violència i discriminació, assenyalant expressament el compromís de l’entitat en la lluita contra l’assetjament sexual, i la discriminació per raó de gènere o raça.
1.2.3. Cada persona que tingui un contracte de treball amb l’organització serà informada, sota signatura d’acta, sobre la missió, visió i valors de l’entitat; també pel que diu relació amb el seu enfocament feminista, de colonial, intercultural i de drets humans, per tal que incorpori aquests valors en la tasca per a la qual se li ha contractat.
1.3. Mesures que afavoreixen la igualtat que l’entitat adopta en el desenvolupament de la seva tasca:
1.3.1. Tots els documents que l’organització confecciona estan redactats en llenguatge no sexista.
1.3.2. Totes les imatges, vídeos, referències i textos que l’organització utilitza per acomplir amb la seva comesa estan exemptes d’estereotips, o s’evidencien quan els contenen.

Dignitat: ens assisteix el convenciment que totes les persones són titulars de drets, tenint com a referent tots els tractats internacionals sobre drets humans i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 promoguts per Nacions Unides.

Transparència: desenvolupem els projectes i programes de forma ètica i transparent. Fem rendició de comptes a usuaris, voluntaris i donants.

Interculturalitat: Respecte per totes les cultures i els sabers situats.

Treball en xarxa: Promoure el treball col·laboratiu amb les diferents agents socials del territori, estenent el teixit associatiu i comunitari.

Protecció del medi ambient: totes i cadascuna de les intervencions que l’entitat realitza procuren no contaminar, dins les seves possibilitats, i reduir la seva petjada de carboni. Per tal motiu, només utilitza paper i tints d’Impressora reciclats, prefereix l’ús de tecnologies de la informació al lliurament de documents, els proveïdors dels diferents productes són cooperatives locals i botigues de segona mà, quan això és possible, prefereix utilitzar productes de proximitat, reutilitza paper, recicla, i diposita els residus no domèstics adequadament a la deixalleria.

Bio-economia: NouSol creu en la gestió des de la sostenibilitat, per tal motiu empra Banca Ètica,
subscriu contractes de subministrament de béns i serveis bàsics i d’assegurances amb cooperatives de consum, i forma part d’una cooperativa de crèdit i d’una xarxa d’economia solidària.

Promoció de la llengua i cultura catalana: Promoure tant l’aprenentatge de la llengua com de la cultura catalana. Com a eina per a la plena inclusió social, l’augment del sentit de pertinença, participació i la creació de vincles perdurables entre la població d’origen migrant i la societat catalana, així com l’enfortiment del teixit associatiu.

Donators (12)

Marta

20€

1,492 days ago

Anonymous

30€

1,510 days ago

Yadi

10€

1,514 days ago

Anonymous

10€

1,528 days ago

Anonymous

10€

1,528 days ago

olga

20€

1,530 days ago

Anonymous

10€

1,537 days ago

Yess

Hidden donation

1,548 days ago

Anonymous

20€

1,551 days ago

Anonymous

20€

1,556 days ago

Anonymous

10€

1,556 days ago

Anonymous

20€

1,556 days ago

See more donators

Comments (8)

olga

1,530 days ago

Muchos ánimos. Espero lo podais conseguir.

Sponsors