Collected

123€

To benefit

Copy code
Code copied
Donate

Medicación para afectados de acidúria glutárica 1 en las montañas del atlas

Nousol ONG está desarrollando un proyecto de cooperación internacional con el colectivo de discapacitados físicos y psí...

Collected

123€

Goal

599€

Donations

9

Left

Finished

21%

In support of

Cause lead by

Category

Discapacidad intelectual Educación Cooperación internacional

Share this event

Copy code
Code copied

Published: 22 Oct 2014

Nousol ONG está desarrollando un proyecto de cooperación internacional con el colectivo de discapacitados físicos y psíquicos en la región del Atlas Medio. Nos estamos enfocando sobretodo en la problemática de la endogámia ya que hemos identificado unas 15 enfermedades raras en una área muy pequeña.

El Atlas Medio es un lugar remoto, las comunicaciones están en muy mal estado y la población vive anclada en el pasado. Muchos viven en comunidades aisladas sin electricidad, agua potable y a más de 2000 m de altitud. Los hospitales mas cercanos quedan a muchas horas de sus hogares. Si a esto le sumas sufrir una enfermedad metabólica rara como la Acidúria Glutárica 1 la cosa se complica bastante.

Nousol está intentando paliar las carencias de estas personas con un proyecto muy ambicioso y sobretodo intentar concienciar a la población sobre los efectos negativos de la endogamia.

Mientras tanto intentamos ayudar y asesorar a las familias que tienen un enfermo con una enfermedad rara.

Por eso pedimos ayuda para intentar conseguir la medicación de un año (L-carnitina) de tres niños del Atlas que sufren Acidúria Glutárica 1. La L-carnitina no se fabrica en Marruecos y la tenemos que importar desde España. Esta medicación es imprescindible para la salud de estos niños, sino la toman enferman frecuentemente.

Nousol se ha puesto en contacto con FarmaMundi, una ONG que negocia directamente con las farmacéuticas para tener un precio más bajo de los medicamentos para los proyectos de cooperación.

Con este importe también obtendremos la Carbomazepina (antiepiléptico) de un año para los tres.

Ayudanos a ayudar a la Chaima, Suleimen y Meriam, nos necesitan.

Som una entitat local, sense ànim de lucre, independent, decolonial, intercultural, feminista i antiracista.

A) MISSIÓ

La nostra missió és l’empoderament de persones o col·lectius en situació de vulnerabilitat a través de l’educació, les arts, el lleure i des de l’acompanyament i el lliurament d’eines i coneixements per adquirir habilitats toves.

B) VISIÓ

La nostra visió és aconseguir ser una organització referent en la innovació social i en el treball en xarxa, duen a terme projectes i models integrals de desenvolupament que generin canvis substancials en les persones i organitzacions amb les quals treballem.

C) VALORS

Igualtat: assumim que totes les persones són lliures i iguals en dignitat i drets, independentment del seu lloc de naixement, idioma, sexe, gènere, tendència sexual, religió, color de pell, pensament polític i de qualsevol altra circumstància o condició. Per això arbitrem mesures de discriminació positiva per garantir que aquesta igualtat es compleixi.
1.1. Mesures de discriminació positiva que l’entitat aplica en el desenvolupament de la seva gestió:
1.1.1. 70% persones contractades per l’Organització seran dones.
1.1.2. 70% persones integrants de la junta seran dones.
1.1.3. 30% persones contractades per l’Organització seran migrants o descendents de primera generació de persones migrants.
1.2. Mesures que afavoreixen la igualtat que l’entitat adopta en els processos de contractació:
1.2.1. En cada procés de contractació s’han de sol·licitar currículum sense foto, sense data de naixement i sense expressió de l’estat civil.
1.2.2. Cada persona contractada subscriurà una acta on es comprometrà a acomplir la seva tasca; també a relacionar-se amb les persones participants i amb qui comparteix el treball d’una manera respectuosa, exempta de tota mena de violència i discriminació, assenyalant expressament el compromís de l’entitat en la lluita contra l’assetjament sexual, i la discriminació per raó de gènere o raça.
1.2.3. Cada persona que tingui un contracte de treball amb l’organització serà informada, sota signatura d’acta, sobre la missió, visió i valors de l’entitat; també pel que diu relació amb el seu enfocament feminista, de colonial, intercultural i de drets humans, per tal que incorpori aquests valors en la tasca per a la qual se li ha contractat.
1.3. Mesures que afavoreixen la igualtat que l’entitat adopta en el desenvolupament de la seva tasca:
1.3.1. Tots els documents que l’organització confecciona estan redactats en llenguatge no sexista.
1.3.2. Totes les imatges, vídeos, referències i textos que l’organització utilitza per acomplir amb la seva comesa estan exemptes d’estereotips, o s’evidencien quan els contenen.

Dignitat: ens assisteix el convenciment que totes les persones són titulars de drets, tenint com a referent tots els tractats internacionals sobre drets humans i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 promoguts per Nacions Unides.

Transparència: desenvolupem els projectes i programes de forma ètica i transparent. Fem rendició de comptes a usuaris, voluntaris i donants.

Interculturalitat: Respecte per totes les cultures i els sabers situats.

Treball en xarxa: Promoure el treball col·laboratiu amb les diferents agents socials del territori, estenent el teixit associatiu i comunitari.

Protecció del medi ambient: totes i cadascuna de les intervencions que l’entitat realitza procuren no contaminar, dins les seves possibilitats, i reduir la seva petjada de carboni. Per tal motiu, només utilitza paper i tints d’Impressora reciclats, prefereix l’ús de tecnologies de la informació al lliurament de documents, els proveïdors dels diferents productes són cooperatives locals i botigues de segona mà, quan això és possible, prefereix utilitzar productes de proximitat, reutilitza paper, recicla, i diposita els residus no domèstics adequadament a la deixalleria.

Bio-economia: NouSol creu en la gestió des de la sostenibilitat, per tal motiu empra Banca Ètica,
subscriu contractes de subministrament de béns i serveis bàsics i d’assegurances amb cooperatives de consum, i forma part d’una cooperativa de crèdit i d’una xarxa d’economia solidària.

Promoció de la llengua i cultura catalana: Promoure tant l’aprenentatge de la llengua com de la cultura catalana. Com a eina per a la plena inclusió social, l’augment del sentit de pertinença, participació i la creació de vincles perdurables entre la població d’origen migrant i la societat catalana, així com l’enfortiment del teixit associatiu.

Donators (9)

Anonymous

20€

3,388 days ago

Anonymous

10€

3,401 days ago

Anonymous

5€

3,410 days ago

Anonymous

20€

3,410 days ago

Emili

3€

3,413 days ago

Anonymous

5€

3,417 days ago

Anonymous

30€

3,417 days ago

Anonymous

25€

3,417 days ago

Anonymous

5€

3,417 days ago

See more donators

Comments (6)

Sponsors