Collected

270€

To benefit

Copy code
Code copied
Donate

Bragas menstruales para una regla en condiciones dignas de salud.

Menstruar no es un lujo, tampoco lo tiene que ser para las niñas de Guinea Ecuatorial. Colabora para que tengan bragas para menstruar con salud.

Collected

270€

Goal

700€

Donations

21

Left

Finished

39%

In support of

Cause lead by

Category

Salud Infancia Jóvenes Cooperación internacional

Share this event

Copy code
Code copied

Published: 7 Nov 2023

 

En Guinea Ecuatorial existe un problema grave de pobreza menstrual que afecta a las niñas y jóvenes, donde muchas de ellas se ven abocadas a la prostitución y a otras prácticas extremas para conseguir productos de higiene íntima.

Desde Nousol hemos creado este proyecto de la Mano de Rusmila Okuale presidenta de la delegación Nousol en Guinea Ecuatorial, para colaborar en cambiar esta realidad.


A través de esta campaña necesitamos recaudar 700€ para comprar bragas menstruales para iniciar la prueba piloto con las niñas de la escuela Manantial Antonino de la provincia de Kie-Ntem.

Durante las dos fases del proyecto estarán implicadas más de 10 escuelas, y un total de 350 niñas de la provincia, contamos con el apoyo de la empresa @Xulacare que colabora con el proyecto y que nos ayudará a hacer formaciones a las niñas para que puedan confeccionar sus propias braguitas con materiales locales y desarrollar su propio emprendimiento contribuyendo también a reducir la pobreza.

Con tu colaboración podemos contribuir a que estas niñas tengan bragas menstruales para vivir su menstruación en condiciones dignas de higiene, fomentar su autonomía en la satisfacción de sus necesidades, porque sus reglas no son un lujo y todas las niñas tienen derecho a crecer con sus necesidades básicas cubiertas.

Som una entitat local, sense ànim de lucre, independent, decolonial, intercultural, feminista i antiracista.

A) MISSIÓ

La nostra missió és l’empoderament de persones o col·lectius en situació de vulnerabilitat a través de l’educació, les arts, el lleure i des de l’acompanyament i el lliurament d’eines i coneixements per adquirir habilitats toves.

B) VISIÓ

La nostra visió és aconseguir ser una organització referent en la innovació social i en el treball en xarxa, duen a terme projectes i models integrals de desenvolupament que generin canvis substancials en les persones i organitzacions amb les quals treballem.

C) VALORS

Igualtat: assumim que totes les persones són lliures i iguals en dignitat i drets, independentment del seu lloc de naixement, idioma, sexe, gènere, tendència sexual, religió, color de pell, pensament polític i de qualsevol altra circumstància o condició. Per això arbitrem mesures de discriminació positiva per garantir que aquesta igualtat es compleixi.
1.1. Mesures de discriminació positiva que l’entitat aplica en el desenvolupament de la seva gestió:
1.1.1. 70% persones contractades per l’Organització seran dones.
1.1.2. 70% persones integrants de la junta seran dones.
1.1.3. 30% persones contractades per l’Organització seran migrants o descendents de primera generació de persones migrants.
1.2. Mesures que afavoreixen la igualtat que l’entitat adopta en els processos de contractació:
1.2.1. En cada procés de contractació s’han de sol·licitar currículum sense foto, sense data de naixement i sense expressió de l’estat civil.
1.2.2. Cada persona contractada subscriurà una acta on es comprometrà a acomplir la seva tasca; també a relacionar-se amb les persones participants i amb qui comparteix el treball d’una manera respectuosa, exempta de tota mena de violència i discriminació, assenyalant expressament el compromís de l’entitat en la lluita contra l’assetjament sexual, i la discriminació per raó de gènere o raça.
1.2.3. Cada persona que tingui un contracte de treball amb l’organització serà informada, sota signatura d’acta, sobre la missió, visió i valors de l’entitat; també pel que diu relació amb el seu enfocament feminista, de colonial, intercultural i de drets humans, per tal que incorpori aquests valors en la tasca per a la qual se li ha contractat.
1.3. Mesures que afavoreixen la igualtat que l’entitat adopta en el desenvolupament de la seva tasca:
1.3.1. Tots els documents que l’organització confecciona estan redactats en llenguatge no sexista.
1.3.2. Totes les imatges, vídeos, referències i textos que l’organització utilitza per acomplir amb la seva comesa estan exemptes d’estereotips, o s’evidencien quan els contenen.

Dignitat: ens assisteix el convenciment que totes les persones són titulars de drets, tenint com a referent tots els tractats internacionals sobre drets humans i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 promoguts per Nacions Unides.

Transparència: desenvolupem els projectes i programes de forma ètica i transparent. Fem rendició de comptes a usuaris, voluntaris i donants.

Interculturalitat: Respecte per totes les cultures i els sabers situats.

Treball en xarxa: Promoure el treball col·laboratiu amb les diferents agents socials del territori, estenent el teixit associatiu i comunitari.

Protecció del medi ambient: totes i cadascuna de les intervencions que l’entitat realitza procuren no contaminar, dins les seves possibilitats, i reduir la seva petjada de carboni. Per tal motiu, només utilitza paper i tints d’Impressora reciclats, prefereix l’ús de tecnologies de la informació al lliurament de documents, els proveïdors dels diferents productes són cooperatives locals i botigues de segona mà, quan això és possible, prefereix utilitzar productes de proximitat, reutilitza paper, recicla, i diposita els residus no domèstics adequadament a la deixalleria.

Bio-economia: NouSol creu en la gestió des de la sostenibilitat, per tal motiu empra Banca Ètica,
subscriu contractes de subministrament de béns i serveis bàsics i d’assegurances amb cooperatives de consum, i forma part d’una cooperativa de crèdit i d’una xarxa d’economia solidària.

Promoció de la llengua i cultura catalana: Promoure tant l’aprenentatge de la llengua com de la cultura catalana. Com a eina per a la plena inclusió social, l’augment del sentit de pertinença, participació i la creació de vincles perdurables entre la població d’origen migrant i la societat catalana, així com l’enfortiment del teixit associatiu.

Donators (21)

Pere

Hidden donation

62 days ago

JOEL

13€

72 days ago

Eduardo Banderas

10€

72 days ago

joel

17€

82 days ago

Marcela Hernández Coronado

10€

87 days ago

Anonymous

Hidden donation

87 days ago

Risa

20€

89 days ago

Anonymous

15€

90 days ago

Montserrat

Hidden donation

92 days ago

Maria

Hidden donation

92 days ago

Anonymous

Hidden donation

92 days ago

Anonymous

Hidden donation

92 days ago

Risa

Hidden donation

92 days ago

Anonymous

5€

93 days ago

Sara

Hidden donation

93 days ago

Mónica

10€

93 days ago

Paula

Hidden donation

93 days ago

Oli

2€

93 days ago

Belén Banderas Durán

10€

93 days ago

Carme

Hidden donation

93 days ago

Alondra

10€

93 days ago

See more donators

Comments (3)

joel

82 days ago

Molt bon projecte

Carme

93 days ago

Bon projecte

Sponsors