Collected

1.365€

To benefit

Copy code
Code copied
Donate

¡Ayúda a renovar la Cocina de la Casa de Acogida Baan Saan Rak en Tailandia!

En este Reto nos focalizamos en la renovación de la Cocina, punto de encuentro y reunión de estos niños. La renovación consistirá en la reparación del suelo, compra de mobiliario, pintar las paredes, compra de una nueva cocina de gas y de una pica.

Collected

1.365€

Goal

1.100€

Donations

34

Left

Finished

124%

In support of

Category

Discapacidad intelectual Educación Cooperación internacional

Share this event

Copy code
Code copied

Published: 21 Nov 2017

Baan Saan Rak o “Casa del amor” en español, es una Casa de Acogida fundada en 2003, en Norte de Tailandia. Actualmente ofrecemos un hogar a 29 niños/as entre 8 y 20 años en situación de vulnerabilidad o exclusión social (huérfanos, de familias desestructuradas o sin recursos etc.

Baan Saan Rak comenzó el año 2003 con solo 8 niños que convivían en habitaciones de bambú. Poco a poco y gracias a muchas donaciones hemos ido construyendo un auténtico hogar para la crianza de los niños/as. Hoy en día muchos de ellos ya son adolescentes y han salido de Baan Saan Rak para continuar sus estudios en otras ciudades bajo la tutela de BSR. En su lugar han entrado otros niños/as aumentando hasta 21 los usuarios/as residentes de la Casa. Después de estos años las instalaciones necesitan una renovación urgente, ya que, debido a un terremoto, varios huracanes y el clima extremo de lluvias de los monzones se han deteriorado.

En este Reto nos focalizamos en la renovación de la Cocina, ya que en la cultura tailandesa es el punto de encuentro y reunión de la comunidad. La cocina es donde los niños comparten el tiempo, sería como para nosotros el comedor. La renovación consistirá en la reparación del suelo, compra de mobiliario, pintar las paredes, compra de una nueva cocina de gas y de una pica.

Si conseguimos mas fondos del reto propuesto, también renovaremos los baños de la Casa de Acogida.

Para más información entra en:

www.nousol.org

http://www.nousol.org/baan-saan-rak/

Som una entitat local, sense ànim de lucre, independent, decolonial, intercultural, feminista i antiracista.

A) MISSIÓ

La nostra missió és l’empoderament de persones o col·lectius en situació de vulnerabilitat a través de l’educació, les arts, el lleure i des de l’acompanyament i el lliurament d’eines i coneixements per adquirir habilitats toves.

B) VISIÓ

La nostra visió és aconseguir ser una organització referent en la innovació social i en el treball en xarxa, duen a terme projectes i models integrals de desenvolupament que generin canvis substancials en les persones i organitzacions amb les quals treballem.

C) VALORS

Igualtat: assumim que totes les persones són lliures i iguals en dignitat i drets, independentment del seu lloc de naixement, idioma, sexe, gènere, tendència sexual, religió, color de pell, pensament polític i de qualsevol altra circumstància o condició. Per això arbitrem mesures de discriminació positiva per garantir que aquesta igualtat es compleixi.
1.1. Mesures de discriminació positiva que l’entitat aplica en el desenvolupament de la seva gestió:
1.1.1. 70% persones contractades per l’Organització seran dones.
1.1.2. 70% persones integrants de la junta seran dones.
1.1.3. 30% persones contractades per l’Organització seran migrants o descendents de primera generació de persones migrants.
1.2. Mesures que afavoreixen la igualtat que l’entitat adopta en els processos de contractació:
1.2.1. En cada procés de contractació s’han de sol·licitar currículum sense foto, sense data de naixement i sense expressió de l’estat civil.
1.2.2. Cada persona contractada subscriurà una acta on es comprometrà a acomplir la seva tasca; també a relacionar-se amb les persones participants i amb qui comparteix el treball d’una manera respectuosa, exempta de tota mena de violència i discriminació, assenyalant expressament el compromís de l’entitat en la lluita contra l’assetjament sexual, i la discriminació per raó de gènere o raça.
1.2.3. Cada persona que tingui un contracte de treball amb l’organització serà informada, sota signatura d’acta, sobre la missió, visió i valors de l’entitat; també pel que diu relació amb el seu enfocament feminista, de colonial, intercultural i de drets humans, per tal que incorpori aquests valors en la tasca per a la qual se li ha contractat.
1.3. Mesures que afavoreixen la igualtat que l’entitat adopta en el desenvolupament de la seva tasca:
1.3.1. Tots els documents que l’organització confecciona estan redactats en llenguatge no sexista.
1.3.2. Totes les imatges, vídeos, referències i textos que l’organització utilitza per acomplir amb la seva comesa estan exemptes d’estereotips, o s’evidencien quan els contenen.

Dignitat: ens assisteix el convenciment que totes les persones són titulars de drets, tenint com a referent tots els tractats internacionals sobre drets humans i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 promoguts per Nacions Unides.

Transparència: desenvolupem els projectes i programes de forma ètica i transparent. Fem rendició de comptes a usuaris, voluntaris i donants.

Interculturalitat: Respecte per totes les cultures i els sabers situats.

Treball en xarxa: Promoure el treball col·laboratiu amb les diferents agents socials del territori, estenent el teixit associatiu i comunitari.

Protecció del medi ambient: totes i cadascuna de les intervencions que l’entitat realitza procuren no contaminar, dins les seves possibilitats, i reduir la seva petjada de carboni. Per tal motiu, només utilitza paper i tints d’Impressora reciclats, prefereix l’ús de tecnologies de la informació al lliurament de documents, els proveïdors dels diferents productes són cooperatives locals i botigues de segona mà, quan això és possible, prefereix utilitzar productes de proximitat, reutilitza paper, recicla, i diposita els residus no domèstics adequadament a la deixalleria.

Bio-economia: NouSol creu en la gestió des de la sostenibilitat, per tal motiu empra Banca Ètica,
subscriu contractes de subministrament de béns i serveis bàsics i d’assegurances amb cooperatives de consum, i forma part d’una cooperativa de crèdit i d’una xarxa d’economia solidària.

Promoció de la llengua i cultura catalana: Promoure tant l’aprenentatge de la llengua com de la cultura catalana. Com a eina per a la plena inclusió social, l’augment del sentit de pertinença, participació i la creació de vincles perdurables entre la població d’origen migrant i la societat catalana, així com l’enfortiment del teixit associatiu.

Donators (34)

alba

20€

2,201 days ago

Alberto

5€

2,202 days ago

Anna

30€

2,203 days ago

Montse

50€

2,204 days ago

Marta

30€

2,204 days ago

Joel

100€

2,204 days ago

Marcelo

20€

2,205 days ago

Anna

30€

2,206 days ago

joan

20€

2,207 days ago

Laia

50€

2,207 days ago

Raquel

Hidden donation

2,207 days ago

Anonymous

30€

2,207 days ago

Anonymous

30€

2,207 days ago

Andrea

10€

2,207 days ago

Marina

100€

2,207 days ago

Adam

30€

2,208 days ago

Joel

30€

2,208 days ago

Anonymous

50€

2,208 days ago

Maribel

30€

2,208 days ago

Roser

Hidden donation

2,208 days ago

José L.

200€

2,208 days ago

Carla

30€

2,208 days ago

Pilar

20€

2,208 days ago

America

100€

2,208 days ago

Anonymous

10€

2,209 days ago

Pilar

50€

2,209 days ago

Joaquin

Hidden donation

2,209 days ago

Anonymous

50€

2,209 days ago

Jaume

50€

2,209 days ago

Paula

20€

2,209 days ago

Anonymous

20€

2,209 days ago

Marc

30€

2,209 days ago

Jessica

20€

2,209 days ago

Anna

30€

2,209 days ago

See more donators

Comments (13)

Anna

2,203 days ago

Bona iniciativa!

Joel

2,204 days ago

Donación del Señor Elias de Barcelona. Muchas gracias por ayudarnos a alcanzar este bonito reto.

Marcelo

2,205 days ago

Por esa cocina renovada!

Laia

2,207 days ago

Los niños de Baan Saan Rak son todo AMOR, se merecen esto y mucho más!!!!!

Adam

2,208 days ago

La solidaritat la nostra millor arma.

Joel

2,208 days ago

Gran iniciativa!

José L.

2,208 days ago

¡Ánimo!

America

2,208 days ago

Mucha suerte con vuestra cocina!

Marc

2,209 days ago

Bona feina!!

Sponsors