Collected

800€

To benefit

Copy code
Code copied
Donate

Ambulancia para asociación de discpacitados de aghbala

Nousol ONG a conseguido a través de la ONG Conductors Solidaris una ambulancia para la Asociaci&oa...

Collected

800€

Goal

800€

Donations

18

Left

Finished

100%

In support of

Cause lead by

Category

Discapacidad intelectual Educación Cooperación internacional

Share this event

Copy code
Code copied

Published: 11 Jun 2015

Nousol ONG a conseguido a través de la ONG Conductors Solidaris una ambulancia para la Asociación de Discapacitados de Aghbala, Marruecos. Esta población está a 2000 m de altitud y el hospital más cercano queda a 200 km. La gente de esta zona, sobretodo los discapacitados no tienen la capacidad económica para desplazarse al hospital en caso de emergencia. Por este motivo Nousol ONG ha trabajado durante dos años para conseguir una ambulancia que de cobertura a la población sin recursos.

Hacemos este reto para conseguir los fondos para poder bajar la ambulacia via carretera. Los fondos serán para pagar la gasolina, peajes y ferry para llegar hasta Aghbala.

Ayúdanos y ayudarás a gente sin recursos que lo necesita!

Som una entitat local, sense ànim de lucre, independent, decolonial, intercultural, feminista i antiracista.

A) MISSIÓ

La nostra missió és l’empoderament de persones o col·lectius en situació de vulnerabilitat a través de l’educació, les arts, el lleure i des de l’acompanyament i el lliurament d’eines i coneixements per adquirir habilitats toves.

B) VISIÓ

La nostra visió és aconseguir ser una organització referent en la innovació social i en el treball en xarxa, duen a terme projectes i models integrals de desenvolupament que generin canvis substancials en les persones i organitzacions amb les quals treballem.

C) VALORS

Igualtat: assumim que totes les persones són lliures i iguals en dignitat i drets, independentment del seu lloc de naixement, idioma, sexe, gènere, tendència sexual, religió, color de pell, pensament polític i de qualsevol altra circumstància o condició. Per això arbitrem mesures de discriminació positiva per garantir que aquesta igualtat es compleixi.
1.1. Mesures de discriminació positiva que l’entitat aplica en el desenvolupament de la seva gestió:
1.1.1. 70% persones contractades per l’Organització seran dones.
1.1.2. 70% persones integrants de la junta seran dones.
1.1.3. 30% persones contractades per l’Organització seran migrants o descendents de primera generació de persones migrants.
1.2. Mesures que afavoreixen la igualtat que l’entitat adopta en els processos de contractació:
1.2.1. En cada procés de contractació s’han de sol·licitar currículum sense foto, sense data de naixement i sense expressió de l’estat civil.
1.2.2. Cada persona contractada subscriurà una acta on es comprometrà a acomplir la seva tasca; també a relacionar-se amb les persones participants i amb qui comparteix el treball d’una manera respectuosa, exempta de tota mena de violència i discriminació, assenyalant expressament el compromís de l’entitat en la lluita contra l’assetjament sexual, i la discriminació per raó de gènere o raça.
1.2.3. Cada persona que tingui un contracte de treball amb l’organització serà informada, sota signatura d’acta, sobre la missió, visió i valors de l’entitat; també pel que diu relació amb el seu enfocament feminista, de colonial, intercultural i de drets humans, per tal que incorpori aquests valors en la tasca per a la qual se li ha contractat.
1.3. Mesures que afavoreixen la igualtat que l’entitat adopta en el desenvolupament de la seva tasca:
1.3.1. Tots els documents que l’organització confecciona estan redactats en llenguatge no sexista.
1.3.2. Totes les imatges, vídeos, referències i textos que l’organització utilitza per acomplir amb la seva comesa estan exemptes d’estereotips, o s’evidencien quan els contenen.

Dignitat: ens assisteix el convenciment que totes les persones són titulars de drets, tenint com a referent tots els tractats internacionals sobre drets humans i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 promoguts per Nacions Unides.

Transparència: desenvolupem els projectes i programes de forma ètica i transparent. Fem rendició de comptes a usuaris, voluntaris i donants.

Interculturalitat: Respecte per totes les cultures i els sabers situats.

Treball en xarxa: Promoure el treball col·laboratiu amb les diferents agents socials del territori, estenent el teixit associatiu i comunitari.

Protecció del medi ambient: totes i cadascuna de les intervencions que l’entitat realitza procuren no contaminar, dins les seves possibilitats, i reduir la seva petjada de carboni. Per tal motiu, només utilitza paper i tints d’Impressora reciclats, prefereix l’ús de tecnologies de la informació al lliurament de documents, els proveïdors dels diferents productes són cooperatives locals i botigues de segona mà, quan això és possible, prefereix utilitzar productes de proximitat, reutilitza paper, recicla, i diposita els residus no domèstics adequadament a la deixalleria.

Bio-economia: NouSol creu en la gestió des de la sostenibilitat, per tal motiu empra Banca Ètica,
subscriu contractes de subministrament de béns i serveis bàsics i d’assegurances amb cooperatives de consum, i forma part d’una cooperativa de crèdit i d’una xarxa d’economia solidària.

Promoció de la llengua i cultura catalana: Promoure tant l’aprenentatge de la llengua com de la cultura catalana. Com a eina per a la plena inclusió social, l’augment del sentit de pertinença, participació i la creació de vincles perdurables entre la població d’origen migrant i la societat catalana, així com l’enfortiment del teixit associatiu.

Donators (18)

Laura

35€

3,137 days ago

Anonymous

35€

3,137 days ago

Anonymous

40€

3,142 days ago

Anonymous

50€

3,145 days ago

Anonymous

50€

3,146 days ago

Anonymous

50€

3,150 days ago

Anonymous

50€

3,162 days ago

José

20€

3,164 days ago

Joel

10€

3,168 days ago

Anonymous

5€

3,168 days ago

Cristina

25€

3,180 days ago

Anonymous

300€

3,180 days ago

Anonymous

30€

3,180 days ago

Joel

30€

3,180 days ago

Pili

25€

3,181 days ago

Anonymous

5€

3,182 days ago

NouSol

20€

3,182 days ago

NouSol

20€

3,182 days ago

See more donators

Comments (13)

Laura

3,137 days ago

Reto Conseguido!!!!

Joel

3,168 days ago

Projecte amb ànima

Joel

3,180 days ago

Grans persones, grans tasques

Pili

3,181 days ago

Gracias por construir un mundo mejor

NouSol

3,182 days ago

Molt be nois

NouSol

3,182 days ago

Gran projecte!!!!!

Sponsors