162%

Fundraised 811 €

Goal 500 €

Donations 15

Challenge completed

Your contribution has tax benefits of up to 75%

El Lluís fa 18 anys !!

Si li voleu fer un regal, us proposem fer una donació a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Exactament al “Programa de detecció, prevenció i tractament precoç de Salut Mental en pacients amb Malalties Minoritàries Cognitiu-Conductuals de base Genètica (MIMeS)” que lidera la seva neuròloga.

Així li podrem retornar a l’Hospital una miqueta de tot el que ha fet pel Lluís tots aquests anys.

Moltes gràcies !!

San Juan de Dios Solidaridad / Sant Joan de Déu Solidaritat

San Juan de Dios Solidaridad / Sant Joan de Déu Solidaritat

Gracias a los socios, donantes y colaboradores, mejoramos la calidad de vida de las personas que se encuentran en una situación vulnerable: personas que no tienen un hogar, que sufren algún trastorno mental o discapacidad intelectual, que se encuentran en una situación de dependencia y la infancia hospitalizada. La Orden Hospitalaria San Juan de Dios es una entidad fundada hace más de 500 años, que cuenta con 400 centros en 55 países para atender a las personas más frágiles de la sociedad.

Gràcies als socis, donants i col·laboradors, millorem la qualitat de vida de les persones que es troben en una situació vulnerable: persones que no tenen llar, que pateixen algun trastorn mental o discapacitat intel·lectual, que es troben en una si tuació de dependència i els infants hospitalitzats. L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una entitat fundada fa més de 500 anys, que compta amb 400 centres a 55 països per atendre les persones més fràgils de la societat.

More information ›

Supporters (15)

Fundraised 811 € of 500 €

Donations 15

To go 85 Days