55%

Fundraised 3.325 €

Goal 6.000 €

Donations 57

Challenge completed

Your contribution has tax benefits of up to 75%

La Sala Els Carlins és un espai emblemàtic al mig del Centre històric de Manresa, però cal modernitzar les seves instal·lacions perquè esdevingui un focus cultural que dinamitzi aquest espai de la ciutat. Hem pensat molt per on calia començar aquest projecte, i el primer pas ha de ser condicionar la sala d'espectacles perquè és la part més pública de l'equipament i alhora la més envellida. Si aconseguim crear un espai atractiu i convenientment equipat podrem aconseguir més recursos per seguir treballant en aquest projecte. 

Aquesta sala compta amb un aforament de 400 espectadors i per tant ofereix moltes possibilitats per desenvolupar-hi qualsevol iniciativa cultural. És una oportunitat per a la ciutat, per a tot el barri i per a les persones o grups que tinguin ganes d'enriquir-nos culturalment.

 

FUNDACIÓ CULTURA I TEATRE

FUNDACIÓ CULTURA I TEATRE

La Fundació Cultura i Teatre és la propietària i administradora de l'equipament cultural conegut a Manresa com a Sala Els Carlins.

More information ›

Supporters (57)

Fundraised 3.325 € of 6.000 €

Donations 57

To go 498 Days