Collected

0€

To benefit

Copy code
Code copied
Donate

Voluntariat i custòdia al riu de siurana

RIUS AMB UN GRAN POTENCIAL Els ecosistemes fluvials de la conca hidrogràfica del riu de Siurana presenten uns valors naturals, pai...

Collected

0€

Goal

3.000€

Donations

0

Left

Finished

0%

Category

Salud Defensa animal Medio ambiente

Share this event

Copy code
Code copied

Published: 10 Nov 2016

RIUS AMB UN GRAN POTENCIAL

Els ecosistemes fluvials de la conca hidrogràfica del riu de Siurana presenten uns valors naturals, paisatgístics i culturals molt elevats. Aquests ecosistemes acullen una elevada biodiversitat i inclouen diversos hàbitats d’interès i espècies amenaçades. En general, presenten un estat ecològic bo o molt bo però existeix una manca important de coneixement sobre l’estat de conservació de molts d’aquests hàbitats, espècies i les alteracions que els amenacen.

barreres artificials, regulació del cabal, abocaments d’aigües residuals urbanes, contaminació difusa de l’agricultura, espècies exòtiques invasores.

TENIM UN CAMÍ A FER...

El projecte “voluntariat i custòdia al riu de Siurana" té l’objectiu de conservar els valors naturals dels nostres rius:

Promoure la custòdia del territori com a estratègia de conservació més enllà de les figures de protecció legal.

- Fer estudis per millorar el coneixement sobre l’estat de conservació dels hàbitats i les espècies.

- Millorar i conservar els hàbitats prioritaris i les espècies amenaçades de l’entorn fluvial.

- Implicar la ciutadania, les administracions i el sector empresarial en la conservació dels ecosistemes fluvials.

L'associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals (CEN) és una entitat sense finalitat de lucre (ONG) de base científica. La nostra filosofia es basa en el fet que els humans formem part de la Natura i que, per tant, la necessitem no només per al nostre benestar sinó també per existir. La natura ens presta tot un conjunt de serveis ecosistèmics que ens aporten tot el que necessitem, incloent-hi aire, aigua, menjar, matèries primeres i també suport psicològic, lleure, art, valors espirituals i moltes altres coses.

Tot el que necessitem per viure i mantenir el nostre benestar prové de la NATURA.

La nostra missió és aconseguir que l'activitat humana sigui compatible amb la conservació de la Natura. Pensem que els humans tenen tot el dret d'aprofitar els recursos naturals de la mateixa manera que la resta d'essers vius però cal fer-ho de manera intel·ligent per no posar en perill el nostre benestar en el futur.

Donators (0)

Sponsors