Collected

1.180€

To benefit

Copy code
Code copied
Donate

Ens ajudes a acabar l???escola de la masica?

[CAT] Ens ajudes a acabar l’escola de La Masica? Acció Solidària ...

Collected

1.180€

Goal

4.000€

Donations

24

Left

Finished

30%

Category

Cooperación internacional

Share this event

Copy code
Code copied

Published: 3 Oct 2016

[CAT]

Ens ajudes a acabar l’escola de La Masica?

Acció Solidària i Logística (ASL) va començar l'any 2006 a treballar en la millora d'escoles de primària al departament de Cortés, des de Choloma fins a San Antonio de Cortés, al nord-oest d'Hondures, en una de les regions de Llatinoamèrica amb els índexs més alts de violència i pobresa,  on la figura de l'escola és fonamental per poder revertir aquestes problemàtiques i formar punts de trobada de les comunitats més humils.

L’any 2013 ens vam proposar dotar a la comunitat rural de La Masica d'un nou edifici per la seva escola, amb sis aules, cuina i aula d'informàtica. Amb el nou edifici els alumnes podran estudiar també l'educació secundària a La Masica, evitant així els desplaçaments llargs i perillosos que han de fer actualment per anar a altres centres, cosa que provocava l'abandonament escolar de molts alumnes quan acaben la educació primària. 

Amb el compromís tant de l'Ajuntament de San Antonio de Cortés i la pròpia comunitat de col·laborar en aquest projecte, s’inicià la construcció el gener del 2014.

Gairebé tres anys després,  estem a punt de finalitzar la nova escola però se'ns estant acabant els recursos.  Ara més que mai, ens cal la teva ajuda per tal que els més de 200 nens i nenes de La Masica, puguin iniciar el curs vinent a la nova escola .

 

[ES]

¿Nos ayudas a terminar la escuela de La Masica?

Acció Solidària i Logística (ASL) empezó el año 2006 a trabajar en la mejora de escuelas de primaria en el departamento de Cortés, desde Choloma hasta San Antonio de Cortés, al Noreste de Honduras, en una de las regiones de Latinoamérica  con los índices más altos de violencia y pobreza, donde la figura de la escuela es fundamental para poder revertir estas problemáticas y formar puntos de encuentro de las comunidades más humildes.

En 2013 nos propusimos dotar a la comunidad rural de La Masica de un nuevo edificio para su escuela, con seis aulas, cocina y aula de informática. Con el nuevo edificio los alumnos podrán estudiar también la educación secundaria en La Masica, evitando los largos y peligrosos desplazamientos que tienen que hacer actualmente para ir a los centros, hecho que provocaba el abandono escolar de muchos alumnos cuando acaban la educación primaria.

Con el compromiso del Ayuntamiento de San Antonio de Cortés y la propia comunidad de colaborar en este proyecto, se inició la construcción en enero del 2014.

Casi tres años después, estamos a punto de finalizar la nueva escuela pero se nos están acabando los recursos. Ahora más que nunca, nos hace falta tu ayuda para que más de 200 los niños y niñas de La Masica, puedan iniciar el próximo curso en la nueva escuela.

 

Acció Solidària i Logística es una asociación civil, sin ánimo de lucro, que se fundamenta en el trabajo de sus voluntarios y voluntarias. Creada en el 1999, ASL tiene como finalidad la cooperación internacional en países empobrecidos y la intervención en grandes emergencias. Actualmente, la ONG tiene proyectos de cooperación al desarrollo en Honduras, Nepal y Senegal. Además, realizamos actuaciones en catástrofes y grandes emergencias. Acció Solidària i Logística és una associació civil, sense ànim de lucre, que es fonamenta en el treball dels seus voluntaris i voluntàries. Creada el 1999, ASL té com a finalitat la cooperació internacional en països empobrits i la intervenció en grans emergències. Actualment, l’ONG té projectes de cooperació al desenvolupament a Hondures, Nepal i Senegal. A més a més, realitzem actuacions en catàstrofes i grans emergències.

Donators (24)

Núria

20€

1,364 days ago

Gemma

50€

1,371 days ago

Marc

20€

1,375 days ago

Anonymous

40€

1,375 days ago

??lia

30€

1,398 days ago

javier

50€

1,398 days ago

Anonymous

20€

1,398 days ago

Anonymous

30€

1,398 days ago

Anonymous

40€

1,398 days ago

Oscar

30€

1,399 days ago

Anonymous

30€

1,399 days ago

??scar

30€

1,399 days ago

Mª Nieves

10€

1,399 days ago

Marc

30€

1,399 days ago

Anonymous

20€

1,399 days ago

Roger

50€

1,411 days ago

Anonymous

50€

1,411 days ago

Anonymous

20€

1,411 days ago

Mª Nieves

20€

1,412 days ago

Anonymous

20€

1,420 days ago

Anonymous

500€

1,423 days ago

Eduardo

20€

1,423 days ago

Anonymous

20€

1,425 days ago

Anonymous

30€

1,428 days ago

See more donators

Comments (10)

Núria

1,364 days ago

Gràcies!!!

Gemma

1,371 days ago

Endavant amb la feina!

javier

1,398 days ago

Gracias a toda esa gente que hacéis esa gran labor!

Oscar

1,399 days ago

Felicidades por vuestro empeño en crear un mundo mejor

Mª Nieves

1,399 days ago

Adelante! Que aunque muchos vamos muy justos, voluntad no falta!

Roger

1,411 days ago

Dsearia tener edad para ayudar físicamente.

Mª Nieves

1,412 days ago

Endevant amb ganes que estem tots malament de diners, però sempre es pot fer un gest d'amor cap els altres que estan pitjor.
Sort

Sponsors