Fundació Maria Raventós

La Fundació Maria Raventós és una organització no lucrativa d’acció social i educativa que, des de fa més de 60 anys, es dedica a acollir i acompanyar dones en situació d’exclusió social.

Els serveis que donen resposta a la missió de la Fundació es concreten en:

Residència Maternal que acull a 20 mares en situació d’exclusió social i als seus fills de 0 a 3 anys, acompanyant-les i ajudant-les de manera integral per tal que puguin afrontar el seu futur de forma autònoma, facilitant la seva inserció laboral i social.

Escola bressol per a infants de 0 a 3 anys, creada per afavorir la formació de les mares residents i la seva incorporació al món laboral, on assisteixen els fills d’aquestes mares i altres nens del barri.

Pis assistit per a noies ex-tutelades de 18 a 21 anys.

Pisos amb suport per a mares ex-residents que necessiten allargar el seu procés d’acompanyament.

Pisos d'emancipació, una xarxa d'habitatges ubicada a Santa Coloma de Gramanet.

 

Barcelona (España)
6

Retos liderados

0

Retos activos

3

Donaciones conseguidas

80€

Recaudado

Retos finalizados

Patrocinadores