Fundació Maria Raventós

A la Fundació Maria Raventós acollim dones joves i mares en situació d’exclusió social. Les acompanyem de forma personalitzada, perquè puguin ser dones autònomes, potenciant el seu empoderament personal, la seva capacitació i enfortint els vincles amb la seva xarxa de suport. Així aconsegueixen sortir de la seva situació de vulnerabilitat i construir un nou futur per a elles i els seus infants.

Despleguem el nostre acompanyament integral i a llarg termini mitjançant diversos projectes: 

Residència Maternal: aportem estabilitat, les ajudem a incorporar rutines saludables per a elles i els seus fills i a que puguin iniciar el seu pla de desenvolupament individual. Equip educatiu dedicat 24 hores, tots els dies de l’any.

Espai Familiar: oferim eines per millorar les competències maternals i enfortir els vincles mare-fill/a. Per a famílies amb infants de 0 a 3 anys.

Habitatges d'Inclusió: acompanyem la consolidació del seu projecte de vida autònoma, que compaginen amb la criança dels seus infants en un entorn segur.

Pis NOA: contribuïm al camí d’emancipació de joves ex-tutelades, amb acompanyament educatiu intensiu.

Mentoría Social: els apropem referents adults voluntaris que amplien la seva xarxa de persones de confiança i els aporten noves visions i experiències.

Espais Comunitàris: promovem la participació comunitària i l’empoderament col·lectiu. Enfortim els vincles i les xarxes de suport entre iguals.

Acompanyament post residencial: facilitem el procés d’emancipació plena a dones que ja no viuen als nostres pisos. Emmarcat dins del projecte IMEX.

Barcelona (España)
8

Reptes liderats

0

Reptes actius

7

Donacions aconseguides

315€

Recaptat

Reptes finalitzats

Patrocinadors