Img Reto
Fundació Clinic

Cursa IPSI pel Clínic

Cursa IPSI solidària 2020, en benefici de la Fundació Clínic per a aconseguir recursos sanitaris i per la recerca contra el COVID-19

291%

Recaudado 17.439 €

Faltan Reto finalizado