58%

Recaudado 66 €

Objetivo 113 €

Donativos 7

Reto finalizado

Fa uns anys em van diagnosticar una hèrnia discal que em va apartar de tot tipus d'esport i esforç, la qual cosa em va afectar anímicament. Amb sacrifici i treball, per sort, he pogut reprendre aquestes activitats, i gràcies a l'esport (tot i anar en contra del primer diagnòstic) he aconseguit que aquest dolor practicament hagi desaparegut. Gràcies a l'esport he tornat a tenir aquella confiança que vaig perdre en el seu moment, i gràcies a l'esport em sento més viu que mai. L'any passat vaig decidir posar-me un dels reptes més importants de la meva vida a nivell personal: completar un Ironman en la seva modalitat 70.3, però degut a una lessió es va haver d'aplaçar fins aquest 2016.

No tothom pot fer allò que li agrada, i no tothom pot fer allò que voldria. Les malalties degeneratives son un pes amb el que molta gent ha d'aprendre a conviure, i per desgràcia moltes encara no tenen cura; l'ELA és una d'elles. Per això, i tot i que el meu cas no és comparable a aquesta malaltia, crec que em sent una mica identificat, així que he decidit compartir el meu repte personal amb el de moltes altres persones que també fan un esforç enorme (molt més gran que el meu) per tirar endavant. El meu objectiu és poder recaudar el ja clàssic euro per km, que en aquest cas serien 113. No és molt, però ja és millor que res.

Així, seguint el que va començar el meu club, em disposo a afrontar un Ironman 70.3, que val per dos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hace unos años me diagnosticaron una hernia discal que me apartó de todo tipo de deporte y esfuerzo, lo que me afectó anímicamente. Con sacrificio y trabajo, por suerte, he podido retomar estas actividades, y gracias al deporte (a pesar de ir en contra del primer diagnóstico) he conseguido que este dolor practicamente haya desaparecido. Gracias al deporte he vuelto a tener esa confianza que perdí en su momento, y gracias al deporte me siento más vivo que nunca. El año pasado decidí ponerme uno de los retos más importantes de mi vida a nivel personal: completar un Ironman en su modalidad 70.3, pero debido a una lesión se tuvo que aplazar hasta este 2016.

No todo el mundo puede hacer lo que le gusta, y no todo el mundo puede hacer lo que quisiera. Las enfermedades degenerativas son un peso con el que mucha gente tiene que aprender a convivir, y por desgracia muchas aún no tienen cura; la ELA es una de ellas. Por ello, y a pesar de que mi caso no es comparable a esta enfermedad, creo que me siento un poco identificado, así que he decidido compartir mi reto personal con el de muchas otras personas que también hacen un esfuerzo enorme (mucho mayor que el mio) para salir adelante. Mi objetivo es poder recaudar el ya clásico euro por km, que en este caso serían 113. No es mucho, pero ya es mejor que nada.

Así, siguiendo lo que comenzó mi club, me dispongo a afrontar un Ironman 70.3, que vale por dos.

Fundació Miquel Valls

Fundació Miquel Valls

La Fundació Miquel Valls és una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu millorar la qualitat de vida de les persones afectades d’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) i oferir suport a les seves famílies, així com la lluita contra la malaltia promovent la investigació de la mateixa. És l’única entitat amb aquesta finalitat social a tota Catalunya. L’ELA és una malaltia neurodegenerativa molt greu que actualment sense cura.

La Fundación Miquel Valls es una entidad sin animo de lucro que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas afectas de Esclerósis Lateral Amiotrófica (ELA) y ofrecer soporte a sus familias, además de la lucha contra la enfermedad promoviendo la investigación de esta. Es la unica entidad con esta finalidad social en toda Cataluña. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa muy grave que actualmente no tiene cura. 

Miquel Valls Foundation is a non lucrative organization that aims to improve the quality of life of people suffering from Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) and offer support to their families, as well as fighting the disease by promoting research in ALS. This is the only entity with this social purpose in Catalonia. ALS is a progressive neurodegenerative disease, with no cure.

 

 

Más información ›

Donantes (7)

Recaudado 66 € de 113 €

Donativos 7

Faltan 1339 Días