Recaudado

100€

A favor de

Copiar código
Código copiado
Dona

Suport metodològic a la recerca en càncer

SUPORT METODOLÒGIC A LA RECERCA EN CÀNCER Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (...

Recaudado

100€

Objetivo

3.200€

Donativos

2

Faltan

Finalizado

3%

Comparte este reto

Copiar código
Código copiado

Publicado: 1 abr. 2015

SUPORT METODOLÒGIC A LA RECERCA EN CÀNCER

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB Lleida)

El càncer

Segons dades de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) la incidència del càncer a Espanya és d’aproximadament 200.000 casos/any amb una taxa estandaritzada per edat d’uns 200 casos per 100.000 habitants per any. Respecte a la mortalitat per càncer a Espanya el nombre de morts és d’aproximadament 100.000 casos amb una taxa estardaritzada per edat d’uns 100 casos per 100.000 habitants per any.

L’IRB Lleida compta amb diversos projectes de recerca amb rellevància internacional en el camp de l’oncologia.

Projectes en el camp de l’oncologia vigents en l’actualitat (IRB Lleida):

1) diversos projectes sobre càncer ginecològic que van, des de la cerca de biomarcadors a les alteracions metabolòmiques

2) un projecte sobre noves dianes terapèutiques en melanoma

3) dos projectes sobre càncer de mama

4) un projecte en coordinació amb el Centro Nacional de Investigaciones Oncologicas (CNIO) de Madrid sobre càncer de bufeta

5) un projecte sobre glioblastoma multiforme, un tumor cerebral

6) un projecte (pendent de resolució) sobre marcadors diagnòstics en càncer, en col·laboració amb altres cinc Instituts de Recerca

7) un projecte bàsic sobre una proteïna (Ciclina D1) i el seu paper en la invasió i metàstasi en diversos tipus de càncer

Objectiu

Aquesta proposta pretén proporcionar suport a 3 plataformes involucrades en la recerca en càncer. Aquesta iniciativa beneficiarà a tots els projectes relacionats amb el càncer vigents a l’IRB Lleida.

1-Unitat de Bioestadística i Suport Metodològic (UBSM) de l’IRBLLEIDA

La Unitat de Bioestadística i Suport Metodològic (UBSM) de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLLEIDA) es va crear al setembre de 2006 amb els següents objectius:

Proporcionar assessorament metodològic expert en tots els camps de l’estadística als investigadors de l’IRBLLEIDA que ho sol·licitin.

Programar cursos de formació i actualització en estadística per als seus investigadors.

Realitzar recerca pròpia

La potenciació de la UBSM forma part dels objectius del Plà Estratègic de l'IRBLLEIDA. La UBSP atén cada any més de 300 consultes, amb una alta satisfacció per part dels investigadors, i realitza formació en metodologia de la recerca en medicina a facultatius i infermeres.

L'equip de professionals que formem la UBSM som:

Joan Valls Marsal, bioestadístic i professor associat al Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Montserrat Martínez Alonso, bioestadística i professora associada al Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Universitat de Lleida.

La UBSM compta amb la incorporació recent de dos estudiants de màster en estadística mitjançant convenis de col·laboració Universitat-Empresa. També recentement, l’IRBLLEIDA ha adquirit un servidor per donar servei a tots els investigadors de l’IRBLleida que necessitin treballar amb grans volums de dades, com és la nostra unitat. Donada l’ampliació de personal conseqüència de l’augment del volum de feina dels darrers anys en la UBSM, així com l’adquisició del nou servidor per a ús de tots els investigadors, ha sorgit la necessitat d’ampliar l’equipament informàtic per valor de 7485.94 EUR , tal i com es detalla en l’apartat de pressupostos.

2-Servei Científico-Tècnic (SCT) d’Immunohistoquímica i Diagnòstic molecular

El SCT d’Immunohistoquímica i Diagnòstic molecular és un servei metodològic de l’IRB Lleida que ofereix suport als grups d’investigació que ho sol·licitin amb la finalitat d’assolir els objectius científics amb una qualitat òptima. L’activitat principal del Servei es du a terme en el camp de la recerca en càncer.

La Immunohistoquímica (IHQ) és una tècnica histològica que neix a partir de la immunofluorescència i que permet detectar in situ components cel·lulars i extracel·lulars (antígens) mitjançant anticossos específics utilitzant sistemes de detecció enzimàtics. És una eina d’ús habitual en els serveis d’anatomia patològica i s’utilitza cada vegada més en la recerca translacional del càncer. En els últims anys ha esdevingut una tècnica de gran utilitat per a l’estudi de marcadors diagnòstics, pronòstics i predictius de malaltia.

El SCT d’Immunohistoquímica i Diagnòstic molecular està situat a l’IRB Lleida dins de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

El processament de les mostres es realitza seguint els protocols establerts al laboratori sotmesos a un programa de garantia de qualitat extern per part de la Societat espanyola d’Anatomia Patològica. El laboratori disposa dels equipaments necessaris per al funcionament òptim del servei, com són un immunotenyidor, un aparell per a l’anàlisi d’imatges i un instrument per a la construcció d’arrays matricials de teixit (TMA).

Mitjançant la present convocatòria, el Servei sol·licita una ajuda per valor de 7495.95 EUR que es destinaran a equipament i material fungible per tal de poder continuar donant suport a la recerca translacional del càncer.

3-Seqüenciació de nova generació

La secuenciació d’ADN és un mètode a través del qual es determina l’ordre exacte dels nucleòtids presents en una determinada seqüència. En l’última dècada l’ús de la seqüenciació s’ha incrementat exponencialment degut al fet que es troben a l’abast de la majoria dels laboratoris clínics i d’investigació del món. El major hit en la història de la seqüenciació d‘ ADN ha sigut el “Human Genome Project” que es va dur a terme mitjançant la tecnologia denominada de primera generació (Sanger).

En els temps que corren es precís apostar per tecnologies alternatives que abarateixin el cost dels anàlisis i escurcin el temps d’obtenció de resultats.

Al laboratori de Patologia Molecular del HUAV, contem amb un sistema de segona  generació, NGS (Next Generation Sequencing), que permet la seqüenciació massiva en paral·lel de milions de fragments d’ADN en la mateixa mostra. La tecnologia utilitzada facilita el descobriment de gens i elements reguladors associats a càncer i altres patologies i permet la identificació de mutacions associades al diagnòstic de vàries condicions patològiques.

Actualment realitzem anàlisis por seqüenciació de mutacions associades a diferents tipus de càncer (pulmó, colon, melanoma, gastrointestinal, mama, etc.) que freqüentment determinen el diagnòstic, tractament y pronòstic dels pacients. No obstant, de vegades aquests anàlisis es demoren en el temps. Mitjançant la plataforma MiSeq serem capaços de reduir  considerablement  l’entrega de resultats.

S’han desenvolupat panells de seqüenciació que contenen només les regions gèniques que s’han estat analitzant amb aquesta finalitat. Un d’ells és l’ “HaloPlex Cancer Research Panel Kit d’Agilent Technologies” que conté tot el necessari per a l’ anàlisi de seqüències en diversos segments dins de 47 gens diferents i que concentren la majoria de les variacions descrites en las neoplàsies malignes conegudes fins al moment.

L’IRB Lleida, amb el suport de la Lliga contra el càncer de les comarques de Lleida i una iniciativa público-privada, ha adquirit un seqüenciador de darrera generació de tipus MiSeq per a la recerca, innovació i diagnòstic molecular en càncer.

Per aquest motiu es sol·licita una ajuda per valor de 3.200 EUR que es destinaran als anàlisis de seqüenciació de mostres tumorals.

La Fundació té per objecte l'atenció als afectats directa i indirectament pel càncer infantil i la divulgació del coneixement d'aquesta malaltia. La Fundació portarà a terme aquestes finalitats mitjançant, entre d'altres, les següents actuacions:

- Organitzar actes lúdico-esportius i lúdico-culturals per a la divulgació del càncer infantil, del càncer i l'esport, del càncer i la rehabilitació, del càncer i les relacions familiars, del càncer i l'arquitectura de les instal·lacions sanitàries.

- Prestar assessorament a l'infant malalt de càncer i a les seves famílies.

- Fer actuacions tendents a la normalització de la vida de l'infant malalt de càncer.

Són beneficiaris de la Fundació els nens amb càncer i les seves famílies, els hospitals, clíniques i centres de tractament i rehabilitació oncològics infantils i les fundacions oncològiques infantils.

 

Donantes (2)

CARLES

50€

Hace 2.229 días

FRANCESC

50€

Hace 2.263 días

Comentarios (2)

CARLES

Hace 2.229 días

GR??CIES A LA VOSTA TASCA MOLTS NENS PODRAN CURAR-SE. ENDAVANT I FOR??A!!!!

FRANCESC

Hace 2.263 días

Tots som vulnerables davant una malaltia, entre tots hem de fer que els científics tinguin l'ajuda necessària per poder trobar el mètode adequat. SIGUEM SOLIDARIS

Patrocinadores