Recaudado

0€

A favor de

Copiar código
Código copiado
Dona

Les llars d'Aspanias necessiten la teva ajuda!

Quedar-se a casa quan s'està malalt no és tan fàcil pels usuaris i usuàries de les llars d'Aspanias. // Quedarse en casa cuando se está enfermo no es tan fácil para los usuarios y usuarias de los hogares de Aspanias.

Recaudado

0€

Objetivo

20.000€

Donativos

0

Faltan

Finalizado

0%

Categoría

Discapacidad intelectual Inserción social Jóvenes

Comparte este reto

Copiar código
Código copiado

Publicado: 19 nov 2018

El que no saps de les llars residències per a persones amb discapacitat intel·lectual

La regulació de les llars residències concertades és la prova que encara queda molt camí per a fer en la lluita pels drets de les persones amb diversitat funcional. Aquesta estipula que una de les condicions per residir en una llar residència és que els usuaris assisteixin a un taller ocupacional. Tanmateix, no es contempla que cap ens públic es faci càrrec de l’atenció d’aquestes persones en cas de que no puguin assistir al taller per diferents motius. 


El que es vol fer veure des d’associacions com Aspanias, és que molts residents poden tenir-ho difícil per assistir als tallers. En primer lloc, els problemes de salut derivats de l’envelliment prematur poden ser un dels grans impediments. Aquest es pot començar a manifestar a partir dels 45-50 anys en les persones amb discapacitat intel·lectual.
L’altre gran motiu que pot provocar l’absència als tallers ocupacionals, són els problemes de salut, no necessàriament lligats a l’envelliment, que obliguen al resident a fer repòs durant un llarg període de temps. 


Així doncs, per tal de que aquestes persones puguin quedar-se a la llar durant les seves respectives convalescències, associacions com Aspanias es veuen obligades a destinar una partida pressupostaria extra per contractar un educador o educadora de matins. Tanmateix, la inestabilitat econòmica endèmica del sector impedeix que això sigui viable. 


En vista de que l’administració de moment no pot canviar aquesta situació, des d’Aspanias estem decidits a posar-hi remei. Així, hem engegat una campanya amb l’objectiu de contractar un educador o educadora de matins per a una de les nostres tres llars residències. Si tenim èxit i arribem a l’objectiu de 20 mil euros que ens hem marcat, repetirem l’experiència de cara a l’any que ve per tal de mantenir l’educador o educadora dins de l’equip. Ajuda’ns! #AmbTuFemiPodem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo que no sabes de los hogares residencias para personas con discapacidad intelectual

La regulación de los hogares residencias concertadas es la prueba de que todavía queda mucho camino por hacer en la lucha por los derechos de las personas con diversidad funcional. Esta estipula que una de las condiciones para residir en un hogar residencia es que los usuarios asistan a un taller ocupacional. Sin embargo, no se contempla que ningún ente público se haga cargo de la atención de estas personas en caso de que no puedan asistir al taller por diferentes motivos.

Lo que se quiere hacer ver desde asociaciones como Aspanias, es que muchos residentes pueden tenerlo difícil para asistir a los talleres. En primer lugar, los problemas de salud derivados del envejecimiento prematuro pueden ser uno de los grandes impedimentos. Este se puede empezar a manifestar a partir de los 45-50 años en las personas con discapacidad intelectual.

El otro gran motivo que puede provocar la ausencia en los talleres ocupacionales, son los problemas de salud, no necesariamente ligados al envejecimiento, que obligan al residente tiene que hacer reposo durante un largo período de tiempo.

Así pues, a fin de que estas personas puedan quedarse en su hogar durante sus respectivas convalecencias, asociaciones como Aspanias se ven obligadas a destinar una partida presupuestaria extra para contratar un educador o educadora de mañanas. Sin embargo, la inestabilidad económica endémica del sector impide que esto sea viable.

En vista de que la administración de momento no puede cambiar esta situación, desde Aspanias estamos decididos a remediarlo. Así, hemos puesto en marcha una campaña con el objetivo de contratar un educador o educadora de mañanas para uno de nuestros tres hogares residencias. Si tenemos éxito y llegamos al objetivo de 20 mil euros que nos hemos marcado, repetiremos la experiencia de cara al año que viene para mantener el educador o educadora dentro del equipo. ¡Ayúdanos! #AmbTuFemiPodem

Aspanias és una organització sense ànim de lucre que porta 60 anys treballant per millorar el benestar de les persones amb Diversitat Funcional i de desenvolupament i la de les seves famílies, a la ciutat de Barcelona.

Amb aquest fi, actualment està gestionant, dues llars-residència per a persones amb discapacitat intel·lectual; un CDIAP (Centre de Desenvolupament i atenció precoç per a nens i nenes de 0-6 anys); un servei d'Atenció Terapèutica (SAT) per a nens/as i joves de 0 a 18 anys amb necessitats de desenvolupament específiques; i serveis d'atenció i orientació a les famílies.

Donantes (0)

Patrocinadores