Recaudado

600€

A favor de

Copiar código
Código copiado
Dona

Ayuda al proyecto La Semilla (Colombia) a seguir creciendo

El proyecto La Semilla en Palomino(Colombia) necesita tu ayuda para poder dotar la programación de talleres de calidad.

Recaudado

600€

Objetivo

500€

Donativos

12

Faltan

Finalizado

120%

A favor de

Categoría

Igualdad de genero Educación Infancia Cultura y arte

Comparte este reto

Copiar código
Código copiado

Publicado: 28 sept 2023

El proyecto La Semilla en Colombia ya hace un año que camina,en parte, gracias a las donaciones que hace un año nos llegaron a través de esta página. Ahora ya tenemos local, y estamos a punto de legalizarnos. Pero necesitamos enriquecer las clases que impartimos por las tardes de forma gratuita a los habitantes del barrio del Divino Niño con talleres de calidad y poder pagar bien a los talleristas que imparten las clases. Pagar una tarde a un tallerista nos cuesta aproximadamente 10 euros. Por eso necesitamos tener un fondo para ofrecer de tanto en cuanto un taller diverso. Nuestra intención no es vivir solo del volunariado, sinó dar trabajo de calidad a los docentes y talleristas de la zona. Necesitamos de tu ayuda para poder crecer y evolucionar hacia una programación de calidad, con clases de arte, cocina, teatro, etc

Som una entitat local, sense ànim de lucre, independent, decolonial, intercultural, feminista i antiracista.

A) MISSIÓ

La nostra missió és l’empoderament de persones o col·lectius en situació de vulnerabilitat a través de l’educació, les arts, el lleure i des de l’acompanyament i el lliurament d’eines i coneixements per adquirir habilitats toves.

B) VISIÓ

La nostra visió és aconseguir ser una organització referent en la innovació social i en el treball en xarxa, duen a terme projectes i models integrals de desenvolupament que generin canvis substancials en les persones i organitzacions amb les quals treballem.

C) VALORS

Igualtat: assumim que totes les persones són lliures i iguals en dignitat i drets, independentment del seu lloc de naixement, idioma, sexe, gènere, tendència sexual, religió, color de pell, pensament polític i de qualsevol altra circumstància o condició. Per això arbitrem mesures de discriminació positiva per garantir que aquesta igualtat es compleixi.
1.1. Mesures de discriminació positiva que l’entitat aplica en el desenvolupament de la seva gestió:
1.1.1. 70% persones contractades per l’Organització seran dones.
1.1.2. 70% persones integrants de la junta seran dones.
1.1.3. 30% persones contractades per l’Organització seran migrants o descendents de primera generació de persones migrants.
1.2. Mesures que afavoreixen la igualtat que l’entitat adopta en els processos de contractació:
1.2.1. En cada procés de contractació s’han de sol·licitar currículum sense foto, sense data de naixement i sense expressió de l’estat civil.
1.2.2. Cada persona contractada subscriurà una acta on es comprometrà a acomplir la seva tasca; també a relacionar-se amb les persones participants i amb qui comparteix el treball d’una manera respectuosa, exempta de tota mena de violència i discriminació, assenyalant expressament el compromís de l’entitat en la lluita contra l’assetjament sexual, i la discriminació per raó de gènere o raça.
1.2.3. Cada persona que tingui un contracte de treball amb l’organització serà informada, sota signatura d’acta, sobre la missió, visió i valors de l’entitat; també pel que diu relació amb el seu enfocament feminista, de colonial, intercultural i de drets humans, per tal que incorpori aquests valors en la tasca per a la qual se li ha contractat.
1.3. Mesures que afavoreixen la igualtat que l’entitat adopta en el desenvolupament de la seva tasca:
1.3.1. Tots els documents que l’organització confecciona estan redactats en llenguatge no sexista.
1.3.2. Totes les imatges, vídeos, referències i textos que l’organització utilitza per acomplir amb la seva comesa estan exemptes d’estereotips, o s’evidencien quan els contenen.

Dignitat: ens assisteix el convenciment que totes les persones són titulars de drets, tenint com a referent tots els tractats internacionals sobre drets humans i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 promoguts per Nacions Unides.

Transparència: desenvolupem els projectes i programes de forma ètica i transparent. Fem rendició de comptes a usuaris, voluntaris i donants.

Interculturalitat: Respecte per totes les cultures i els sabers situats.

Treball en xarxa: Promoure el treball col·laboratiu amb les diferents agents socials del territori, estenent el teixit associatiu i comunitari.

Protecció del medi ambient: totes i cadascuna de les intervencions que l’entitat realitza procuren no contaminar, dins les seves possibilitats, i reduir la seva petjada de carboni. Per tal motiu, només utilitza paper i tints d’Impressora reciclats, prefereix l’ús de tecnologies de la informació al lliurament de documents, els proveïdors dels diferents productes són cooperatives locals i botigues de segona mà, quan això és possible, prefereix utilitzar productes de proximitat, reutilitza paper, recicla, i diposita els residus no domèstics adequadament a la deixalleria.

Bio-economia: NouSol creu en la gestió des de la sostenibilitat, per tal motiu empra Banca Ètica,
subscriu contractes de subministrament de béns i serveis bàsics i d’assegurances amb cooperatives de consum, i forma part d’una cooperativa de crèdit i d’una xarxa d’economia solidària.

Promoció de la llengua i cultura catalana: Promoure tant l’aprenentatge de la llengua com de la cultura catalana. Com a eina per a la plena inclusió social, l’augment del sentit de pertinença, participació i la creació de vincles perdurables entre la població d’origen migrant i la societat catalana, així com l’enfortiment del teixit associatiu.

Donantes (12)

Eudald

30€

Hace 143 días

Ot

35€

Hace 153 días

Rosa

100€

Hace 164 días

MARIA

200€

Hace 174 días

Tana

50€

Hace 178 días

M Dolores

10€

Hace 182 días

Maria Victoria

50€

Hace 190 días

Rai

50€

Hace 196 días

Pau

20€

Hace 196 días

Nathaly

Donación oculta

Hace 199 días

Jesús

10€

Hace 200 días

Eudald

10€

Hace 200 días

Ver más donantes

Comentarios (3)

Ot

Hace 153 días

M’agradaria estar-hi ajudant pero la distancia no ho fa possible ❤️

Rai

Hace 196 días

Ànims Maria i Pau. Es molt bonic el que esteu fent ❤️

Eudald

Hace 200 días

Sort

Patrocinadores