Recaudado

870€

A favor de

Copiar código
Código copiado
Dona

HELP THE NEW GENERATIONS OF UKRAINE SURVIVE A TRAGEDY

Ukraine is currently in a crisis, their lives have been turned upside down in a matter of days. We as a global community have to unite.

Recaudado

870€

Objetivo

2.000€

Donativos

13

Faltan

Finalizado

44%

Reto liderado por

Aurea Obradors
Aurea Obradors, Dylan White, Joshua Marshall

Categoría

Ayuda humanitaria Refugiados

Comparte este reto

Copiar código
Código copiado

Publicado: 14 mar. 2022

Ukraine is currently at war, they're living a crisis. In a matter of days, their lives have been turned upside down. We never know when something bad is going to happen and now that it has, it's our turn to help. I am calling the global community and urging them to collaborate with me. Athletes wherever you are from. Compete and move in the name of Ukraine, help raise money to assure that the new Ukrainian generation can soar and for their culture to live on. 

TANU és una associació no governamental "TERRASSA AJUDA A NENS D'UCRAÏNA" amb Registre d'Inscripció nº G62198098 i reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb nº de registre 23882.

TANU és des de fa 23 anys una ONG que té com a objectiu vetllar pels drets de la infància a Ucraïna, fent que nens, nenes i adolescents en risc d'exclusió social puguin adquirir els valors de la família. El perfil social d'aquests nens i nenes correspon al de famílies molt desestructurades degut a la mort d'algun o ambdós progenitors, malalties, abús de l'alcohol, drogues i prostitució. Alguns d'ells estan en centres fora de la seva família, altres encara viuen amb algun familiar però en situació de risc social, ja que el model familiar en el que viuen no els permet desenvolupar un projecte de futur sa i digne.

 

TANU es una associación no gubernamental "TERRASSA AJUDA A NENS D'UCRAÏNA" con Registro de Inscripción nº G62198098 y reconocida por la Generalitat de Catalunya con nº de registro 23882.

TANU es desde hace 23 años una ONG que tiene como objetivo velar por los derechos de la infancia en Ucrania, haciendo que niños, niñas y adolescentes con riesgo de exclusión social puedan adquirir los valores de la familia. El perfil social de estos niños y niñas corresponden al de familias muy desestructuradas debido a la muerte de alguno o ambos progenitores, enfermedades, abuso del alcohol, drogas y prostitución. Algunos de ellos están en centros fuera de su familia, otros todavía viven con algún familiar pero en situación de riesgo social, ya que el modelo familiar en el que viven no les permite desarrollar un proyecto de futuro sano y digno.

 

TANU is a non-governmental association "TERRASSA AJUDA A NENS D'UCRAÏNA" with Registration No. G62198098 and recognized by the Generalitat de Catalunya with registration No. 23882.

TANU has been an NGO for 23 years with the goal of ensuring the rights of children in Ukraine, enabling children and adolescents at risk of social exclusion to acquire family values. The social profile of these children corresponds to that of very unstructured families due to the death of one or both parents, illness, alcohol abuse, drugs and prostitution. Some of them are in centers outside their family, others still live with a relative but in a situation of social risk, since the family model in which they live does not allow them to develop a project for a healthy and dignified future.

 

Donantes (13)

Emma

35€

Hace 407 días

Chris

100€

Hace 422 días

Alan Marshall

50€

Hace 426 días

Joan

50€

Hace 427 días

Rachel

50€

Hace 429 días

Adam Clements

50€

Hace 429 días

Julia

50€

Hace 430 días

Serena

50€

Hace 430 días

Judith

35€

Hace 431 días

Alison Ellis

50€

Hace 431 días

Karina Jackson

20€

Hace 432 días

Pau

5€

Hace 432 días

Sara

325€

Hace 438 días

Ver más donantes

Comentarios (6)

Emma

Hace 407 días

Thank you, Aurea, for organising this.

Chris

Hace 422 días

Well done to the 3 of you!

Joan

Hace 427 días

Sort!

Rachel

Hace 429 días

Good Luck!!

Karina Jackson

Hace 432 días

Go team!

Pau

Hace 432 días

:)

Patrocinadores