129%

Recaudado 1.290 €

Objetivo 1.000 €

Donativos 63

Reto finalizado

(Traducción al castellano debajo)

El proper mes de setembre, hi haura molts infants que no podran començar l'escola en un centre ordinari, doncs es veuen obligats a restar a l'hospital. A la Fundació Sant Joan de Déu (Hospital Materno Infantil) es realitzen recerques per a la cura de les malalties infantils i millora de les seves condicions, i donat que els infants són el nostre futur, és important que col·laborem per a què esdevinguin adults sans i autònoms.

Sóc la Judith Pérez, mestra especialista en Educació Física i triatleta popular.

El repte que vull fer, és quelcom assequible per a molts, però no deixa de ser un repte. Es tracta de completar 180km en bicicleta, la distància que es realitza en una triatló de llarga distància, (competició que hagués fet aquest any si no hagués patit una lesió). Aquests 180km els realitzaré en al velòdrom de Camp Clar (Tarragona), el 18 d'octubre, amb el suport d'amics i coneguts que s'hi vulguin apropar per a donar ànims. Cada hora que passi, faré una fotografia i la penjaré al meu compte de twitter (@icewoman10), amb el hastag #PedalsPelsInfants

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El próximo mes de septiembre, habrá muchos niños y niñas que no podrán empezar el colegio en un centro escolar ordinario, ya que se ven obligados a estar en el hospital. En la Fundació Sant Joan de Déu (Hospital Materno Infantil) se realizan investigaciones para la cura de enfermedades infantiles y mejora de sus condiciones y, dado que los niños son nuestro futuro, es importante que colaboremos para que lleguen a ser adultos saludables y autónomos.

Soy Judith Pérez, maestra especialista en Educación Física y triatleta popular.

El reto que quiero realizar, es algo asequible para muchos, pero no deja de ser un reto. Se trata de completar 180km en bicicleta, la distancia que se realiza en un triatlón de larga distancia (competición que yo hubiese realizado este año, si no hubiese sufrido una lesión). Estos 180km los realizaré en el velódromo de Camp Clar (Tarragona), el 18 de octubre, dcon el apoyo de amigos y conocidos que quieran venir a animar. Cada hora que pase, haré una fotografía del cuentakilómetros y la colgaré en mi perfil de twitter (@icewoman10), con el hastag #PedalsPelsInfants

San Juan de Dios Solidaridad

San Juan de Dios Solidaridad

Gracias a los socios, donantes y colaboradores, mejoramos la calidad de vida de las personas que se encuentran en una situación vulnerable: personas que no tienen un hogar, que sufren algún trastorno mental o discapacidad intelectual, que se encuentran en una situación de dependencia y la infancia hospitalizada. La Orden Hospitalaria San Juan de Dios es una entidad fundada hace más de 500 años, que cuenta con 400 centros en 55 países para atender a las personas más frágiles de la sociedad.

Gràcies als socis, donants i col·laboradors, millorem la qualitat de vida de les persones que es troben en una situació vulnerable: persones que no tenen llar, que pateixen algun trastorn mental o discapacitat intel·lectual, que es troben en una si tuació de dependència i els infants hospitalitzats. L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una entitat fundada fa més de 500 anys, que compta amb 400 centres a 55 països per atendre les persones més fràgils de la societat.

Más información ›

Donantes (63)