145%

Recaudado 13.054 €

Objetivo 9.000 €

Donativos 346

Reto finalizado

Em dic Miquel Pucurull i tinc 75 anys. Correré la marató de Barcelona del 16 de març de 2014 desprès de recaptar fons per a la investigació sobre la diabetis infantil que fa l’Hospital de Sant Joan de Déu.  Tot i que en els darrers anys s’ha avançat en el coneixement de la diabetis mellitus tipus 1 dels nens, encara queda un camí molt llarg “per arribar a la meta”. És colpidor saber que els infants que la pateixen estan condemnats, fins que no s’"hi arribi", a l’esclavitud de l’agulla que els manté en vida, i a haver de controlar acuradament el que mengen i l’exercici que fan. La recerca requereix molts diners. Per això, voldria demanar-te la teva col•laboració. Sigui quina sigui l’aportació que puguis fer, serà extraordinàriament celebrada, i utilitzada com cal per l’Hospital de Sant Joan de Déu. Moltes gràcies. (Nota: A banda del "Recaptat", comptem amb 2.000 euros més, que l'empresa d'assegurances Zurich donarà el mateix dia de la marató, en el moment de la meva arribada).          

Web: corremaratoambmi.blogspot.com                                                                     

..............................

Me llamo Miquel Pucurull y tengo 75 años. Correré el maratón de Barcelona del 16 de marzo de 2014 después de recaudar fondos para la investigación sobre la diabetes infantil que desarrolla el     Hospital de Sant de Déu. Aunque en los últimos años se ha avanzado en el conocimiento de la diabetes mellitus tipo 1 de los niños, todavía queda un camino muy largo "para llegar a la meta". Es tremendo saber que los niños que la padecen están condenados, hasta que no se "llegue", a la esclavitud de la aguja que los mantiene en vida, y a controlar cuidadosamente lo que comen y el ejercicio que hacen. La investigación requiere mucho dinero. Por ello, quisiera pedirte tu colaboración. Sea cual sea la aportación que puedas hacer, será extraordinariamente celebrada, y utilizada como corresponde por el Hospital de Sant Joan de Déu. Muchas gracias. (Nota: Aparte del "Recaudado", contamos con 2.000 euros más, que la empresa de seguros Zurich donará el mismo día de la maratón, en el momento de mi llegada).                                                                                                                                                                     Web: corremaratoambmi.blogspot.com

Sant Joan de Déu Solidaritat / San Juan de Dios Solidaridad

Sant Joan de Déu Solidaritat / San Juan de Dios Solidaridad

Gràcies als socis, donants i col·laboradors, millorem la qualitat de vida de les persones que es troben en una situació vulnerable: persones que no tenen llar, que pateixen algun trastorn mental o discapacitat intel·lectual, que es troben en una si tuació de dependència, persones gran, els joves i els infants hospitalitzats. A més a més, apostem per la recerca i la cooperació internacional. L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una entitat fundada fa més de 500 anys, que compta amb 400 centres a 55 països per atendre les persones més fràgils de la societat.

................

Gracias a los socios, donantes y colaboradores, mejoramos la calidad de vida de las personas que se encuentran en una situación vulnerable: personas que no tienen un hogar, que sufren algún trastorno mental o discapacidad intelectual, que se encuentran en una situación de dependencia, personas mayores, jóvenes y la infancia hospitalizada. Además apostamos por la investigación y por la cooperación internacional. La Orden Hospitalaria San Juan de Dios es una entidad fundada hace más de 500 años, que cuenta con 400 centros en 55 países para atender a las personas más frágiles de la sociedad.

 

Más información ›

Donantes (346)

Recaudado 13.054 € de 9.000 €

Donativos 346

Faltan 2139 Días