Recaudado

2.580€

A favor de

Copiar código
Código copiado
Dona

CONFINAMENT O FAM: EL DILEMA DE LES MARES SOLTERES AL MARROC / CONFINAMIENTO O HAMBRE: EL DILEMA DE LAS MADRES SOLTERAS EN MARRUECOS

Ajuda d’emergència per a mantenir les accions de suport a les mares solteres i els seus infants en temps de la COVID-19 / Ayuda de emergencia para mantener las acciones de apoyo a las madres solteras y sus hijos en tiempos de la COVID-19.

Recaudado

2.580€

Objetivo

4.008€

Donativos

50

Faltan

Finalizado

64%

Categoría

Igualdad de genero Infancia Cooperación internacional

Comparte este reto

Copiar código
Código copiado

Publicado: 14 may 2020

(versión en castellano al final)

Zeyna, mare soltera de 29 anys, viu en una habitació de lloguer de Casablanca amb el seu fill de 12 anys. Quan es van detectar els primers casos de Covid-19 al Marroc, va perdre la feina i va decidir fer feines de neteja en cases particulars, desafiant cada dia la prohibició de sortir sense autorització.

El dilema és terrible: “Morir de coronavirus o morir de fam”. Davant aquesta elecció, Zeyna pren necessàriament la primera opció. Per a ella el confinament no és possible: “M’arrisco a posar-me malalta per salvar el meu fill, perquè si no el mantinc, morirà.”

Les relacions sexuals fora del matrimoni al Marroc estan condemnades per la llei i són rebutjades per la societat. Al Marroc hi ha cada any 30.000 noves mares solteres. Moltes d’elles es veuen abocades a la vida al carrer i a la precarietat. Les entitats socials són les úniques que els ofereixen suport.

L’Associació Solidarité Féminine (ASF) atén cada any 1.500 dones en situació de vulnerabilitat, principalment mares solteres i dones víctimes de violència de gènere, i integra 50 mares i els seus infants en els seus programes d’inserció social.

Les mesures de confinament han comportat el tancament de les activitats generadores d’ingressos (restaurants, pastisseria i hammam oberts al públic, on les mares solteres realitzaven pràctiques laborals). Aquestes activitats permetien el finançament dels programes d’acollida i formació i el pagament dels sous a les mares integrades en els programes. En aquests moments, ASF manté un servei d’atenció telefònica a dones en situació vulnerable i la remuneració de les mares integrades, que passen el confinament amb llurs infants en pisos de lloguer. A més, els dona una cistella setmanal amb productes d’alimentació i higiene.

Per a garantir aquests serveis durant el confinament i que aquestes dones no es trobin en la situació de Zeyna, és necessari dotar ASF d’una ajuda econòmica d’emergència. Per això, Amics dels Infants del Marroc posa en marxa un nou repte a través del Matchfunding #T2M 2020.Els 4.008 euros que volem aconseguir es destinaran a pagar les següents despeses de 2 mesos:

·      2 assistentes (atenció a dones vulnerables): 1.416 €

·      1 assistenta social (suport a les mares integrades a l’associació): 828 €

·      productes d’alimentació i higiene per a les mares i els infants: 1.562 €

·      despeses de telefonia, proveïment i distribució: 202 €

Ajudar les mares solteres i els seus infants al Marroc és ara més necessari que mai. “La crisi actual demostra que la solidaritat i la cooperació global tenen com a finalitat la supervivència de tots i cada un de nosaltres” (Slavoj Zizek, filòsof).

Vols ajudar-nos a seguir protegint les dones i els infants més vulnerables del Marroc? Si pots, FES UNA APORTACIÓ I DIFON AQUEST MISSATGE!

MOLTES GRÀCIES!

Els dos primers paràgrafs han estat extrets de: Ghalia Kadiri (6 abril 2020). Coronavirus: au Maroc, la double peine de Zeyna, mère célibataire. Le Monde. https://www.lemonde.fr/

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zeyna, madre soltera de 29 años, vive en una habitación de alquiler de Casablanca con su hijo de 12 años. Cuando se detectaron los primeros casos de Covid-19 en Marruecos, perdió su trabajo y decidió hacer tareas de limpieza en casas particulares, desafiando cada día la prohibición de salir sin autorización.

El dilema es terrible: “Morir del coronavirus o morir de hambre”. Ante esta elección, Zeyna toma necesariamente la primera opción. Para ella el confinamiento no es posible: “Me arriesgo a enfermar para salvar a mi hijo, porque si no lo mantengo, morirá.”

Las relaciones sexuales extramatrimoniales en Marruecos están condenadas por la ley y son rechazadas por la sociedad. En Marruecos hay cada año 30.000 nuevas madres solteras. Muchas de ellas se ven abocadas a la vida en la calle y a la precariedad. Las entidades sociales son las únicas que les ofrecen apoyo.

La Asociación Solidarité Féminine (ASF) atiende cada año 1.500 mujeres en situación de vulnerabilidad, principalmente madres solteras y mujeres víctimas de violencia de género, e integra a 50 madres solteras y sus hijos en sus programas de inserción social.

Las medidas de confinamiento han comportado el cierre de las actividades generadoras de ingresos (restaurantes, pastelería y hammam abiertos al público, donde las madres solteras realizaban prácticas laborales). Estas actividades permitían la financiación de los programas de acogida y formación y el pago de los sueldos a las madres integradas en los programas. En estos momentos, ASF mantiene un servicio de atención telefónica a mujeres en situación vulnerable y la remuneración de las madres integradas, que pasan el confinamiento con sus hijos en pisos de alquiler. Además, se les proporciona una cesta semanal con productos de alimentación e higiene.

Para garantizar estos servicios durante el confinamiento y que estas mujeres no se encuentren en la situación de Zeyna, es necesario dotar a ASF de una ayuda económica de emergencia. Por esta razón, Amics dels Infants del Marroc pone en marcha un nuevo reto a través del Matchfunding #T2M 2020. Los 4.008 euros que queremos conseguir se destinarán a pagar los siguientes gastos de 2 meses:

·      2 asistentas (atención a mujeres vulnerables): 1.416 €

·      1 asistenta social (apoyo a las madres integradas en la asociación): 828 €

·      productos de alimentación e higiene para las madres y sus hijos: 1.562 €

·      gastos de telefonía, suministro y distribución: 202 €

Ayudar a las madres solteras y a sus hijos en Marruecos es ahora más necesario que nunca. “La crisis actual demuestra que la solidaridad y la cooperación global tienen como finalidad la supervivencia de todos y cada uno de nosotros” (Slavoj Zizek, filósofo).

¿Quieres ayudarnos a seguir protegiendo a las mujeres y a los niños más vulnerables de Marruecos? Si puedes, ¡HAZ UNA APORTACIÓN Y DIFUNDE ESTE MENSAJE!

¡MUCHAS GRACIAS!

Los dos primeros párrafos están extraídos de: Ghalia Kadiri (6 abril 2020). Coronavirus: au Maroc, la double peine de Zeyna, mère célibataire. Le Monde. https://www.lemonde.fr/

IMA (Amics dels Infants del Marroc) és una associació sense ànim de lucre fundada l'any 2000 a Terrassa (Barcelona) amb tres objectius fonamentals:

1) Sensibilització: donar a conèixer la situació d'infants en situació d'abandonament o desemparament al Marroc.

2) Kafala: promoure la kafala (tutela) dels infants en situació d'abandonament o desemparament al Marroc.

3) Cooperació: canalitzar ajudes i col·laborar amb les associacions que acullen infants en situació d'abandonament o desemparament al Marroc o que contribueixen a la prevenció del abandonament.

--------------------------------

IMA (Amics dels Infants del Marroc) es una asociación sin ánimo de lucro fundada el año 2000 en Terrassa (Barcelona) con tres objetivos fundamentales:

1) Sensibilización: dar a conocer la situación de menores en situación de abandono o desamparo en Marruecos.

2) Kafala: promover la kafala (tutela) de menores en situación de abandono o desamparo en Marruecos.

3) Cooperación: canalizar ayudas y colaborar con las asociaciones que acogen menores en situación de abandono o desamparo en Marruecos o que contribuyen a la prevención del abandono.

Donantes (50)

Anónimo

Donación oculta

Hace 1.393 días

Anna

25€

Hace 1.396 días

LUIS

25€

Hace 1.396 días

Anna

35€

Hace 1.397 días

Josep Maria

15€

Hace 1.397 días

Aranow Packaging Machinery SL

100€

Hace 1.397 días

Antoni

30€

Hace 1.397 días

Núria

10€

Hace 1.397 días

Noelia

25€

Hace 1.400 días

Josep

30€

Hace 1.402 días

Anónimo

Donación oculta

Hace 1.404 días

encarna

50€

Hace 1.406 días

Sara

50€

Hace 1.406 días

Anónimo

50€

Hace 1.406 días

Anónimo

Donación oculta

Hace 1.407 días

Maria Consuelo

Donación oculta

Hace 1.407 días

ESTER

50€

Hace 1.407 días

Maria

20€

Hace 1.407 días

Donación oculta

Hace 1.407 días

Eva

Donación oculta

Hace 1.407 días

Anónimo

Donación oculta

Hace 1.409 días

Anna

100€

Hace 1.409 días

MARIA ANGELES

100€

Hace 1.414 días

Lola

50€

Hace 1.420 días

Andrés

Donación oculta

Hace 1.420 días

María Eva

20€

Hace 1.422 días

Susana

50€

Hace 1.422 días

Anónimo

Donación oculta

Hace 1.422 días

Ana

Donación oculta

Hace 1.422 días

Marta San Martino

50€

Hace 1.422 días

Fidència

100€

Hace 1.423 días

Eva

Donación oculta

Hace 1.423 días

Toni

100€

Hace 1.424 días

Lucía

30€

Hace 1.425 días

Aranow Packaging Machinery SL

500€

Hace 1.426 días

Isabel

30€

Hace 1.428 días

Anónimo

20€

Hace 1.432 días

Anónimo

20€

Hace 1.434 días

Soumia

10€

Hace 1.435 días

ana rosa

10€

Hace 1.435 días

Noelia

Donación oculta

Hace 1.435 días

Josep

100€

Hace 1.435 días

Jorge

50€

Hace 1.436 días

Merce

Donación oculta

Hace 1.437 días

Oscar

50€

Hace 1.437 días

FERMIN

50€

Hace 1.437 días

Gloria

30€

Hace 1.438 días

Macari

30€

Hace 1.438 días

Mouhcine

30€

Hace 1.438 días

Anónimo

40€

Hace 1.438 días

Ver más donantes

Comentarios (6)

Antoni

Hace 1.397 días

És un petit gra de sorra, però segur que significa molt per elles

Eva

Hace 1.423 días

Una empenteta més!!

Toni

Hace 1.424 días

Moltes gràcies per empènyer endavant cada any aquest projecte.
Salut!

Josep

Hace 1.435 días

Amb tu Zeyna! Gràcies, Amics dels Infants del Marroc, gràcies Association Solidarité Féminine!

Patrocinadores