77%

Recaudado 153.534 €

Objetivo 200.000 €

Donativos 1913

Reto finalizado

Dona a este reto

Estem vivint un moment sense precedents.

Mentre tots apliquem les mesures de contenció indicades per les autoritats per evitar la propagació de la COVID-19, els equips de recerca i assistència de l’Hospital Clínic de Barcelona dediquen els seus esforços en atendre els pacients i en trobar amb la màxima rapidesa una cura que ajudi a frenar i combatre la malaltia.

La pandèmia de la COVID-19 és un repte de salut en el qual s’està treballant amb la màxima coordinació i eficàcia assistencial, però també és necessari fer front a la malaltia des de la vessant científica.

Els equips del Clínic estan compromesos en aquesta lluita i agraïm tota la col·laboració que ens arriba. La destinarem a l’abordatge multidisciplinari de la infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2, tant des de la recerca, com a l’atenció als pacients i els seus familiars.

L’excepcionalitat de la situació aconsella que la institució destini els fons rebuts a atendre les necessitats i prioritats identificades. Com sempre, en el seu moment el Clínic, en exercici de transparència, comunicarà als seus donants quin ha estat el destí concret dels recursos, a què s’han aplicat i quins han estat els resultats obtinguts.

Totes i cadascuna de les aportacions són importants i sumen.

En nom de tots els professionals del Clínic, gràcies!

----

Estamos viviendo un momento sin precedentes.

Mientras todos aplicamos las medidas de contención indicadas por las autoridades para evitar la propagación de la COVID-19, los equipos de investigación y asistencia del Hospital Clínic de Barcelona dedican sus esfuerzos a atender a los pacientes y encontrar con la máxima rapidez un tratamiento que ayude a frenar y combatir la enfermedad.

La pandemia del COVID-19 es un reto de salud en el que se está trabajando con la máxima coordinación y eficacia asistencial, pero también es necesario hacer frente a la enfermedad desde la vertiente científica.

Los equipos del Clínic están comprometidos en esta lucha y agradecemos toda la colaboración que nos llega. La destinaremos el abordaje multidisciplinar de la infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, tanto desde la investigación, como en la atención a los pacientes y sus familiares.

La excepcionalidad de la situación aconseja que la institución destine los fondos recibidos a atender las necesidades y prioridades identificadas. Como siempre, en su momento el Clínic, en ejercicio de transparencia, comunicará a sus donantes cuál ha sido el destino concreto de los recursos, a que se han aplicado y cuáles han sido los resultados obtenidos.

Todas y cada una de las aportaciones son importantes y suman.

En nombre de todos los profesionales del Clínico, ¡gracias!

Fundació Clinic

Fundació Clinic

És una fundació privada sense ànim de lucre constituïda l’any 1989 per l’Hospital Clínic de Barcelona i la Universitat de Barcelona. Té com a missió principal oferir suport administratiu als investigadors de l’Hospital Clínic Barcelona / IDIBAPS en la gestió, el desenvolupament i la justificació de la seva activitat científica.

El seu objectiu és contribuir a millorar la salut i la qualitat de vida de la població a través de l’eficiència, la professionalitat, un treball responsable i una orientació científica i social.

Más información ›

Donantes (1913)

Recaudado 153.534 € de 200.000 €

Donativos 1913

Faltan 1 Días