106%

Recaudado 5.818 €

Objetivo 5.500 €

Donativos 194

Reto finalizado

Som Los Martes, un equip de corredors amateurs del Baix Llobregat, una petita família.

Aquest any, tornarem a gaudir de la Zurich Marató de Barcelona el proper 11/03/2018, i us necessitem com l’any passat.

Volem que ens acompanyeu, que junts posem els nostres granets de sorra per ajudar a la Fundació Miquel Valls (www. http://fundaciomiquelvalls.org), i millorar la qualitat de vida dels afectats per l’ELA (Esclerosi Lateral Amiotròfica) i les seves families.

No importa la quantitat a aportar, és Fer un gest per l’ELA! Som-hi!

=======================================================================

Somos Los Martes, un equipo de corredores amateurs del Baix Llobregat, una pequeña familia.

Este año, volveremos a disfrutar de la Zurich Maratón de Barcelona del próximo 11/03/2018, y os necesitamos con el año pasado.

Queremos que nos acompañéis, que juntos pongamos nuestros granitos de arena para ayudar a la Fundació Miquel Valls (www. http://fundaciomiquelvalls.org), y mejorar la calidad de vida de los afectados por el ELA (Esclerosi Lateral Amiotrófica) y de sus familias.

No importa la cantidad a aportar, ¡Haz un gesto por el ELA! ¡Vamos!

=======================================================================

We are Los Martes (The Tuesdays), an amateur running team from Barcelona, a little family.

This year, we will enjoy the Zurich Marathon of Barcelona next 11/03/2018, and we need you with last year.

We want you to join us, to put our little grains of sand together to help the Fundació Miquel Valls (www.fundaciomiquelvalls.org), and to improve the quality of life of those affected by ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosi) and their families

No matter the amount to contribute, make a gesture for the ELA! Come on!

Fundació Miquel Valls

Fundació Miquel Valls

La Fundació Miquel Valls és una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu millorar la qualitat de vida de les persones afectades d’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) i oferir suport a les seves famílies, així com la lluita contra la malaltia promovent la investigació de la mateixa. És l’única entitat amb aquesta finalitat social a tota Catalunya. L’ELA és una malaltia neurodegenerativa molt greu que actualment sense cura.

La Fundación Miquel Valls es una entidad sin animo de lucro que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas afectas de Esclerósis Lateral Amiotrófica (ELA) y ofrecer soporte a sus familias, además de la lucha contra la enfermedad promoviendo la investigación de esta. Es la unica entidad con esta finalidad social en toda Cataluña. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa muy grave que actualmente no tiene cura. 

Miquel Valls Foundation is a non lucrative organization that aims to improve the quality of life of people suffering from Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) and offer support to their families, as well as fighting the disease by promoting research in ALS. This is the only entity with this social purpose in Catalonia. ALS is a progressive neurodegenerative disease, with no cure.

 

 

Más información ›

Donantes (194)

Recaudado 5.818 € de 5.500 €

Donativos 194

Faltan 707 Días