45%

Recaudado 540 €

Objetivo 1.200 €

Donativos 20

Reto finalizado

[Català:] «La nostra companya és necessària pel grup i la nostra aposta per ella és incondicional»

 

Som un grup petit d'estudiants universitaris, que hem acabat el nostre primer any d'Art dramàtic a l'Institut del Teatre, un centre d'Ensenyament Superior públic, a Barcelona. Ens queden tres anys més, tres voltes més al sol. El primer viatge ha estat una experiència única, en la que dotze persones ens hem unit com si fóssim una companyia; o una família, vaja, que és el mateix.

Per qüestions burocràtiques, a una de nosaltres li han denegat les ajudes públiques i té dificultats per abonar el pagament de la matrícula d’aquest any. Juguem, doncs, en desavantatge. No volem deixar a ningú apartat al marge del nostre trajecte formatiu. Volem donar les següents tres voltes al sol el mateix grup d'alumnes que vàrem entrar a aquesta meravellosa òrbita de l'art dramàtic.

Les beques i ajudes públiques no donen de sí. En alguns casos els requisits són absurds. La màquina burocràtica estatal no les atorga a estrangers a no ser que hagin cotitzat com a mínim dos anys a Espanya. Quina paradoxa: com els demostrarà si es tracta d'una estrangera acabada d'arribar, amb la seva aposta vital pel teatre i amb unes difícils proves d'accés merescudament superades? Per què se li denega la gratuïtat d'aquest ensenyament justament a   la persona que més ho pot necessitar? El nostre objectiu com a companys i companyes és la creació d'un fons social que pal·liï, que corregeixi, aquesta flagrant discriminació.

Volem demostrar-nos que podem sanar aquesta ferida, que podem esmenar aquesta falta d'empatia, a vegades incomprensible, que mostra la burocràcia amb la nostra companya. És impossible donar-li la esquena a aquesta història de vida:

“Després de passar uns dies a Barcelona i conèixer l'Institut del Teatre, em vaig replantejar completament el meu pla de vida i em vaig preparar per les proves d'accés. Quan em van acceptar vaig saber que m'esperaven quatre anys intensos, i també complicats, en els que les limitacions econòmiques no haurien de ser un impediment. El setembre de l'any passat vaig demanar una beca que atorguen als estudiants d'Escoles Superiors, i fa tres mesos vaig rebre'n la denegació. Em digueren que al no tenir una declaració de la renda dels dos anys anteriors, no tenia 'dret' a rebre ni beques ni ajudes, resposta preocupant que em sorprengué, ja que m'havia presentat diversos cops al Consorci d'Educació de Barcelona preguntant per el meu cas i ningú m'advertí que podia ser així. Ara, el meu desig més gran és seguir esforçant-me per continuar amb la companyia que hem format, esforçar-me perquè en les tres voltes al sol que falten, puguem construir junts coses grans” (Oaxaca, Mèxic, juliol 2017).

El teu gest solidari es dirigeix a totes nosaltres. La nostra gratitud perdurarà molt temps. I quan arribem junts al final del cicle formatiu direm que algunes voltes al sol han estat gràcies a vosaltres.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Castellano:] «Nuestra compañera es necesaria para el grupo y la apuesta por ella es incondicional»

 

Somos un grupo pequeño de estudiantes universitarios, que hemos acabado nuestro primer año de Arte Dramático en l’Institut del Teatre, un centro de Enseñanza Superior público, en Barcelona. Nos quedan tres años más, tres vueltas más al Sol. El primer viaje ha sido una experiencia única, en la que doce personas nos hemos unido como si fuéramos una compañía; o una familia, vaya, que es lo mismo.

Por cuestiones burocráticas, a una de nosotras le han denegado las ayudas públicas y tiene dificultades para abonar el pago de la matrícula del siguiente este año. Jugamos, por tanto, en desventaja. No queremos dejar a nadie tirado en ninguna cuneta de nuestro trayecto formativo. Queremos dar las siguientes tres vueltas al Sol el mismo grupo de alumnos y alumnas que entramos en esta maravillosa órbita del arte dramático.

Las becas y ayudas públicas no dan de sí. En algunos casos sus requisitos son disparatados. La máquina burocrática estatal no las otorga a extranjeros a menos que lleven cotizados un mínimo de dos años en España. Vaya paradoja: ¿cómo los va a demostrar si se trata de una extranjera recién aterrizada, con su apuesta vital por el teatro y con unas pruebas de acceso merecidamente superadas? ¿Por qué se le deniega la gratuidad de esa enseñanza justo a la persona que más lo puede necesitar? Nuestro objetivo como compañeros y compañeras es la creación de un fondo social que palie, que corrija, esa flagrante discriminación.

Queremos demostrarnos que podemos cauterizar esa herida, que podemos subsanar la falta de empatía, a veces incomprensible, que muestra la burocracia con nuestra compañera. Es imposible darle la espalda a esta historia de vida:

“Después de pasar unos días en Barcelona y conocer el Institut del Teatre, me replantee completamente mi plan de vida y me preparé para las pruebas de acceso. Cuando me aceptaron, supe que me esperaban cuatro años intensos, y también complicados, en los que las limitaciones económicas no deberían ser un impedimento. En septiembre del año pasado, pedí una beca que otorgan a los estudiantes de Escuelas Superiores, y hace tres meses recibí la denegación de la misma. Me dijeron que al no tener una declaración de la renta de dos años anteriores, no tengo ‘derecho’ a recibir ni becas ni ayudas, respuesta preocupante y que me sorprendió, ya que me había presentado diversas veces en el Consorcio de Educación de Barcelona preguntando por mi caso y nadie me advirtió que sería así. Ahora, mi mayor deseo es seguir esforzándome para continuar con la compañía que hemos formado, esforzarme para que en las tres vueltas al sol restantes, juntos construyamos cosas grandes” (Oaxaca, México, julio 2017).

Tu gesto solidario se dirige a todos nosotros y nosotras. Nuestra gratitud perdurará mucho tiempo. Y cuando lleguemos todos juntos al final del ciclo formativo diremos que algunas vueltas al sol han sido a cuenta vuestra.

 

 

Tuharíaslomismo

Tuharíaslomismo

Más información ›

Donantes (20)