33%

Recaudado 665 €

Objetivo 2.000 €

Donativos 11

Reto finalizado

Em dic Miquel Pucurull. Correré la marató de Barcelona del 10 de març de 2019 amb 80 anys. Ho faré desprès de recaptar fons per a la investigació sobre la diabetis infantil que fa l’Hospital de Sant Joan de Déu.  És colpidor saber que els nens i nenes diabètics estan condemnats, fins que no s’arribi a la solució, a l’esclavitud de l’agulla que els manté en vida, i a haver de controlar acuradament el que mengen i l’exercici que fan. Ho dic per experiència: tinc una néta que pateix la condició de diabètica de fa temps. La recerca requereix molts diners i encara queda un camí molt llarg  per arribar a la meta. Per això, voldria demanar-te la teva col•laboració. Sigui quina sigui l’aportació que puguis fer, serà extraordinàriament celebrada  i utilitzada com cal pel CIDI de l’Hospital de Sant Joan de Déu. Moltes gràcies

Me llamo Miquel Pucurull. Correré el maratón de Barcelona del 10 de marzo de 2019 con 80 años. Lo haré después de recaudar fondos para la investigación sobre la diabetes infantil que realiza el Hospital de Sant Joan de Déu. Es tremendo saber que los niños y niñas diabéticos están condenados, hasta que no se llegue a la solución, a la esclavitud de la aguja que los mantiene en vida, y a controlar cuidadosamente lo que comen y el ejercicio que hacen. Lo digo por experiencia: tengo una nieta que sufre la condición de diabètica desde hace tiempo. La investigación requiere mucho dinero i todavía queda un largo camino para llegar a la meta. Por ello, quisiera pedirte tu colaboración. Sea cual sea la aportación que puedas hacer, será extraordinariamente celebrada y utilizada como corresponde por el CIDI del Hospital de Sant Joan de Déu. Muchas gracias.

San Juan de Dios Solidaridad / Sant Joan de Déu Solidaritat

San Juan de Dios Solidaridad / Sant Joan de Déu Solidaritat

Gracias a los socios, donantes y colaboradores, mejoramos la calidad de vida de las personas que se encuentran en una situación vulnerable: personas que no tienen un hogar, que sufren algún trastorno mental o discapacidad intelectual, que se encuentran en una situación de dependencia y la infancia hospitalizada. La Orden Hospitalaria San Juan de Dios es una entidad fundada hace más de 500 años, que cuenta con 400 centros en 55 países para atender a las personas más frágiles de la sociedad.

Gràcies als socis, donants i col·laboradors, millorem la qualitat de vida de les persones que es troben en una situació vulnerable: persones que no tenen llar, que pateixen algun trastorn mental o discapacitat intel·lectual, que es troben en una si tuació de dependència i els infants hospitalitzats. L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una entitat fundada fa més de 500 anys, que compta amb 400 centres a 55 països per atendre les persones més fràgils de la societat.

Más información ›

Donantes (11)
 • Img

  Miquel hace 6 meses

  Sé que no has pogut córrer la marató per una lesió, però vull col.laborar amb l'acció. Núria

  250€
 • Img

  Anónimo hace 8 meses

  Donación oculta
 • Img

  Dolores hace 8 meses

  Donación oculta
 • Img
 • Img

  Anónimo hace 9 meses

  Tan de bo tots arribéssim a grans amb la vitalitat i l'energia que desprens. Força a la marató!

  20€
 • Img

  Montserrat hace 9 meses

  Donación oculta
 • Img

  Anónimo hace 9 meses

  20€
 • Img

  Anónimo hace 10 meses

  Força Miquel

  10€
 • Img

  Anónimo hace 10 meses

  20€
 • Img

  Anónimo hace 10 meses

  Donació de Mabel Oliu.

  265€
 • Img

  Anónimo hace 10 meses

  10€

Recaudado 665 € de 2.000 €

Donativos 11

Faltan 196 Días