La nostra Fundació

La Fundació migranodearena fomenta la participació ciutadana a favor de causes solidàries.

Sobre migranodearena

La Fundació migranodearena és una entitat sense ànim de lucre que connecta persones, empreses i organitzacions del tercer sector social i ONG a través d'eines digitals i projectes innovadors. La fundació migranodearena fomenta la participació ciutadana a favor de causes solidàries.

Gràcies a les nostres plataformes online ajudem a aconseguir recursos (fons, productes o serveis) per projectes socials i solidaris. Algunes àrees de la solidaritat a les que donem suport són: malalties rares, discapacitat, cooperació internacional, educació per al desenvolupament, investigació científica.

Tanmateix, la fundació migranodearena realitza també programes de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) amb empreses.

migranodearena es queda un petit percentatge (5%) de les donacions que passen a través de la plataforma, i amb això cobrim el 50% dels nostres costos. L'altre 50% el cobrim amb ajudes voluntàries dels nostres usuaris.

Amb la teva col·laboració ens ajudes a:

Compartimos contigo nuestro trabajo

 

Memòria 2022

 

Criterios de Transparencia y Rendición de Cuentas

Constitución y Datos identificativos

Fecha de Constitución de la fundación migranodearena
La fundación migranodearena se constituye el 12 de enero de 2007 como fundación Real Dreams con el objetivo de crear una plataforma que ayude a aquellos colectivos vulnerables que no dispongan de recursos económicos. Con fecha 20 de noviembre de 2018 se acuerda cambiar la denominación de la sociedad a fundación migranodearena.
Identificación del fundador
Fundador y presidente don David Levy Faig.
Registro en el que está inscrita
De acuerdo con la Resolución de la Consellera de Justicia de 27/02/2007 se inscribió con el número 2303 la constitución de la Fundación Privada Real Dreams (Barcelona) en el Registro de fundaciones y entidades sin ánimo de lucro de Cataluña, quedando de esta manera sujeta a la legislación de la Generalitat de Catalunya.
Estatuto fiscal
La fundación migranodearena está acogida a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre y tiene por tanto la consideración de entidad de utilidad pública, siendo beneficiaria de los incentivos fiscales al mecenazgo.

 

Estructura organizativa

 

Rendición de cuentas

Memòria 2022 Cuentas Anuales 2022

Ajuda'ns a continuar fomentant la solidaritat, la teva donació pot ser periòdica o puntual.

Migranodearena és una fundació associada a les següents entitats:

Patrocinadors