Termes i condicions

 1. TERMES I CONDICIONS DE MIGRANODEARENA PER A USUARIS 

 

1.1 Introducció:

La Pàgina Web www.migranodearena.org (d'ara endavant, “migranodearena”), projecte creat per Fundació migranodearena, és una plataforma on line de micromecenatge solidari, pionera a Espanya, oberta a totes les organitzacions sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb seu a Espanya (d'ara endavant, “ONG”).

Fundació migranodearena una entitat sense ànim de lucre proveïda de N.I.F. núm.G-64441819, i fiscalment domiciliada al carrer Planella 12, 08017, Barcelona, i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya número 2303.

En migranodearena es pot liderar un repte solidari i recaptar fons en grup a favor d'una ONG. Una persona o un grup de persones, crear una campanya de micromecenatge en migranodeareana.org per a donar suport a una causa solidària. El líder del repte solidari comparteix el repte amb els seus familiars, amics, coneguts, clients, empleats, proveïdors, socis i entre tots sumen granets de sorra.

Migranodearena és una eina que facilita que les ONG d'acció social puguin recaptar fons d'una forma innovadora, segura i que promogui la implicació i la mobilització de la societat civil.

Migranodearena té com a finalitat fomentar la solidaritat entre els ciutadans amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels col·lectius beneficiar-vos de les causes socials. Les causes socials donades d'alta en migranodearena, són causes solidàries, que atenen col·lectius vulnerables, fomenten la recerca, busquen una millor educació per a la societat. Migranodearena no es vincularà a cap causa social amb una orientació política marcada i manifesta en la missió de l'entitat o en els seus canals de comunicació.

migranodearena es reserva el dret de retirar campanyes i causes de la plataforma en cas que no s'ajustin a la nostra finalitat.  Migranodearena compta amb un comitè assessor que valora la neutralitat política de les ONG, i serà el comitè assessor qui decideixi si l'ONG pot formar part de migranodearena.

 

1.2 Definició d'usuari:

La utilització de migranodearena per part de persones, organitzacions sense ànim de lucre o empreses, atribueix la condició d'Usuari (d'ara endavant, “l'Usuari”) i implica l'acceptació de tots els termes inclosos en aquests Termes del Servei.

Els usuaris de migranodearena es classifiquen en 3 grups:

 • Persona
 • Empresa
 • ONG

A més, aquests tres tipus d'usuaris poden desenvolupar els següents rols en migranodearena:

 • Persona
  • Creador de repte solidari
  • Donant
  • Donació en una caixa solidària
 • Empresa:
  • Creador de repte solidari
  • Donant
  • Donació en una caixa solidària
 • ONG:
  • Creador de repte solidari
  • Donant
  • Donació en una caixa solidària
  • Receptor de donacions

 

1.3 Veracitat de les dades:

Les dades proporcionades pels Usuaris hauran de ser veraços, exactes i no hauran d'induir a error. Els Usuaris garanteixen la veracitat i exactitud de les dades inserides per ells. Cap Usuari podrà suplantar la identitat d'un tercer mitjançant el registre.

Migranodearena es reserva la facultat de donar de baixa a aquells Usuaris dels quals se sospiti que han pogut introduir dades falses, inexactes o que indueixin a error. O bé aquells usuaris que no compleixin amb el propòsit que persegueix migranodearena. 

Els serveis oferts en migranodearena podran ser sol·licitats i/o contractats online pels Usuaris mitjançant la utilització d'un sistema d'usuari i contrasenya facilitat per migranodearena que permet la identificació inequívoca d'aquests.

 

1.4 Acceptació de condicions i drets de propietat:

Per mitjà de l'acceptació dels Termes i Condicions, l'Usuari manifesta:

 1. Que ha llegit, entén i comprèn l'aquí exposat.
 2. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Migranodearena es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; dels presents Termes i Condicions, i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de migranodearena. És responsabilitat de l'Usuari llegir atentament els presents Termes i Condicions cada vegada que accedeixi a migranodearena o als seus serveis associats.

Migranodearena és un mer intermediari entre els Usuaris i les ONG que reben fons. Migranodearena no es fa responsable de l'actuació dels Usuaris.

Migranodearena és titular dels drets de propietat intel·lectual sobre les imatges, textos, dissenys, animacions o qualsevol altre contingut o elements de migranodearena, o disposa dels permisos necessaris per a la seva utilització i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

 

1.5 Percentatges:

 1. a) Migranodearena.org aplica un percentatge del 5% sobre les donacions així com sobre qualsevol donació que es pugui derivar d'un premi impulsat per la plataforma o d'una campanya de matchfunding. Aquest percentatge es reinverteix en constants millores tecnològiques de la plataforma i en la promoció i gestió de la plataforma.
 2. b) Existeixen unes comissions bancàries que les entitats financeres apliquen sobre les donacions. Per tant les ONG quan reben les transferències, reben la donació realitzada menys la comissió del 5% i menys les comissions bancàries que apliquen les entitats financeres. Els costos bancaris els detallem a continuació:
 • Cost de TPV: 0,09€ + 0,45% de l'import de la donació per a targetes particulars europees i un 0,09€+ 1,5% de l'import de la donació per a la resta de targetes.
 • PayPal: aplica un 2,9% sobre l'import de la donació 
 • Stripe (donació recurrent): aplica un 1.2%+0.25€ per transacció reeixida amb targeta Espanyola/ Europea i un 2.9% + 0.25€ per transacció reeixida amb targeta internacional i *AMEX.
 1. c) La creació d'un repte solidari o la donació en un repte solidari no comporta cap percentatge associat. 
 2. d) Caixes Solidàries: Del donatiu d'una caixa solidària hi ha una part que es destina a l'ONG i una altra part que es destina a cobrir els costos de la caixa, la gestió de migranodearena i els costos bancaris. La part que es destina a l'ONG oscil·la entre el 88% i el 70%. El cost de l'enviament va a part.

 

1.6 Servei que oferim als usuaris de migranodearena:

Migranodearena és una forma fàcil i innovadora d'ajudar i implicar-se amb una ONG.

Migranodearena ofereix els següents serveis als Usuaris:

 • Creació de reptes solidaris: en migranodearena es poden crear reptes solidaris amb l'objectiu de recaptar fons per a una ONG. L'Usuari té accés a la seva pàgina de perfil privat on monitorar els seus reptes solidaris i interaccionar amb els donants del seu repte.
 • Pàgina de perfil privada d'Usuari: cada Usuari té una pàgina de perfil on pot actualitzar les seves dades personals, pot consultar la seva activitat (reptes solidaris, i donacions), pot determinar les seves preferències d'email i pot determinar la política de privacitat que li aplica.
 • Pàgina de perfil pública d'Usuari: cada Usuari té una pàgina de perfil pública on es podran veure els reptes solidaris liderats per aquest Usuari.
 • Donació: tot usuari pot realitzar donacions en reptes solidaris a favor d'ONG. Les donacions es fan a través de sistemes de pagament on line assegurances: TPV bancari, PayPal i la donació mensual a través de Stripe.
 • Transferència de fons a les ONG: mensualment transferim els fons recaptats a les ONG.
 • Certificat fiscal: una vegada realitzada una donació, l'Usuari té accés al Certificat Fiscal d'aquesta. El Certificat Fiscal, que ha de ser usat per a la desgravació fiscal de la declaració de la renda, pot ser consultat i descarregat en el perfil privat de cada usuari.
 • Alertes a usuaris: migranodearena compta amb un servei de e-*mailing automàtic que envia alertes als Usuaris en diferents suposats: agraïment d'una donació, avís de donació en un repte solidari liderat per l'Usuari, etc.
 • Atenció personalitzada:org ofereix atenció personalitzada a els Usuaris a través de correu electrònic i/o telèfon.
 • Comunicació dels reptes solidaris: migranodearena pot fer difusió dels reptes solidaris creats en la plataforma amb l'objectiu d'ajudar al fet que aquest repte aconsegueixi el nombre més gran de donacions possibles.
 • Possibilitat d'incloure recompenses en els seus reptes. El líder del repte serà el responsable del control d'inventari de les recompenses i de l'enviament d'aquestes als donants. Les recompenses s'han d'enviar al donant tant si s'arriba a l'objectiu prefixat com si no s'arriba a aquest. Les adreces d'enviament dels donants se us facilitaran des de l'equip de migranodearena.
 • Possibilitat de realitzar un donatiu en una “Caixa Solidària”

 

1.7 Desgravació fiscal:

Les donacions en migranodearena.org tenen beneficis fiscals. Migranodearena informa que segons la Llei del mecenatge 49/2002, les donacions realitzades a favor de les entitats beneficiàries de l'activitat de mecenatge donaran dret a practicar una deducció en la quota de l'impost personal sobre la renda del donant. 

 

Persones Físiques- Import a desgravar en l'IRPF:

Els primers 150€ de donació donen dret a una deducció del 80%.

A partir de 150€   tens dret a una deducció com a mínim del 35%. I els donants recurrents tenen dret a una deducció del 40%.

 

Persones Jurídiques – Import a desgravar en el *IS:

Les empreses tenen dret a una deducció del 35% de les seves donacions. Els donants recurrents tenen dret a una deducció de el 40%.

Els donants residents al País Basc i Navarra poden aplicar les deduccions previstes en la Norma Foral.

 

 (*) Els donants recurrents són aquells que en els 2 anys immediats anteriors han realitzat donacions a favor de la mateixa entitat per import igual o superior, en cadascun d'ells, al de l'exercici anterior. 

 Altres consideracions:

 • Perquè puguem informar l'Agència Tributària de l'import de les teves donacions és imprescindible que ens hagis facilitat el teu nom, cognoms, DNI o NIE, domicili i codi postal en realitzar la donació o en el teu perfil privat d'Usuari. En el cas de les empreses es necessita raó social, NIF, adreça i codi postal.
 • El Certificat Fiscal per donació es genera automàticament en el moment de la donació, sempre que s'hagin emplenat els camps detallats a dalt.
 • La consulta i descàrrega dels Certificats Fiscals de donació es pot fer des del perfil privat de cada Usuari. 

 

 1. TERMES I CONDICIONS DE MIGRANODEARENA ESPECÍFICS PER A ONG EN ROL DE RECEPTOR DE DONACIONS

 

2.1 Propòsit de migranodearena:

Migranodearena és una eina on line de fundraising, pionera a Espanya, pensada per a ajudar a totes les ONG del nostre país a recaptar fons.

Per a poder recaptar fons a través de migranodearena una ONG ha de registrar-se com a Usuària en la plataforma, emplenar el formulari on line, proporcionar les còpies de la documentació que es demana, així com llegir i acceptar els presents termes i condicions i política de privacitat.

Migranodearena té com a finalitat fomentar la solidaritat entre els ciutadans amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels col·lectius beneficiar-vos de les causes socials. Les causes socials donades d'alta en migranodearena, són causes solidàries, que atenen col·lectius vulnerables, fomenten la recerca, busquen una millor educació per a la societat…. Migranodearena no es vincularà a cap causa social amb una orientació política marcada i manifesta en la missió de l'entitat. Migranodearena compta amb un comitè assessor que valora la neutralitat política de les ONG, i serà el comitè assessor qui decideixi si l'ONG pot formar part de migranodearena. 

Migranodearena es reserva el dret de retirar campanyes i causes de la plataforma en cas que no s'ajustin a la nostra finalitat. 

 

2.2 Serveis que migranodearena ofereix a les ONG:

 • Creació de reptes o campanyes de micromecenatge il·limitades
 • Acompanyament en la creació d'un aparador P2P
 • Ajuda en la comunicació dels canals de l'ONG
 • Possibilitat de captar fons a través de donació directa, donatius recurrents, campanyes de micromecenatge o donatius de Caixes Solidàries.
 • Perfil privat d'ONG propi, autogestionable i personalitzable
 • Perfil públic d'ONG
 • Formació en fundraising digital
 • Emissió de certificats fiscals
 • Presentació del model 182
 • Descàrrega de dades de donants
 • Possibilitat de consultar i descarregar informes sobre recaptació, reptes, donacions i donants
 • Accés a reports amb gràfics i estadístiques
 • Suport en la comunicació
 • Formació a ONG
 • Atenció personalitzada a usuaris
 • Acords amb esdeveniments esportius
 • Resolució d'incidències
 • Recompenses (l'enviament de les recompenses és a càrrec del líder de la campanya).
 • Ticketing per a esdeveniments d'ONG
 • Transferència mensual amb els fons recaptats a través de micromecenatge, donatiu directe, donació recurrent o caixa solidària.
 • Donació dins d'una caixa i enviament de la caixa a l'adreça indicada

 

Migranodearena haurà de mantenir informades a les ONG registrades de tots els canvis i millores que posem en marxa i que estiguin relacionats amb l'eina.

Migranodearena compta amb un servei de e-mailing automàtic que envia alertes a les ONG quan un Usuari  crea un repte solidari i quan reben una donació al seu favor. 

 

2.3 Paper de les ONG en migranodearena:

La Fundació migranodearena posa una eina a la disposició de totes les organitzacions perquè aquestes rebin donacions i puguin, així, finançar els seus projectes.

Les ONG registrades deuen, en la mesura que sigui possible, donar a conèixer i afavorir l'ús de migranodearena.org a través dels seus canals de comunicació: web, newsletter, xarxes socials o altres canals.

L'ONG ha de facilitar a Fundació migranodearena la informació necessària per al correcte desenvolupament del servei.

 

2.4 Ús de nom i logo:

Les ONG i Fundació migranodarena podran utilitzar els seus respectius logos en qualsevol acció de comunicació i difusió que estigui estrictament relacionada amb migranodearena.

 

2.5 Percentatge que aplica migranodearena:

Migranodearena.org aplica sobre els donatius un percentatge del 5% a les ONG que actuen en condició de receptor de donacions. Migranodearena aplica un 5% sobre el total recaptat per part de l'ONG. Aquest percentatge es reinverteix en constants millores tecnològiques de la plataforma i en la promoció i gestió de la plataforma.

En el cas de les caixes solidàries, del donatiu de la caixa, hi ha una part que va a l'ONG que representa entre un 88% i un 70% depenent de la caixa. El percentatge restant es destina a cobrir el cost de la caixa, la gestió de migranodearena i els costos bancaris. El cost de l'enviament va apart.

 En què invertim el % de migranodearena exactament?

 • Promoció i gestió de la plataforma
 • Millora tecnològica constant de la plataforma
 • Recursos humans destinats a l'atenció personalitzada als usuaris: resolució de dubtes, consells per a recaptar més fons, gestió dels certificats fiscals, monitoratge dels reptes, etc.
 • Gestió de grans campanyes de fundraising en la nostra plataforma:
  • Esdeveniments esportius de primer nivell com la Zurich Marató de Barcelona
  • Emergències humanitàries
  • #GivingTuesday: un dia per a donar
 • Comunicació i difusió de reptes i iniciatives solidàries de migranodearena
 • Cerca d'aliances estratègiques amb empreses que donin suport a migranodearena
 • Implementació d'una estratègia de captació d'empreses perquè desenvolupin la seva RSC en línia amb el micromecenatge solidari
 • Organització i desenvolupament de sessions de formació periòdiques a ONG, usuaris i líders de reptes per a maximitzar la captació de fons
 • Realització de les transferències mensuals a les ONG amb la totalitat dels fons recaptats durant el mes

 

2.6 Comissions bancàries de migranodearena.org:

Les comissions bancàries són les corresponents als costos financers que es deriven de la donació i que s'apliquen directament en totes les donacions:

 • Cost de TPV: 0,09€ + 0,45% de l'import de la donació per a targetes particulars europees i un 0,09€+ 1,5% de l'import de la donació per a la resta de targetes.
 • PayPal: aplica un 2,9% sobre l'import de la donació 
 • Stripe (donació mensual): aplica un 1.2%+0.25€ per transacció reeixida amb targeta Espanyola/ Europea i un 2.9% + 0.25€ per transacció reeixida amb targeta internacional i AMEX.

Aquests costos estan subjectes a canvis que vindran daus per les condicions que les entitats financeres o PayPal apliquin sobre les donacions que es realitzen en migranodearena.

 

2.7 Transferència de fons a les ONG:

Migranodearena es compromet a transferir a les ONG l'import recaptat mensualment. Del total recaptat per cada ONG es descomptaran les comissions financeres associades a les donacions (cost de la passarel·la de pagament o PayPal) i el percentatge de migranodearena.org. El mes es tanca l'últim dia de cada mes a les 24:00h i. després de realitzar el tancament econòmic, es realitzen les transferències durant els 15 dies laborables posteriors a la data de tancament.

En el cas de les Caixes Solidàries, es transferiran cada mes les caixes canviades a favor d'ONG durant el mes en curs, es realitzarà un tancament a final de mes, i en els primers 10 dies del mes següent, es realitzarà la transferència bancària corresponent.

En cas de presentar-se diferències entre les quantitats donades que apareixen en la pàgina del TPV/ PayPal o Stripe i les que apareixen en migranodearena.org, prevaldran i es prendran com a oficials les quantitats que apareguin en l'entitat bancària.

 

 1. ALTRES ASPECTES GENERALS SOBRE L'ÚS DE MIGRANODEARENA

 

3.1 Error en realitzar una donació:

En el cas que una persona cometi un error en realitzar la donació (per exemple: triar l'ONG no desitjada, teclejar la xifra incorrectament…) i sol·liciti la devolució dels diners, se li demanarà: sol·licitar la devolució per escrit i justificar mitjançant comprovant bancari que ha realitzat aquesta donació. En cas de comprovar-se l'error es procedirà a la devolució de l'import acreditat. El període màxim per a efectuar una reclamació de devolució d'una donació és d'un mes des de la data de la donació.

 

3.2 Ús adequat de la Web:

En utilitzar migranodearena l'Usuari s'obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de migranodearena i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.

L'Usuari es compromet a no introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter polític, racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els Drets Humans.

L'Usuari té l'obligació de disposar d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. Migranodearena no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en migranodearena.

Migranodearena no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de migranodearena durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Migranodearena ofereix ajuda a les ONG per a recaptar fons a través de migranodearena  Si l'Usuari té dubtes en el moment de crear un repte, pot contactar amb migranodearena

 

3.3 Exclusió de responsabilitat:

Migranodearena rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.

Migranodearena no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en Pàgines Web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços (links) o cercadors de les Pàgines Web de migranodearena. La presència d'enllaços (links) en les Pàgines Web de migranodearena té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

Per tant, l'Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en migranodearena.

 

3.4 Confidencialitat:

En relació amb les dades als quals tingui accés Fundació migranodearena amb motiu de la prestació dels serveis, es compromet a destinar les dades únicament a la prestació d'aquests serveis i, en conseqüència, a no utilitzar-los o aplicar-los de cap manera que excedeixi aquesta finalitat.

La Fundació migranodearena garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades personals, la Clàusula de protecció de dades i la Política de privacitat.

Fundació migranodearena podrà cedir les dades personals dels donants que així ho notifiquin a les ONG beneficiàries d'aquesta donació. 

En cas  que un repte tingui recompenses s'hauran de lliurar les dades dels donants al líder del repte perquè pugui gestionar l'enviament de recompenses als seus donants. 

 

3.5 Publicitat:

En la pàgina web s'alberguen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la pàgina web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable. migranodearena no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

Patrocinadors