2%

Recaptat 80 €

Objectiu 4.500 €

Donatius 3

Repte finalitzat

La teva aportació té beneficis fiscals de fins el 75%

Tenir un lloc on viure és per a algunes persones un repte difícil d’aconseguir.

Des de la Fundació Maria Raventós (www.fmraventos.org) treballem per a que mares joves que estan en situació d’exclusió social puguin tenir una llar on viure amb els seus infants i hem apostat per crear una xarxa d’habitatges de suport.

Comptem amb 4 pisos distribuïts per la ciutat de Barcelona ja en funcionament i actualment hem aconseguit 2 pisos més, fet que consolida la creació de la xarxa que ens havíem proposat. En conjunt, podrem oferim un total de 12 places amb acompanyament educatiu i donar + oportunitats a famílies que ho necessiten.

Estem treballant per posar en marxa els 2 pisos i cobrir tot allò específic per fer d’aquests, una llar: mobles, estris de cuina, roba de llit, material d’il·luminació, electrodomèstics, joguines, contes...

Ajuda’ns a fer-ho possible!!!

___________________________________________________________________________________________

HACER DE UN PISO, UN HOGAR

Acondicionamiento de dos pisos de apoyo para madres jóvenes

Tener un lugar donde vivir es para algunas personas un reto difícil de conseguir.

Desde la Fundación María Raventós (www.fmraventos.org) trabajamos para que madres jóvenes que están en situación de exclusión social puedan tener un hogar donde vivir con sus hijos/as y apostamos por crear una red de viviendas de apoyo.

Contamos con 4 pisos distribuidos por la ciudad de Barcelona ya en funcionamiento y actualmente hemos conseguido 2 pisos más, lo que consolida la creación de la red que nos habíamos propuesto. En conjunto, podremos ofrecer un total de 12 plazas con acompañamiento educativo y dar + oportunidades a familias que lo necesitan.

Estamos trabajando para poner en marcha los 2 pisos y cubrir todo lo específico para hacer de estos, un hogar: muebles, utensilios de cocina, ropa de cama, material de iluminación, electrodomésticos, juguetes, cuentos ...

¡¡¡Ayúdanos a hacerlo posible!!!

Fundació Maria Raventós

Fundació Maria Raventós

La Fundació Maria Raventós és una organització no lucrativa d’acció social i educativa que, des de fa més de 60 anys, es dedica a acollir i acompanyar dones en situació d’exclusió social.

Els serveis que donen resposta a la missió de la Fundació es concreten en:

Residència Maternal que acull a 20 mares en situació d’exclusió social i als seus fills de 0 a 3 anys, acompanyant-les i ajudant-les de manera integral per tal que puguin afrontar el seu futur de forma autònoma, facilitant la seva inserció laboral i social.

Escola bressol per a infants de 0 a 3 anys, creada per afavorir la formació de les mares residents i la seva incorporació al món laboral, on assisteixen els fills d’aquestes mares i altres nens del barri.

Pis assistit per a noies ex-tutelades de 18 a 21 anys.

Pisos amb suport per a mares ex-residents que necessiten allargar el seu procés d’acompanyament.

Pisos d'emancipació, una xarxa d'habitatges ubicada a Santa Coloma de Gramanet.

 

Més informació ›

Donants (3)

Recaptat 80 € de 4.500 €

Donatius 3

Falten 509 Dies