34%

Recaptat 2.040 €

Objectiu 6.000 €

Donatius 90

Repte finalitzat

La teva aportació té beneficis fiscals de fins el 75%

La cambra frigorífica permetrà oferir aliment fresc (verdura, fruita, làctics, carn i peix) a les famílies ateses, ja que s’emmagatzemaran els aliments amb la màxima qualitat i frescor gràcies a les donacions que es reben per distribuir-los segons les necessitats.

A CanPedró s’atenen un cop per setmana a unes 60 famílies, unes 150 persones en total. Volem garantir així que persones, sovint famílies senceres, no només puguin gaudir d’una dieta apropiada amb aliments bàsics frescos, que altrament no tindrien al seu abast, sinó també ajudar-los a refer-se amb un apropiat acompanyament social.

L’Obra Social ”la Caixa”, a través de CaixaBank, ha contribuït el 2016 amb 43 milions d’euros en més de 13.000 a projectes d'entitats sense ànim de lucre de tot el territori.

S’abonarà en tot cas l’import íntegre recaptat a l’entitat social, tot i que es sobrepassi o no s’arribi a la quantitat fixada.

__________________________________________________________________________________

La cámara frigorífica permitirá ofrecer alimento fresco (verdura, fruta, lácteos, carne y pescado) a las familias atendidas, puesto que se almacenarán, garantizando la máxima calidad y frescor, con las donaciones que se reciben para distribuirlas en base a sus necesidades.

Se atienden una vez por semana a unas 60 familias, unas 150 personas en total. Queremos garantizar así que personas, a menudo familias enteras, no sólo puedan disfrutar de una dieta apropiada con alimentos básicos frescos, que de lo contrario no tendrían a su alcance, sino también ayudarlos a rehacerse con un apropiado acompañamiento social.

La Obra Social “la Caixa”, a través de CaixaBank, ha contribuido en 2016 con 43 millones de euros en más de 13.000 a proyectos de entidades sin ánimo de lucro de todo el territorio.

Se abonará en todo caso el importe íntegro recaudado a la entidad social, pese a que se sobrepase o no se llegue a la cantidad fijada.

Fundació Canpedró

Fundació Canpedró

La Fundació CanPedró ofereix un servei integral a la persona i a les famílies i infants vulnerables amb risc d’exclusió social, que inclou servei d'àpats -menjador social-, serveis d’acollida i de seguiment de la salut, de bugaderia, d’higiene personal, de dinamització sociocultural, escolar i laboral. 

Més informació ›

Donants (90)

Recaptat 2.040 € de 6.000 €

Donatius 90

Falten 1124 Dies