Escull el tipus d'usuari per al registre

Persona

Si ets una persona i vols crear un repte solidari o fer una donació, selecciona aquesta opció

Empresa

Si ets una empresa i vols crear un repte solidari o fer una donació, selecciona aquesta opció

ONG

Si ets una ONG i vols ser beneficiària de reptes solidaris o recaptar fons, selecciona aquesta opció

Patrocinadors