Recaptat

0€

A favor de

Copiar codi
Codi copiat
Dona

Pisos amb suport per persones amb trastorn mental sever

Ajuda'ns a oferir un pis a les persones amb problemes de salut mental   Amb l'objectiu d...

Recaptat

0€

Objectiu

2.000€

Donacions

0

Falten

Finalitzat

0%

A favor de

Repte liderat per

Comparteix aquest esdeveniment

Copiar codi
Codi copiat

Publicat: 3 de nov. 2016

Ajuda'ns a oferir un pis a les persones amb problemes de salut mental

 

Amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones diagnosticades amb un trastorn mental sever, des de Salut Mental Ponent hem creat un programa de pisos amb suport, que permet oferir un servei residencial per a que puguin desenvolupar les seves tasques quotidianes amb supervisió externa.

Els pisos amb suport són espais d'atenció permanent i flexible, en que les persones amb malaltia mental de llarga evolució i problemàtica social greu poden viure les 24 hores i rebre el suport d'un equip multidisciplinari de professionals.

El projecte Pisos amb Suport funciona des de l'any 2010. Actualment, tenim 4 pisos, en els quals viuen 7 nois i 2 noies i estem pendents d'endegar un altre pis per a l'any 2017. L'objectiu del servei i dels professionals que l'exerceixen és la integració plena i la normalització de les persones usuàries. El servei engloba tota l'atenció orientada al manteniment i la millora de l'autonomia de les persones assistides. Dins dels processos d'atenció a la persona, la iniciativa Pisos amb Suport atorga una sèrie de processos d'atenció a la persona, com l'acollida i la convivència, la manutenció, l'atenció i la cura personal, l' atenció a la salut i a la seguretat personal, els hàbits d'autonomia, la convivència i les relacions interpersonals i l'oci i temps lliure.

Volem que els Pisos amb Suport permetin que les persones amb malaltia mental s'empoderin.

A través d'un recurs com l'habitatge, el nostre objectiu d'oferir recursos de caràcter comunitari, integrats i en un entorn social normalitzat està més a prop.

Ens ajudes a aconseguir-ho? Col·labora!

La Asociación Salud Mental Ponent, es una entidad privada sin ánimo de lucro creada en 1993 por la iniciativa de familiares de personas con problemas de salud mental en Lleida, y declarada de utilidad pública en 2010. La Asociación desarrolla sus actividades sociales principalmente en Lleida y las comarcas vinculadas. La finalidad es mejorar la situación social y la calidad de vida de la persona con trastorno mental, y ofrecerles servicios y programas tanto a ellos como a sus familias, así como a la población en general que pueda necesitar información, asesoramiento y orientación en el ámbito de la salud mental. Así como velar por la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental.

Donants (0)

Patrocinadors