Recaptat

0€

A favor de

Copiar codi
Codi copiat
Dona

GUANYEM INDEPENDÈNCIA. GUANYEM VIDA. Projecte d’Acompanyament Vital.

Volem oferir un servei d’acompanyament, suport i orientació en el dia a dia de les persones amb malaltia mental, potenciant així el seu empoderament i una vida independent.

Recaptat

0€

Objectiu

500€

Donacions

0

Falten

Finalitzat

0%

A favor de

Repte liderat per

Comparteix aquest esdeveniment

Copiar codi
Codi copiat

Publicat: 22 de nov. 2017

L’objectiu d'aquest programa és potenciar el ple desenvolupament de les persones en les seves activitats de la vida quotidiana i diària, tant a la llar com a la comunitat, fent possible la seva independència mitjançant un acompanyament que els doni el suport personal necessari i promogui la seva integració social.

Es pretén acompanyar a la persona en tot el procés de recuperació, interactuant i incidint en el seu entorn, implicant a la família i a la comunitat com a membres actius en el seu empoderament.

 

La intervenció central es basa en l’acompanyament i el suport en el desenvolupament de les activitats quotidianes, tals com cuina, compres, cura de la salut, higiene i aspectes relacionats amb la capacitació, empoderament i autonomia plena en les activitats de la vida diària.

Altres intervencions són oferir informació i orientació de caràcter psicosocial especialitzat, destinades a millorar aspectes psicològics tals com habilitats, aptituds i conductes i també a millorar aspectes socials com ara la utilització i la gestió de recursos propis i comunitaris. competències i habilitats socials per millorar la convivència, les relacions socials, o la participació en la comunitat.

 

El projecte té una durada inicial de 6 mesos i contempla la contractació d’un/a tècnic/a.

L’acompanyament personalitzat és de 2 hores a 8 hores setmanals, en funció de les necessitats de la persona amb malaltia mental. Inclou tant la intervenció per part del-la professional, com la gestió i la coordinació del projecte.

En total volem oferir aquest acompanyament vital a 6 persones amb malatia mental, la qual cosa suposa contractar un/a professional a 35 hores/setmana.

Els 25 anys de funcionament de l'Associació Salut Mental Ponent assegura una estructura i un equip professional en funcionament perfectament preparat per gestionar aquest “Projecte d’Acompanyament Vital”.

La Asociación Salud Mental Ponent, es una entidad privada sin ánimo de lucro creada en 1993 por la iniciativa de familiares de personas con problemas de salud mental en Lleida, y declarada de utilidad pública en 2010. La Asociación desarrolla sus actividades sociales principalmente en Lleida y las comarcas vinculadas. La finalidad es mejorar la situación social y la calidad de vida de la persona con trastorno mental, y ofrecerles servicios y programas tanto a ellos como a sus familias, así como a la población en general que pueda necesitar información, asesoramiento y orientación en el ámbito de la salud mental. Así como velar por la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental.

Donants (0)

Patrocinadors