CONFINAMENT O FAM: EL DILEMA DE LES MARES SOLTERES AL MARROC / CONFINAMIENTO O HAMBRE: EL DILEMA DE LAS MADRES SOLTERAS EN MARRUECOS

Recaptat

2.580€

A favor de

Copiar codi
Codi copiat
Dona

CONFINAMENT O FAM: EL DILEMA DE LES MARES SOLTERES AL MARROC / CONFINAMIENTO O HAMBRE: EL DILEMA DE LAS MADRES SOLTERAS EN MARRUECOS

Ajuda d’emergència per a mantenir les accions de suport a les mares solteres i els seus infants en temps de la COVID-19 / Ayuda de emergencia para mantener las acciones de apoyo a las madres solteras y sus hijos en tiempos de la COVID-19.

Recaptat

2.580€

Objectiu

4.008€

Donacions

50

Falten

Finalitzat

64%

Categoria

Igualdad de genero Infancia Cooperación internacional

Comparteix aquest esdeveniment

Copiar codi
Codi copiat

Publicat: 14 de maig 2020

(versión en castellano al final)

Zeyna, mare soltera de 29 anys, viu en una habitació de lloguer de Casablanca amb el seu fill de 12 anys. Quan es van detectar els primers casos de Covid-19 al Marroc, va perdre la feina i va decidir fer feines de neteja en cases particulars, desafiant cada dia la prohibició de sortir sense autorització.

El dilema és terrible: “Morir de coronavirus o morir de fam”. Davant aquesta elecció, Zeyna pren necessàriament la primera opció. Per a ella el confinament no és possible: “M’arrisco a posar-me malalta per salvar el meu fill, perquè si no el mantinc, morirà.”

Les relacions sexuals fora del matrimoni al Marroc estan condemnades per la llei i són rebutjades per la societat. Al Marroc hi ha cada any 30.000 noves mares solteres. Moltes d’elles es veuen abocades a la vida al carrer i a la precarietat. Les entitats socials són les úniques que els ofereixen suport.

L’Associació Solidarité Féminine (ASF) atén cada any 1.500 dones en situació de vulnerabilitat, principalment mares solteres i dones víctimes de violència de gènere, i integra 50 mares i els seus infants en els seus programes d’inserció social.

Les mesures de confinament han comportat el tancament de les activitats generadores d’ingressos (restaurants, pastisseria i hammam oberts al públic, on les mares solteres realitzaven pràctiques laborals). Aquestes activitats permetien el finançament dels programes d’acollida i formació i el pagament dels sous a les mares integrades en els programes. En aquests moments, ASF manté un servei d’atenció telefònica a dones en situació vulnerable i la remuneració de les mares integrades, que passen el confinament amb llurs infants en pisos de lloguer. A més, els dona una cistella setmanal amb productes d’alimentació i higiene.

Per a garantir aquests serveis durant el confinament i que aquestes dones no es trobin en la situació de Zeyna, és necessari dotar ASF d’una ajuda econòmica d’emergència. Per això, Amics dels Infants del Marroc posa en marxa un nou repte a través del Matchfunding #T2M 2020.Els 4.008 euros que volem aconseguir es destinaran a pagar les següents despeses de 2 mesos:

·      2 assistentes (atenció a dones vulnerables): 1.416 €

·      1 assistenta social (suport a les mares integrades a l’associació): 828 €

·      productes d’alimentació i higiene per a les mares i els infants: 1.562 €

·      despeses de telefonia, proveïment i distribució: 202 €

Ajudar les mares solteres i els seus infants al Marroc és ara més necessari que mai. “La crisi actual demostra que la solidaritat i la cooperació global tenen com a finalitat la supervivència de tots i cada un de nosaltres” (Slavoj Zizek, filòsof).

Vols ajudar-nos a seguir protegint les dones i els infants més vulnerables del Marroc? Si pots, FES UNA APORTACIÓ I DIFON AQUEST MISSATGE!

MOLTES GRÀCIES!

Els dos primers paràgrafs han estat extrets de: Ghalia Kadiri (6 abril 2020). Coronavirus: au Maroc, la double peine de Zeyna, mère célibataire. Le Monde. https://www.lemonde.fr/

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zeyna, madre soltera de 29 años, vive en una habitación de alquiler de Casablanca con su hijo de 12 años. Cuando se detectaron los primeros casos de Covid-19 en Marruecos, perdió su trabajo y decidió hacer tareas de limpieza en casas particulares, desafiando cada día la prohibición de salir sin autorización.

El dilema es terrible: “Morir del coronavirus o morir de hambre”. Ante esta elección, Zeyna toma necesariamente la primera opción. Para ella el confinamiento no es posible: “Me arriesgo a enfermar para salvar a mi hijo, porque si no lo mantengo, morirá.”

Las relaciones sexuales extramatrimoniales en Marruecos están condenadas por la ley y son rechazadas por la sociedad. En Marruecos hay cada año 30.000 nuevas madres solteras. Muchas de ellas se ven abocadas a la vida en la calle y a la precariedad. Las entidades sociales son las únicas que les ofrecen apoyo.

La Asociación Solidarité Féminine (ASF) atiende cada año 1.500 mujeres en situación de vulnerabilidad, principalmente madres solteras y mujeres víctimas de violencia de género, e integra a 50 madres solteras y sus hijos en sus programas de inserción social.

Las medidas de confinamiento han comportado el cierre de las actividades generadoras de ingresos (restaurantes, pastelería y hammam abiertos al público, donde las madres solteras realizaban prácticas laborales). Estas actividades permitían la financiación de los programas de acogida y formación y el pago de los sueldos a las madres integradas en los programas. En estos momentos, ASF mantiene un servicio de atención telefónica a mujeres en situación vulnerable y la remuneración de las madres integradas, que pasan el confinamiento con sus hijos en pisos de alquiler. Además, se les proporciona una cesta semanal con productos de alimentación e higiene.

Para garantizar estos servicios durante el confinamiento y que estas mujeres no se encuentren en la situación de Zeyna, es necesario dotar a ASF de una ayuda económica de emergencia. Por esta razón, Amics dels Infants del Marroc pone en marcha un nuevo reto a través del Matchfunding #T2M 2020. Los 4.008 euros que queremos conseguir se destinarán a pagar los siguientes gastos de 2 meses:

·      2 asistentas (atención a mujeres vulnerables): 1.416 €

·      1 asistenta social (apoyo a las madres integradas en la asociación): 828 €

·      productos de alimentación e higiene para las madres y sus hijos: 1.562 €

·      gastos de telefonía, suministro y distribución: 202 €

Ayudar a las madres solteras y a sus hijos en Marruecos es ahora más necesario que nunca. “La crisis actual demuestra que la solidaridad y la cooperación global tienen como finalidad la supervivencia de todos y cada uno de nosotros” (Slavoj Zizek, filósofo).

¿Quieres ayudarnos a seguir protegiendo a las mujeres y a los niños más vulnerables de Marruecos? Si puedes, ¡HAZ UNA APORTACIÓN Y DIFUNDE ESTE MENSAJE!

¡MUCHAS GRACIAS!

Los dos primeros párrafos están extraídos de: Ghalia Kadiri (6 abril 2020). Coronavirus: au Maroc, la double peine de Zeyna, mère célibataire. Le Monde. https://www.lemonde.fr/

IMA (Amics dels Infants del Marroc) és una associació sense ànim de lucre fundada l\'any 2000 a Terrassa (Barcelona) amb tres objectius fonamentals:

1) Sensibilització: donar a conèixer la situació d\'infants en situació d\'abandonament o desemparament al Marroc.

2) Kafala: promoure la kafala (tutela) dels infants en situació d\'abandonament o desemparament al Marroc.

3) Cooperació: canalitzar ajudes i col·laborar amb les associacions que acullen infants en situció d\'abandonament o desemparament al Marroc o que contribueixen a la prevenció del abandonament.

--------------------------------

IMA (Amics dels Infants del Marroc) es una asociación sin ánimo de lucro fundada el año 2000 en Terrassa (Barcelona) con tres objetivos fundamentales:

1) Sensibilización: dar a conocer la situación de menores en situación de abandono o desamparo en Marruecos.

2) Kafala: promover la kafala (tutela) de menores en situación de abandono o desamparo en Marruecos.

3) Cooperación: canalizar ayudas y colaborar con las asociaciones que acogen menores en situación de abandono o desamparo en Marruecos o que contribuyen a la prevención del abandono.

Donants (50)

Anònim

Donació oculta

Fa 1.062 dies

Anna

25€

Fa 1.065 dies

LUIS

25€

Fa 1.065 dies

Anna

35€

Fa 1.065 dies

Josep Maria

15€

Fa 1.065 dies

Antoni

30€

Fa 1.065 dies

Núria

10€

Fa 1.066 dies

Noelia

25€

Fa 1.068 dies

Josep

30€

Fa 1.070 dies

Anònim

Donació oculta

Fa 1.073 dies

encarna

50€

Fa 1.074 dies

Sara

50€

Fa 1.075 dies

Anònim

50€

Fa 1.075 dies

Anònim

Donació oculta

Fa 1.076 dies

Maria Consuelo

Donació oculta

Fa 1.076 dies

ESTER

50€

Fa 1.076 dies

Maria

20€

Fa 1.076 dies

Donació oculta

Fa 1.076 dies

Eva

Donació oculta

Fa 1.076 dies

Anònim

Donació oculta

Fa 1.077 dies

Anna

100€

Fa 1.078 dies

MARIA ANGELES

100€

Fa 1.082 dies

Lola

50€

Fa 1.089 dies

Andrés

Donació oculta

Fa 1.089 dies

María Eva

20€

Fa 1.090 dies

Susana

50€

Fa 1.090 dies

Anònim

Donació oculta

Fa 1.090 dies

Ana

Donació oculta

Fa 1.091 dies

Marta San Martino

50€

Fa 1.091 dies

Fidència

100€

Fa 1.091 dies

Eva

Donació oculta

Fa 1.092 dies

Toni

100€

Fa 1.093 dies

Lucía

30€

Fa 1.093 dies

Isabel

30€

Fa 1.097 dies

Anònim

20€

Fa 1.101 dies

Anònim

20€

Fa 1.103 dies

Soumia

10€

Fa 1.103 dies

ana rosa

10€

Fa 1.103 dies

Noelia

Donació oculta

Fa 1.103 dies

Josep

100€

Fa 1.104 dies

Jorge

50€

Fa 1.105 dies

Merce

Donació oculta

Fa 1.105 dies

Oscar

50€

Fa 1.105 dies

FERMIN

50€

Fa 1.106 dies

Gloria

30€

Fa 1.106 dies

Macari

30€

Fa 1.106 dies

Mouhcine

30€

Fa 1.107 dies

Anònim

40€

Fa 1.107 dies

Veure més donants

Comentaris (6)

Antoni

Fa 1.065 dies

És un petit gra de sorra, però segur que significa molt per elles

Eva

Fa 1.092 dies

Una empenteta més!!

Toni

Fa 1.093 dies

Moltes gràcies per empènyer endavant cada any aquest projecte.
Salut!

Josep

Fa 1.104 dies

Amb tu Zeyna! Gràcies, Amics dels Infants del Marroc, gràcies Association Solidarité Féminine!

Patrocinadors