Recaptat

20€

A favor de

Copiar codi
Codi copiat
Dona

Ajuda’ns a investigar sobre les complicacions pulmonars de la COVID - 19!!

Investigadors de 15 hospitals treballen per entendre perquè uns pacients desenvolupen complicacions i seqüeles pulmonars greus, mentre d’altres no.

Recaptat

20€

Objectiu

250.000€

Donacions

1

Falten

Finalitzat

0%

Categoria

Investigación científica Salud

Comparteix aquest esdeveniment

Copiar codi
Codi copiat

Publicat: 15 de set. 2020

Per què la majoria de pacients infectats pel virus SARS-CoV-2 presenten una malaltia lleu, mentre d’altres desenvolupen insuficiència respiratòria greu arribant-los a provocar fins i tot la mort? Com evitar les seqüeles pulmonars que deixa la malaltia de la COVID19 a pacients que l’han superada?

Algunes preguntes tant essencials com aquestes, a dia d’avui no tenen resposta i és considera necessari abordar-les a través d’un projecte de recerca en el qual participaran 15 grans hospitals (Hospital Arnau de Vilanova, Hospital de Bellvitge, Hospital Clínic de Barcelona, Hospital Germans Trias i Pujol, Hospital Gregorio Marañón, Hospital d’Igualada, Hospital Josep Trueta, Hospital del Mar, Hospital Moisès Broggi, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital Parc Taulí, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitari MútuaTerrassa, Hospital Vall d’Hebron, Hospital de Sant Boi) i l’ISGlobal com a centre de recerca expert en epidemiologia, gràcies a la coordinació i suport de la Fundació BRN (www.brn.cat). Aquest projecte analitzarà les dades epidemiològiques, clíniques i biològiques dels pacients ingressats als diferents hospitals de la xarxa amb l’objectiu d’identificar patrons que permetin predir l’evolució de la malaltia cap a una major gravetat. El fet de conèixer aquestes causes permetrà un tractament molt més personalitzat en aquells pacients que es preveu que evolucionin de forma greu, avançant-se en el tractament i caldria esperar una disminució important de la mortalitat.

Per altra banda, s’ha observat que per a molts pacients la recuperació és lenta degut a l’aparició de signes de fibrosi pulmonar, malaltia que pot danyar seriosament la qualitat de vida d’aquestes persones, alhora que augmenta la probabilitat de mortalitat a mig termini. En aquest sentit la Fundació BRN vol estudiar aquests pacients per identificar la millor estratègia de seguiment per a la detecció precoç de les seqüeles, així com la identificació de tractaments per minimitzar-les.

L’import que recaptem en el marc de la campanya servirà per contractar personal de recerca que desenvoluparà tasques de:

  • recollida, gestió i maneig de mostres dels pacients
  • recollida, tractament, homogeneïtzació i anàlisi de les dades recollides

Amb l’import recollit també està previst poder assumir les depeses associades a la realització de proves mèdiques necessàries, no incloses a la pràctica clínica habitual i a l’anàlisi estadístic i d’intel·ligència artificial de les dades recollides.

La Fundación BRN (Barcelona Respiratory Network) nace el año 2012 con el objetivo de potenciar y agilizar la investigación e innovación en salud respiratoria, fomentando la cooperación entre diferentes agentes públicos y privados (centros hospitalarios, centros de investigación, industria farmacéutica y de tecnología sanitaria) e implicando a la sociedad civil. La excelencia científica, la investigación en red, la vocación internacional y la transferencia a la sociedad son los principales valores de esta Fundación, que reúne en su comité científico a los jefes de les servicios de neumología de los 9 hospitales catalanes con más tradición en el campo de la investigación sanitaria, así como otros investigadores del campo de la biología o la epidemiología.

Las actividades que viene desarrollando la Fundación son:

  • Impulso a proyectos de investigación: a través de convocatorias anuales, en colaboración con otras entidades, para financiar proyectos de investigación multicéntricos siempre que cumplan unos requisitos establecidos de excelencia y colaboración. Hasta el momento se han financiado proyectos relacionados con intentar disminuir los reingresos en enfermos con EPOC, ampliar el conocimiento un nuevo campo como es el del microbioma pulmonar, conocer la situación clínica y epidemiológica de la fibrosis pulmonar en Cataluña y avanzar en la línea del diagnóstico precoz de la enfermedad, analizar la efectividad de distintos tratamientos ventilatorios en diferentes subgrupos de pacientes con EPOC, describir las características clínicas del asma neutrofílica y sus subtipos o utilizar la radiómica como técnica para realizar cribaje de cáncer de pulmón.
  • Organización de seminarios científicos: espacios creados específicamente para impulsar el debate científico y detectar ideas para poner en marcha proyectos colaborativos en el campo de la salud respiratoria en campos muy específicos. Hasta el momento se han organizado más de una docena de seminarios y hay cuatro más en cartera con temáticas tan diversas como la contaminación ambiental, el desarrollo pulmonar, las apneas del sueño o los biomarcadores en enfermedades respiratorias, entre otros.
  • Organización de workshops + simposiums internacionales: eventos sobre una temática transversal (Medicina Respiratoria Personalizada o Microbioma Pulmonar, entre otros) que reúnen en Barcelona a lo largo de dos días a expertos internacionales en la materia con un doble objetivo, debatir a puerta cerrada sobre el estado del arte en la temática, con la publicación de un position paper en una revista de prestigio internacional, y posteriormente realizar ponencias públicas sobre las mismas temáticas para investigadores jóvenes.
  • Edición de una revista de revisiones: revista online y open access que publica revisiones de gran calidad sobre temáticas candentes en el campo de la salud respiratoria con especial émfasis en aspectes traslacionales. https://www.brnreviews.com/

--------------------------------------------------------------------------------

La Fundació BRN (Barcelona Respiratory Network) neix l'any 2012 amb l'objectiu de potenciar i agilitzar la investigació i innovació en salut respiratòria, fomentant la cooperació entre diferents agents públics i privats (centres hospitalaris, centres de recerca, indústria farmacèutica i de tecnologia sanitària ) i implicant la societat civil. L'excel·lència científica, la investigació en xarxa, la vocació internacional i la transferència a la societat són els principals valors d'aquesta Fundació, que reuneix en el seu comitè científic als caps de les serveis de pneumologia dels 9 hospitals catalans amb més tradició en el camp de la investigació sanitària, així com altres investigadors de el camp de la biologia o l'epidemiologia.

Les activitats que desenvolupa la Fundació són:

  • Impuls a projectes de recerca: a través de convocatòries anuals, en col·laboració amb altres entitats, per finançar projectes de recerca multicèntrics sempre que compleixin uns requisits establerts d'excel·lència i col·laboració. Fins al moment s'han finançat projectes relacionats amb intentar disminuir els reingressos en malalts amb MPOC, ampliar el coneixement un nou camp com és el de l'microbioma pulmonar, conèixer la situació clínica i epidemiològica de la fibrosi pulmonar a Catalunya i avançar en la línia de la diagnosi precoç de la malaltia, analitzar l'efectivitat de diferents tractaments ventilatoris en diferents subgrups de pacients amb MPOC, descriure les característiques clíniques de l'asma neutrofílica i els seus subtipus o utilitzar la radiómica com a tècnica per a realitzar cribratge de càncer de pulmó.

 

  • Organització de seminaris científics: espais creats específicament per impulsar el debat científic i detectar idees per posar en marxa projectes col·laboratius en el camp de la salut respiratòria en camps molt específics. Fins al moment s'han organitzat més d'una dotzena de seminaris i hi ha quatre més en cartera amb temàtiques tan diverses com la contaminació ambiental, el desenvolupament pulmonar, les apnees de la son o els biomarcadors en malalties respiratòries, entre d'altres.

 

  • Organització de workshops + simposis internacionals: esdeveniments sobre una temàtica transversal (Medicina Respiratòria Personalitzada o Microbioma Pulmonar, entre d'altres) que reuneixen a Barcelona al llarg de dos dies a experts internacionals en la matèria amb un doble objectiu, debatre a porta tancada sobre el estat de l'art en la temàtica, amb la publicació d'un position paper en una revista de prestigi internacional, i posteriorment realitzar ponències públiques sobre les mateixes temàtiques per a investigadors joves.

 

  • Edició d'una revista de revisions: revista online i accés obert que publica revisions de gran qualitat sobre temàtiques candents en el camp de la salut respiratòria amb especial èmfasi en Aspectes traslacionals. https://www.brnreviews.com/

Donants (1)

Joan

20€

Fa 1.169 dies

Comentaris (1)

Joan

Fa 1.169 dies

Molts ànims!! Sembla un projecte extremadament necessari en el context actual!!

Patrocinadors