0%

Recaptat 0 €

Objectiu 3.000 €

Donatius 0

Repte finalitzat

La teva aportació té beneficis fiscals de fins el 75%

#undiaperdonar  LLARS PER A PERSONES AMB INTEL·LIGÈNCIA LÍMIT (IL)

Les persones amb intel.ligència límit (IL) no duen escrites a la cara les dificultats que les fan socialment vulnerables. A primer cop d´ull, passen desapercebudes, però necessiten un suport per viure de manera autònoma perquè pateixen un desfasament entre l´edat cronològica i la mental. No hi ha ningú igual, com tampoc son iguals les seves necessitats. D´aquesta condició parteix l´acció integral de l´acidH acollint aquestes persones a les nostres llars.

Molt  sovint les persones amb IL provenen de famílies desestructurades, de centres d´acollida o d´entorns desestabilitzadors que agreugen trastorns de conducta i problemes de socialització.

A les nostres llars els proporcionem cobertura de les necessitats bàsiques i un entorn on expresar les seves vivències i conflictes tot oferint una seguretat afectiva. Tot i això, encara mostren conductes disruptives que els impedeixen que avancin cap a una major autonomia.

Ens manquen recursos per a garantir acompanyament terapèutic per aquestes persones, i poder així treballar a desenvolupar les activitats de la vida diària.

Ajudan´s a becar a 16 persones amb IL per a que puguin rebre acompanyament terapèutic durant 6 mesos.

Trucan´s  93 285 99 77 ext: 22
Visita el nostre web www.acidh.org
La Caixa ES93 2100 3003 5422 0063 6233

 

ACIDH - Associació Catalana d´Integració i Desenvolupament Humà

ACIDH - Associació Catalana d´Integració i Desenvolupament Humà

EDUCAMOS, DIVERTIMOS, CUIDAMOS, ACOGEMOS, FORMAMOS Y PROTEGEMOS A PERSONAS CON INTELIGENCIA LIMITE (IL)

La Asociación acidH es una entidad social son sede en Barcelona declarada de utilidad pública que cuenta con más de 20 años de experiencia dando apoyo y servicio a las personas con inteligencia límite (IL) y discapacidad psíquica leve ( entre el 1% y el 1,5% de la población ).

Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de estas personas, ofreciéndoles una atención integral y personalizada, y conseguir su plena integración : potenciando capacidades, derechos, igualdad de oportunidades y combatiendo su exclusión social. Se trata de personas que pasan desapercibidas puesto que no presentan evidentes rasgos físicos, lo cual los situa en una situación de alta vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. 

AREA EDUCATIVA - Escuela de Educación Especial Vida Montserrat, Escuela de Adultos, Extraescolares

AREA LABORAL - Itinerarios de inserción sociolaboral, Empleo con Apoyo, Programas de Formación e Inserción PFI, Servicio Ocupacional de Inserción SOI, Centro Especial de Empleo ( lavandería industrial y Càtering ).

AREA RESIDENCIAS - 4 Hogares Residencia y 12 de Apoyo a la autonomia en el propio hogar.

AREA DE ATENCION PSICOSOCIAL- Psicologia, Logopedia, Diagnósticos, Grupo de Apoyo Familiar, Talleres Especializados

397 personas usuarias ( a partir de 10 años ) + 115 profesionales

34 personas voluntarias + 2.500 personas beneficiarias indirectas

624 personas socias colaboradoras

 

 

Més informació ›

Donants (0)

Recaptat 0 € de 3.000 €

Donatius 0

Falten 1541 Dies