0%

Recaptat 0 €

Objectiu 500 €

Donatius 0

Repte finalitzat

La teva aportació té beneficis fiscals de fins el 75%

Del 13 al 17 de abril inicié y acabé con exito los 111k que separan los municipios de Sarria y Santiago de Compostela. 

Las donaciones que se haran aqui irán integros al Orde de Sant Joan de Deu para que mi sobrina Tania, que es celiaca, pueda tener recursos suficientes para poder minimizar los efectos de esta enfermedad por su intolerancia al gluten.

Aunque el reto finalizó hace una semana,les estaremos profundamente agradecidos por cada donación. Aunque pidamos solo lo que cuesta un café pueden contribuir con esta causa.

Muchas gracias

Sant Joan de Déu Solidaritat / San Juan de Dios Solidaridad

Sant Joan de Déu Solidaritat / San Juan de Dios Solidaridad

Gràcies als socis, donants i col·laboradors, millorem la qualitat de vida de les persones que es troben en una situació vulnerable: persones que no tenen llar, que pateixen algun trastorn mental o discapacitat intel·lectual, que es troben en una si tuació de dependència, persones gran, els joves i els infants hospitalitzats. A més a més, apostem per la recerca i la cooperació internacional. L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una entitat fundada fa més de 500 anys, que compta amb 400 centres a 55 països per atendre les persones més fràgils de la societat.

................

Gracias a los socios, donantes y colaboradores, mejoramos la calidad de vida de las personas que se encuentran en una situación vulnerable: personas que no tienen un hogar, que sufren algún trastorno mental o discapacidad intelectual, que se encuentran en una situación de dependencia, personas mayores, jóvenes y la infancia hospitalizada. Además apostamos por la investigación y por la cooperación internacional. La Orden Hospitalaria San Juan de Dios es una entidad fundada hace más de 500 años, que cuenta con 400 centros en 55 países para atender a las personas más frágiles de la sociedad.

 

Més informació ›

Donants (0)

Recaptat 0 € de 500 €

Donatius 0

Falten 387 Dies