25%

Recaptat 125 €

Objectiu 500 €

Donatius 7

Repte finalitzat

La teva aportació té beneficis fiscals de fins el 75%

APROPA'T (Asociación protectora para los animales de Tiana, Barcelona) es una asociación sin ánimo de lucro constituida en el 2003. Trabaja para la asistencia, recuperación y sociabilización de animales abandonados y / o maltratados de la zona de Tiana, y promueve su adopción o acogida.

Únete a mi reto solidario para conseguir recaudar fondos para ayudar a APROPA'T. Corramos juntos para que Hulk, un perrito ciego y diabético, pueda tener todos los cuidados necesarios. La enfermedad de Hulk es degenerativa y requiere de una atención especial, cuidados, comida y medicinas concretas que requieren unos costes adicionales para la protectora.

APROPA'T  Associació protectora pels animals de Tiana

APROPA'T Associació protectora pels animals de Tiana

APROPA'T (Associació protectora pels animals de Tiana) és una associació sense ànim de lucre constituïda l’any 2003. Treballa per a l’assistència, recuperació i sociabilització d'animals abandonats i/o maltractats de la zona de  Tiana, i en promouen la seva adopció o acollida.​

 

Cap animal és sacrificat als nostres refugis, excepte per raons humanitàries i sota criteri estrictament veterinari (casos de malalties terminals, malformacions congènites o altres afeccions que impedeixin un desenvolupament i vida digna o que hagin sofert accidents greus sense possibilitat de millora o cura). Els animals són mantinguts fins l’aparició de la seva família (acollida o adopció) per part de persones responsables que seran objecte de seguiment pels membres de les associacions.

 

Per garantir un bon funcionament i la màxima transparència possible, periòdicament es realitzen reunions on tots els membres (socis i/o voluntaris) hi són convidats amb la finalitat d'exposar, revisar o resoldre diversos temes i gestions, així com la situació global d'ambdues associacions, i l'estat de comptes.​

Més informació ›

Donants (7)

Recaptat 125 € de 500 €

Donatius 7

Falten 422 Dies