53%

Recaptat 1.600 €

Objectiu 3.000 €

Donatius 41

Repte finalitzat

La teva aportació té beneficis fiscals de fins el 75%

La salut és cosa de tots. Aquest és el lema de Nexe Fundació, i l’apliquem cada dia a la nostra escola bressol especialitzada “Les Girafes Blaves”. El nostre objectiu principal és proporcionar una alimentació i una nutrició adequada a les necessitats dels infants que atenem. El nostre model d’alimentació i d’atenció diària en aquest sentit, converteix a Nexe Fundació en un referent en l’adaptació d’aliments, el suport nutricional, així com en la recerca i l’elaboració de noves textures.

Diàriament reben alimentació 45 infants amb greus discapacitats, beneficiant-se així, més de 200 persones entre els infants atesos i les seves famílies. I als caps de setmana, uns 20 infants a l’àrea de respir i lleure, beneficiant-se així, més de 80 persones entre els infants atesos i les seves famílies.


Perfil del benèficiari: 
Els nostres infants tenen entre 0 a 5 anys, i fins els 18 anys els usuaris de respir i lleure del cap de setmana. Tots tenen greus discapacitats, la gran majoria malalties minoritàries o sense diagnòstic. En primer lloc quantifiquem les necessitats d’alimentació de cada infant, per poder donar suport, formació i elaborar documentació relacionada amb l’alimentació per tots els col·lectius i persones que poden estar en contacte amb el nen/a, tant a l’entorn escolar, com a casa. Per això, Nexe compta amb un projecte d’alimentació de l’infant, que es treballa de forma transversal entre els seus cuidadors, metges i professionals de Nexe (logopeda, infermera, mestre, fisioterapeuta i cuinera).


AJUDA'NS, suma’t a la alimentació i nutrició saludable:
Per dur a terme aquest projecte d'alimentació son necessaris molts recursos, humans però també econòmics, i part d’aquest recursos econòmics son els que volem aconseguir a través del Giving Tuesday.

 • Ajuda’ns a proporcionar una alimentació i una nutrició adequada a les necessitats de cada infant.
 • Ajuda’ns a introduir nous olors, sabors i colors, adaptant les textures i necessitats d’alimentació que necessita cadascun d’ells.
 • Ajuda’ns a continuar ajudant als nostres petits herois.
   

MATERIAS A ACONSEGUIR AMB LES VOSTRES DONACIONS!!! 

 • Màquina de textures SmoothCare: 1.210 € 
 • Estris associats a la màquina de textures (pipetes, càrregues de sifon, motlles per salsitxes, carns, vegetals, agitadors): 420.28 €
 • Espessidor: 563.10 €
 • Texturitzant gelificador: 668.85 €
 • Envasos per l’àpat dels infants: 612 €


Recordeu que una bona alimentació és necessària perque...  

 • És una funció vital, indispensable per:
  • Créixer i desenvolupar-se
  • El bon funcionament dels òrgans del cos
  • El manteniment de la Temperatura Corporal
  • La regeneració dels teixits
 • Prevenir la malnutrició i deshidratació
 • Eliminar o reduir complicacions respiratòries
 • Aconseguir una alimentació el més propera possible a la normalitat del seu entorn


La salut és cosa de tots. Mou-te pels quiets i col·laborar en l’alimentació saludable dels infants amb greus discapacitats de Nexe Fundació!

NEXE FUNDACIO

NEXE FUNDACIO

Nexe Fundació acumula una trayectoria profesional en la atención a la infancia con pluridiscapacidad y sus familias de 30 años. El proyecto que presentamos es el Centro de Atención Especializada, Escuela Las Jirafas Azules que tenemos en Barcelona, el único centro en España que ofrece una atención global (a nivel educativo, psico-social y sanitario) a estos niños y sus familias, en la franja de edad de 0 a 6 años funcionando como una escuela infantil de 9h a 17h, y con un equipo de 40 profesionales (logopedas, educadores sociales, trabajadores sociales, fisioterapeutas, Infermeria pediátrica etc.)  que cubren las necesidades individuales de cada niño y trabajan para potenciar sus capacidades, pues se parte de la base que cada niño, a pesar de su discapacidad, nace con capacidades. Además, se permite que los padres y madres pueden seguir trabajando ya que pueden dejar a sus hijos/as en manos de profesionales especializados, y se les ofrece el apoyo  necesario ya que el nacimiento de un hijo/a con pluridiscapacidad supone un duro golpe. 

Por la gravedad de los trastornos y tratamientos médicos, los/as niños/as con pluridiscapacidad no pueden integrarse en las escuelas infantiles ordinarias, por lo tanto, la Escuela Infantil Las Jirafas Azules de Nexe Fundació es un recurso imprescindible para ellos. Nuestro objetivo en el centro es: potenciar las posibilidades de desarrollo de los 40 niños con pluridiscapacidad, mejorando su calidad de vida mediante una atención continua que tiene en cuenta sus necesidades médicas, pedagógicas y psicológicas. Y Atender las necesidades de sus familias, 105 familiares, (padres y madres, abuelos y hermanos), apoyándolas y asesorándolas en todos los aspectos terapéuticos y educativos de su hijo, para que puedan normalizar sus vidas.

Més informació ›

Donants (41)

Recaptat 1.600 € de 3.000 €

Donatius 41

Falten 518 Dies