45%

Recaptat 450 €

Objectiu 1.000 €

Donatius 18

Repte finalitzat

La teva aportació té beneficis fiscals de fins el 75%

En Menarini corremos la "Cursa del Dimoni" de Badalona y nos hemos marcado como reto recaudar 1.000€ para ayudar a garantizar la alimentación y el trabajo de hábitos saludables en las actividades de verano de la Fundació Ateneu Sant Roc.

¡El verano es una oportunidad educativa única! Es tiempo para potenciar la adquisición de hábitos como la puntualidad, el orden, la limpieza, la higiene y el cuidado personal… tanto en las actividades lúdicas como en las duchas y el comedor. Es tiempo de crecer y mejorar física y mentalmente, en espacios de afectividad, convivencia, diversión y en contacto con la naturaleza.

Ayúdanos a conseguir este reto colaborando económicamente o difundiéndolo en tus redes sociales, web, blog, Whatsapp o a través del correo electrónico.

La carrera se celebrará el domingo 27 de mayo y la salida será en la Rambla de Badalona. Queremos que cada uno de los kilómetros que corramos sirvan para ayudar a los niños y niñas de Sant Roc.

¡Muchas gracias por vuestra colaboración!

*************************************************************************

A Menarini correm la "Cursa del Dimoni" de Badalona i ens hem marcat com a repte recaptar 1.000€ per ajudar a garantir l'alimentació i el treball d'hàbits saludables en les activitats d'estiu de la Fundació Ateneu Sant Roc.

L'estiu és una oportunitat educativa única! És temps per potenciar l'adquisició d'hàbits com la puntualitat, l'ordre, la neteja, la higiene i la cura personal… tant en les activitats lúdiques com a les dutxes i el menjador. És temps de créixer i millorar física i mentalment, en espais d'afectivitat, convivència, diversió i en contacte amb la naturalesa.

Ajuda'ns a aconseguir aquest repte col·laborant econòmicament o difonent-ho a les teves xarxes socials, web, blog, Whatsapp o a través del correu electrònic.

La carrera se celebrarà el diumenge 27 de maig i la sortida serà a la Rambla de Badalona. Volem que cadascun dels quilòmetres que correm serveixin per ajudar als nens i nenes de Sant Roc.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

FUNDACIÓ ATENEU SANT ROC

FUNDACIÓ ATENEU SANT ROC

La Fundació Privada Ateneu Sant Roc és una entitat sense ànim de lucre que té per missió afavorir la cohesió social del barri de Sant Roc de Badalona, conjuntament amb els seus veïns i veïnes, a través de la promoció de diversos projectes educatius, socials i culturals adreçats a infants, joves i adults, tot incidint de manera especial en els col·lectius en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.

 

Més informació ›

Donants (18)

Recaptat 450 € de 1.000 €

Donatius 18

Falten 631 Dies