11%

Recaptat 1.097 €

Objectiu 10.000 €

Donatius 29

Repte finalitzat

La teva aportació té beneficis fiscals de fins el 75%

Una de cada quatre persones pateix un trastorn mental al llarg de la vida. Malgrat aquesta altíssima prevalença, pesa un gran estigma sobre aquestes malalties i les persones que les pateixen.

Des dels centres de Sant Joan de Déu atenem persones amb problemes de salut mental i els oferim suport per millorar les seves capacitats socials i laborals, que reverteixen al mateix temps en la seva salut i benestar.

Per cada compra de flors i plantes que facis a les botigues agremiades, aportaràs 1€ per facilitar la integració de persones amb problemes de trastorn mental ateses a Sant Joan de Déu.

Amb aquests 10.000€ ajudaràs a finançar:

  • 2 programes d'arteràpia i 4 programes de musicoteràpia
  • 2 horts terapèutics
  • Programes d´integració social 
  • Programes de lleure de 3 dels nostres centres
  • Pisos d’inclusió social

Igualment, t'animem a que, si vols seguir col·laborant a nivell individual, facis un donatiu i ens ajudis a aconseguir aquest repte solidari!

Moltes gràcies!

Més informació sobre la campanya 'Amb tu, una flor fa primavera'.
 

Sant Joan de Déu Solidaritat / San Juan de Dios Solidaridad

Sant Joan de Déu Solidaritat / San Juan de Dios Solidaridad

Gràcies als socis, donants i col·laboradors, millorem la qualitat de vida de les persones que es troben en una situació vulnerable: persones que no tenen llar, que pateixen algun trastorn mental o discapacitat intel·lectual, que es troben en una si tuació de dependència, persones gran, els joves i els infants hospitalitzats. A més a més, apostem per la recerca i la cooperació internacional. L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una entitat fundada fa més de 500 anys, que compta amb 400 centres a 55 països per atendre les persones més fràgils de la societat.

................

Gracias a los socios, donantes y colaboradores, mejoramos la calidad de vida de las personas que se encuentran en una situación vulnerable: personas que no tienen un hogar, que sufren algún trastorno mental o discapacidad intelectual, que se encuentran en una situación de dependencia, personas mayores, jóvenes y la infancia hospitalizada. Además apostamos por la investigación y por la cooperación internacional. La Orden Hospitalaria San Juan de Dios es una entidad fundada hace más de 500 años, que cuenta con 400 centros en 55 países para atender a las personas más frágiles de la sociedad.

 

Més informació ›

Donants (29)

Recaptat 1.097 € de 10.000 €

Donatius 29

Falten 790 Dies