36%

Recaptat 180 €

Objectiu 500 €

Donatius 8

Repte finalitzat

La teva aportació té beneficis fiscals de fins el 75%

La Fundació PROIDE (Promoció i Desenvolupament) és una ONG nascuda al 1992 que forma part de les escoles de La Salle Catalunya i que treballa per guanyar quotes de justícia social a través de l’educació de qualitat per a tothom.

Treballem per garantir el DRET A L’EDUCACIÓ a països empobrits, a Àfrica per incrementar l’accés de petits i joves de condició social molt humil, i a Amèrica Llatina per donar oportunitats educatives a joves indígenes, col·lectiu històricament exclòs de les oportunitats de desenvolupament. També a l’Orient Mitjà, PROIDE també hi treballa per donar resposta a la crisi de les persones refugiades, des del reforç escolar a petits i joves sirians i iraquians, que el conflicte, l’èxode i el refugi els ha provocat un notable endarreriment educatiu.

El compromís de PROIDE va més enllà de l’acció directa, i com a agent educatiu que és, promou una EDUCACIÓ TRANSFORMADORA a les aules per forjar una ciutadania informada, crítica i compromesa amb el benestar global, alhora que conscient de la interconnexió entre problemàtiques i solucions de caràcter estructural.

LA NOSTRA ESSÈNCIA
L’educació és la clau de la transformació social.

LA NOSTRA VISIÓ
PROIDE imagina un món en què la humanitat es reconeix en igualtat de drets i obligacions, i on les relacions de fraternitat s’orienten a desplegar la màxima potencialitat de l’altre, en una relació harmoniosa i sostenible amb l’entorn que ens acull.

LA NOSTRA MISSIÓ
Treballem per garantir el dret a l’educació a països empobrits, al mateix temps que a Catalunya promovem una educació transformadora per forjar una ciutadania informada, crítica i compromesa amb el benestar global.

MISSIÓ 1: DRET A L’EDUCACIÓ
Oferir oportunitats educatives de qualitat i amb pertinença cultural a infants, joves i adults de col·lectius desafavorits.

MISSIÓ 2: EDUCACIÓ TRANSFORMADORA
Forjar en la societat catalana una consciència de ciutadania global per corregir les desigualtats i exigir els mateixos drets per a totes les persones.

Fundació PROIDE

Fundació PROIDE

PROIDE, la ONGD de La Salle Catalnya, nació en 1992 después de 10 años de trabajos en campos de solidaridad en África. Más de veinte años después, trabajamos para dos objetivos muy concretos:
a. La implementación de proyectos de cooperación educativos en África (Togo, Madagascar) y América Latina (Perú, Guatemala).
b. El trabajo educativo en Cataluña sobre las razones y alternativas a la pobreza y la desigualdad social (Educación para el Desarrollo -EpD-).

Més informació ›

Donants (8)

Recaptat 180 € de 500 €

Donatius 8

Falten 253 Dies