0%

Recaptat 0 €

Objectiu 200 €

Donatius 0

Repte finalitzat

La teva aportació té beneficis fiscals de fins el 75%

Amics, alguna vegada en aquesta vida s'ha de mirar més enllà d'on arriba la nostra vista, o d'on volem que arribi. Aprofitant el Triatló de la Vila d'aquest diumenge 26 de juliol, s'ha posat en marxa aquesta idea de recaptació voluntaria per projectes de desenvolupament amb entitats benèfiques i he pensat que entre tots podem fer un copet de mà. Es tracta de fer una col.laboració de 10??? per cap, que com diu el títol del web, per nosaltres no són res, i per ells significa a vegades l'import que tenen per menjar durant no sé quantes setmanes. Deixem per un cap de setmana les birres i la festa i fem un cop de mà a aquesta gent. A la llarga la teva consciència t'ho agrairà. Gràcies a tots, com a mínim per perdre el temps en llegir la crida.
Active África

Active África

Active Africa es una ONGD, independiente y sin ánimo de lucro, creada en el año 2004 en Barcelona, que ejecuta proyectos de cooperación al desarrollo en las zonas rurales más pobres de Malawi y de Kenya. La misión principal de Active Africa es mejorar la educación, promover la igualdad de género, proteger a la infancia y dar apoyo a su sistema sanitario. Construimos escuelas, centros de formación, dispensarios médicos, guarderías, etc. Concedemos becas; desarrollamos programas de prevención y atención a enfermos de SIDA y a sus familias…etc

Active Africa is an independent non-profit created in Barcelona in 2004 which implements development aid projects in the poorest rural areas of Malawi and Kenya. Our core mission as an NGO is to improve education, promote gender equality, protect children and support the local health system. We build schools, training facilities, health clinics, crèches and more. We award scholarships, develop prevention and care programmes for people with Aids and their families, etc.

 

Més informació ›

Donants (0)

Recaptat 0 € de 200 €

Donatius 0

Falten 3908 Dies