Recaptat

350€

A favor de

Copiar codi
Codi copiat
Dona

Èxit educatiu a badalona

ISOM SCCL és una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre formada per un grup de professionals pertanyents al terc...

Recaptat

350€

Objectiu

3.854€

Donacions

6

Falten

Finalitzat

9%

A favor de

Repte liderat per

Comparteix aquest esdeveniment

Copiar codi
Codi copiat

Publicat: 30 d’oct. 2017

ISOM SCCL és una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre formada per un grup de professionals pertanyents al tercer sector amb una llarga experiència i compromís en el treball educatiu de qualitat i de confiança. L’objectiu principal de la mateixa és el treball especialitzat amb infants, adolescents i joves i les seves famílies, en situació de vulnerabilitat i risc social. Des del 2014 està present al barri de Llefià de Badalona.
El projecte d’Èxit Escolar proposa oferir un suport educatiu al treball que es realitza des de l’educació formal per aquells infants, adolescents i joves en situació de risc social.
Les baixes expectatives molt interioritzades, la desmotivació progressiva, les situacions d’abandonament i el fracàs escolar són problemes recurrents que afecten sobretot a aquells infants, adolescents i joves que viuen en territoris més vulnerables i que els condueix cap a situacions d’exclusió social. Cal doncs, crear espais de caràcter preventiu que garanteixin uns suport a l’escolarització adequat, posant especial èmfasi als continguts instrumentals i a la millora dels aprenentatges.
L’objectiu, per tant, és dotar als infants i adolescents i les seves famílies d’uns espais i activitats on poder treballar els dèficits i mancances escolars, mitjançant el reforç individualitzat, dinàmiques grupals i la incorporació d’actuacions educatives d’èxit; per tal de millorar del rendiment acadèmic, reduir la taxa de fracàs escolar i, per tant, assegurar l’Èxit Escolar.
Aquesta acció educativa i preventiva vol incidir com una eina més en el processos personals dels col•lectius en situació de risc d'exclusió social de manera integral. S’emmarca en la dinàmica ordinària del Centre Obert Llefià de Badalona.
El projecte va destinat a infants, adolescents i joves de 3 a 16 anys en situació de risc social principalment dels barris de Llefià i la Salut de Badalona, tot i que també n’atén dels barris del voltant, així com de Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.
Les activitats ordinàries del Centre Obert i que es duen a terme en el marc del programa d’Èxit Escolar són:
Aula d’estudi amb suport personalitzat: Està pensada per a fomentar l’autonomia en la realització de les tasques escolars. Gestió de l'agenda i anticipació als deures.
Grups interactius: Activitat en petit grup. Dues activitats de mitja hora cadascuna preparada per l’educadora. Agrupacions heterogènies (nivell, edat, gènere, procedència,..). Incorporació de més adults a l’aula que dinamitzen cadascun dels grups. Es potencia l’ajuda mútua i s’accelera l’aprenentatge.
Espai TIC: Fomentem l’ús i el coneixement de les noves tecnologies com a recurs per a l’adquisició dels aprenentatges i eduquem  en l’ús responsable de les noves tecnologies.
Tertúlies literàries dialògiques: Generem una motivació de l‘hàbit lector a través de la lectura d’obres de la literatura clàssica universal adaptades per cada grup d’edat i la posterior tertúlia per tal d’activar altres diàlegs relacionats amb experiències i la construcció d’arguments en base als arguments dels altres.
Biblioteca tutoritzada: Fomentem una idea de lectura entesa com a opció lúdica integral així com l’hàbit de la lectura en d’altres espais posant a la seva disposició el servei de préstec de llibres. Aconseguim un espai dinàmic, canviant, flexible que afavoreixi el nivell d’interès del nois/noia envers l’espai.
El projecte el duu a terme una educadora referent amb el suport de familiars, practicants i voluntariat.
Amb 3 845€ podem garantir una hora diària de dilluns a divendres de suport escolar per a 10 infants o adolescents.
Ajuda’ns a fer possible l’Èxit Escolar!

~~ISOM SCCL és una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre, constituïda a Barcelona l’any 1999. Està formada per un grup de professionals pertanyents al tercer sector des del 1992, i per tant amb una llarga experiència i compromís en el treball educatiu de qualitat i de confiança.

 


El nostre objectiu principal és el treball especialitzat amb infants, adolescents i joves i les seves famílies, en situació de vulnerabilitat i risc social.

Tenim un sol afany, fer camí i donar resposta a les necessitats socials que vagin sorgint, és el que ens impulsa a buscar nous reptes i fites.

Així doncs, el 2014 ISOM ha sumat un nou servei i consolidat i enfortit els projectes ja existents. Actualment ISOM gestiona 4 serveis (CRAE Minerva, CRAE Sants Medir, CRAE Urrutia i Centre Obert Llefià) on hi treballen més de 50 professionals.

Actualment ISOM desenvolupa la seva activitat a Catalunya, i més concretament a Barcelona i Badalona.

ISOM es manté fidel als seus trets d’identitat i els projecta tant a nivell intern i entre els seus membres, com en la relació amb els seus clients i vers la societat en general. Aquests es basen en un compromís d’actuació ètica, la qualitat en el servei al client, el compromís amb les persones i la comunitat, la transparència econòmica i la gestió eficient. Aquests valors irrenunciables, vinculen a tots els membres de l’organització, que tenen l’encàrrec de complir-los i transmetre’ls, amb vitalitat, optimisme, bon humor, tenacitat i professionalitat.

A ISOM creiem en un model participatiu i no jeràrquic en el qual, qualsevol persona que pertanyi al col·lectiu, trobi el canal adient per intervenir i participar en els processos de planificació, d’execució o de control de la gestió. Per tant, totes les persones que pertanyem a ISOM, tenen al seu abast les adreces de correu electrònic dels màxims responsables dels òrgans de govern, facilitant d’aquesta manera una comunicació fluïda entre aquest òrgan i els treballadors.

Donants (6)

Anònim

Donació oculta

Fa 1.015 dies

Anònim

Donació oculta

Fa 1.027 dies

Anònim

Donació oculta

Fa 1.027 dies

M. Lurdes

Donació oculta

Fa 1.027 dies

Eva

30€

Fa 1.027 dies

antonio

20€

Fa 1.047 dies

Veure més donants

Comentaris (4)

M. Lurdes

Fa 1.027 dies

Bona feina!

Eva

Fa 1.027 dies

Per l'èxit escolar a Badalona! Seguiu treballant com fins ara.

antonio

Fa 1.047 dies

Entitats necessàries a qualsevol barri amb un índex alt d???immigració.
Bona feina i gràcies.

Patrocinadors