23%

Recaptat 70 €

Objectiu 300 €

Donatius 2

Repte finalitzat

La teva aportació té beneficis fiscals de fins el 75%

La Marta i l’Antonio (noms ficticis) són una parella que té una filla (4) i dos fills (10 i 18). El pare va i ve, deixant la mare sola a càrrec dels fills. Per poder treballar, la dona va renunciar a una Renda Mínima d’Inserció (RMI) i ara no té feina ni ingressos. Viuen en un pis hipotecat, que van comprar en època de bonança, però que ara ja comença a acumular deute. El més urgent és garantir l’alimentació familiar. Es necessiten 300€ perquè puguin menjar aquest mes.

Ajuda’ns a ajudar!

--

Marta y Antonio (nombres ficticios) son una pareja que tiene una hija (4) y dos hijos (10 y 18). El padre va y viene, dejando a la madre sola a cargo de los hijos. Para poder trabajar, la mujer renunció a una Renta Mínima de Inserción (RMI) y ahora no tiene trabajo ni ingresos. Viven en un piso hipotecado, que compraron en época de bonanza, pero que ahora ya empieza a acumular deuda. Lo más urgente es garantizar la alimentación familiar. Se necesitan 300 € para que coman este mes.

¡Ayúdanos a ayudar!

Càritas Barcelona

Càritas Barcelona

Càritas és una entitat sense ànim de lucre de l’Església catòlica. La nostra missió és ajudar aquestes persones a sortir de la situació de patiment en la qual estan atrapades i oferir-los eines i recursos perquè se sentin més confiades i segures i puguin liderar per si mateixes el seu projecte de vida. 

Cáritas es una entidad sin ánimo de lucro de la Iglesia católica. Nuestra misión es ayudar a estas personas a salir de la situación de sufrimiento en la que están atrapadas y ofrecerles herramientas y recursos para que se sientan más confiadas y seguras y puedan liderar por sí mismas su proyecto de vida. 

Més informació ›

Donants (2)

Recaptat 70 € de 300 €

Donatius 2

Falten 415 Dies