9%

Recaptat 140 €

Objectiu 1.500 €

Donatius 2

Repte finalitzat

La teva aportació té beneficis fiscals de fins el 75%

OBJECTIU; crear un fons per oferir suport econòmic per emergències habitacionals als joves de Punt de Referència. Amb la quantitat que ens agradaria assolir, podriem oferir 5 beques per a joves de la nostra entitat quan es presenta una situació d'emergència i necessiten un suport suport puntual i extraordinari i que es troben en una situació límit.  
 

COM A COL·LABORADOR/A, A QUI ESTIC AJUDANT?

El jovent en risc d'exclusió que acompanyem a Punt de Referència està compromès i s’esforça cada dia per millorar el seu nivell formatiu i tenir més eines per a la seva ocupabilitat i emancipació real, tot i passar per moments de gran incertesa. 

En alguns d’aquests casos, de cop i volta, les trajectòries d’estudis i recerca de feina es veuen paralitzades temporalment ja que també afecten el suport en habitatge que estan rebent. Aquest obstacle pot fer que tot l’esforç i camí recorregut no tingui cap validesa i s’hagi de començar de nou, ja que enfront a una necessitat bàsica com és l’habitatge, les altres prioritats queden relegades. 

Exposem casos reals de les dificultats que es troben els i les joves amb qui treballem i a qui aniran dirigides les beques:

- Jovent demandant d’asil que degut a la política restrictiva de concessió d’asil de l’Estat Espanyol veuen denegada la seva petició. Sovint coincideix amb el fet de ser jovent que ha estat testimoni de conflictes, poc mediàtics, dels que no han pogut recollir proves documentals. Aquest fet no anul·la la situació traumàtica viscuda i la necessitat de suport a la societat d’acollida.

- Jovent que a través de les proves òssies se’l determina com a major d’edat, quan està en possessió d’un passaport expedit pel país d’orIgen, no manipulat, que acredita la seva minoria. En aquest cas, per llei, preval la prova documental per sobre de la òssia i hauria de ser tutelat per l’E.E.

- Jovent que per algun error al passaport del país d’origen o per dificultats per aconseguir-lo, no pugui renovar el permís de residència atorgat als 18 anys al sortir de la tutela.

- Jovent tutelat que ha migrat com a menor, que als 18 anys només ha aconseguit el permís de residència i que té serioses dificultats, degut al context actual, per accedir a un contracte laboral d’un any a temps complert per obtenir el permís de treball, feina i ingressos suficients per viure per compte propi.

- Jovent que degut a discapacitats, físiques o psíquiques, presenten un major grau de vulnerabilitat.

 

COM VOLEM DONAR SUPORT A L'EMANCIPACIÓ DIGNE DELS JOVES?

El repte de Punt de Referència és arribar a oferir 5 beques per l'habitatge valorades en 300€ cada una, un total de 1.500€. 

Aquestes beques només seran atorgades en el cas que el jovent no pugui fer front a la situació d’emergència amb els recursos de la pròpia xarxa, quan estigui compromès amb la seva pròpia trajectòria, i tingui el recolzament i acompanyament de com a mínim dues entitats socials.

El jovent assumirà el compromís de retornar l'ajut quan es resolgui la seva situació d'emergència, de manera que la borsa es mantingui amb recursos per seguir ajudant a altres joves.  

L'Associació Punt de Referència ja fa 20 anys que treballa acompanyant a jovent extutelat o en risc d'exclusió social. Al llarg d'aquest temps ens hem trobat amb situacions en què un o una jove veu truncat el seu itinerari d’emancipació per situacions externes sovint derivades d’injustícies administratives referents a la seva situació documental.

Ens ajudeu? Moltes gràcies.

 

#capjovesensellar

Punt de Referència

Punt de Referència

Luchamos para mejorar la calidad de vida de los jóvenes tutelados y estutelados, en riesgo de exclusión social, para garantizar la igualdad de oportunidades en su incorporación a la vida adulta.

Més informació ›

Donants (2)

Recaptat 140 € de 1.500 €

Donatius 2

Falten 1004 Dies