Recaptat

1.424€

A favor de

Copiar codi
Codi copiat
Dona

Apoia a paz e o dereito ao refuxio

«Tratáronnos mal en Siria, tratáronnos mal en Turquía e trátannos mal en Europa. Por que? Non somos seres...

Recaptat

1.424€

Objectiu

6.000€

Donacions

23

Falten

Finalitzat

24%

Categoria

Cooperación internacional

Comparteix aquest esdeveniment

Copiar codi
Codi copiat

Publicat: 9 de maig 2017

«Tratáronnos mal en Siria, tratáronnos mal en Turquía e trátannos mal en Europa. Por que? Non somos seres humanos tamén? Non son eu un ser humano? Non teño dereito a vivir coma eles (os europeos)?»

Nada tiña 28 anos cando Médicos sen Fronteiras recolleu o seu testemuño. Con 28 anos e sete fillos, esta muller siria acababa de ser desaloxada do gran campo de Idomeni, desmantelado no mes de maio do ano pasado. Demasiados refuxiados, demasiado visibles.

Calquera de nós poderiamos ser Nada. Coma moitos miles de persoas máis, tiña unha vida en Siria. Escapou da guerra e dunha morte certa para ela e os seus fillos. En Europa encontrouse con outro inferno.
Preguntácheste como é un campo de refuxiados? Como se vive? Como se durme? Como se encara un futuro suspendido? Como se procesa a decepción, a angustia e o medo de non saber que che vai pasar ao día seguinte, que lles vai ocorrer aos teus fillos?

Somos moitas as persoas que queremos actuar pero non sabemos como.

Por iso creamos ACAMPA POLA PAZ E O DEREITO A REFUXIO, unha REDE que
— abre un espazo de encontro para buscar respostas colectivamente;
— afonda nas causas dos acontecementos e busca información contrastada e crítica;
— promove a participación e a implicación.

Europa vive hoxe o maior movemento de refuxiados desde a Segunda Guerra Mundial, pero xa case ninguén fala deles.
Para combater a escuridade informativa e o abandono institucional, instalaremos un simbólico campo de persoas refuxiadas no centro da Coruña do 15 ao 18 de xuño.

COMO PODES PARTICIPAR?
— Montando unha tenda de campaña como expresión de compromiso co dereito ao refuxio.
Facendo unha achega acorde coas túas posibilidades nesta plataforma. A axuda económica empregarase en sensibilizar e en apoiar os intereses das persoas refuxiadas, ademais de cubrir os custos de organización e mantemento do campamento.
— Participando como cidadán nas actividades programadas. Participarán refuxiados, oenegués, xornalistas e artistas comprometidos coa causa que quere visibilizar ACAMPA.

Acampa é unha iniciativa cidadá sen ánimo de lucro integrada por colectivos sociais, culturais, educativos, veciñais, políticos, sindicais e artísticos. Temos como obxectivo defender os dereitos humanos, o dereito internacional humanitario e o dereito ao refuxio.

Acampa está promovida pola plataforma Coruña contra a guerra.
 

(Más abajo en castellano)
(Text in english below)
__________________________________________________________________

 

“Nos trataron mal en Siria, nos trataron mal en Turquía, y nos tratan mal en Europa. ¿Por qué? ¿No somos seres humanos también? ¿no soy un ser humano? ¿no tengo derecho a vivir como ellos (los europeos)?”

Nada tenía 28 años cuando Médicos sin Fronteras recogió su testimonio. Con 28 años y siete hijos, esta mujer siria acababa de ser desalojada del gran campo de Idomeni desmantelado en el mes de mayo del año pasado. Demasiados refugiados, demasiado visibles.

Nada podríamos ser cualquiera de nosotros. Como muchos miles de personas más, tenía una vida en Siria. Escapó de la guerra y de una muerte cierta para ella y sus hijos. En Europa se encontró con otro infierno.
¿Te has preguntado cómo es un campo de refugiados? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se duerme? ¿Cómo se encara un futuro suspendido? ¿Cómo se procesa la decepción, la angustia y el miedo de no saber qué te va a pasar al día siguiente, qué les va a pasar a tus hijos?

Somos muchas las personas que queremos actuar pero no sabemos cómo.

Por eso hemos creado ACAMPA POR LA PAZ Y EL DERECHO A REFUGIO, una RED que
. Abre un espacio de encuentro para buscar respuestas colectivamente
. Profundiza en las causas de los acontecimientos y busca información contrastada y crítica
. Promueve la participación y la implicación

Europa vive hoy el mayor movimiento de refugiados desde la II Guerra Mundial, pero ya casi nadie habla de ellos.
Para combatir la oscuridad informativa y el abandono institucional instalaremos un simbólico campo de personas refugiadas en el centro de A Coruña del 15 al 18 de junio.

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?
. Montando una tienda de campaña como expresión de compromiso con el derecho al refugio
. Haciendo una aportación acorde a tus posibilidades, en esta plataforma. La ayuda económica será empleada para sensibilizar y apoyar los intereses de las personas refugiadas, además de cubrir los costes de organización y mantenimiento del campamento
. Participando como ciudadano en las actividades programadas. Participarán refugiados, oenegés, periodistas y artistas comprometidos con la causa que quiere visibilizar ACAMPA

Acampa es una iniciativa ciudadana sin ánimo de lucro integrada por colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales, políticos, sindicales y artísticos. Tenemos como objetivo la defensa de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho al refugio.

Acampa está promovida por la plataforma Coruña contra a guerra.

__________________________________________________________________

We were ill-treated in siria, we were ill-treated in turkey and we are being ill-treated in europe. Why? Aren't we human beings as they are? Don't we have the right to live as the europeans do?

Nada was 28 when msf knew about her. At the age of 28 and with 7 children, this syrian woman had just been evacuated from idomeni camp, which was dismantled in may 2016. Too many refugees , too visible.

Any of us could be Nada. As many other thousands people, she had her life in siria. She escaped from war and death for her and her children. In europe, she find a different hell.
Have you ever wonder what is a refugee camp like? How is life there? How do they sleep? How refugees face their postponed future? How do they manage their suffering, their anguish and fear for not knowing what the next day will they bring to their children or what will happen to them?

Many of us are willing to act, but we don't know how.

That´s the reason why we have created acampa for peace and the right to refuge, a web that:
·Opens a new meeting point where we can look for answers in a collective way
·Analyses the root causes of what´s happening and looks for critical and contrasted information
·Encourages participation and commitment

Europe is facing the greatest refugee exodus from world war ii but almost nobody talk about it.
In order to fight against the lack of information in the media and the institutional abandonment we will to set up a symbolic refugee camp in A Coruña city from june 15th to 18th, 2017

How can you take an active part in it?
·You can set up your own tent showing your commitment with the right to refuge.
·You can contribute sending a donation to our organization through the platform. It will be used to sensitize people about refugee situation and to support refugees as well as to pay the expenses of the camp organization and the camp itself.
·You can also participate in the different activities that will take place during the camping. There will be volunteers, refugees, ngos, artists and journalists that wants to make acampa visible.

Acampa is a non-profit citizen's initiative made up of different social, educational, cultural, political, artistic and creative, trade union organizations, etc. Our main objective is to defend human rights, international humanitarian law and the right to refuge

Acampa is an initiative promoted by “Coruña contra a guerra” platform.

www.acampa.eu

Confirma a túa vontade de recibir a recompensa enviando un mail a acampa@acampa.eu , indicando o enderezo de envío, ou ben confirmando a recollida da mesma no propio campamento.

a partir de 5€ = ???Solta simbólica dun globo na cerimonia de inauguracion, en memoria das vítimas
a partir de 20€= Camiseta
a partir de 40€ = Camiseta x 2
a partir de 60€ = Camiseta x 2 + Lámina Kawa, refuxiado kurdo en Grecia
a partir de 80€ = Camiseta x2 + Lámina Kawa x2
a partir de 100€ = Catálogo Acampa 2017
a partir de 200€ = Catálogo Acampa 2017x2 + Camisetax2

As recompensas solicitadas poderán recollerse no evento ou ben ser enviadas á dirección indicada no mail de solicitude unha vez pechado o reto de mecenado. 


Cada gran conta!!! 

 

Donants (23)

Rubén

30€

Fa 1.224 dies

Martha

30€

Fa 1.225 dies

Anònim

50€

Fa 1.228 dies

María Luisa

50€

Fa 1.233 dies

Demetrio

50€

Fa 1.236 dies

Anònim

50€

Fa 1.236 dies

José Manuel

50€

Fa 1.236 dies

BEATRIZ

40€

Fa 1.237 dies

Pilar

50€

Fa 1.237 dies

Anònim

120€

Fa 1.237 dies

Anònim

15€

Fa 1.237 dies

David

39€

Fa 1.238 dies

Anònim

50€

Fa 1.240 dies

Elena

100€

Fa 1.240 dies

Rexina

150€

Fa 1.253 dies

Anònim

30€

Fa 1.256 dies

Anònim

200€

Fa 1.259 dies

Quique

50€

Fa 1.259 dies

Anònim

5€

Fa 1.261 dies

Juan Manuel

50€

Fa 1.262 dies

CLARA

15€

Fa 1.262 dies

José Juan

100€

Fa 1.262 dies

Anònim

100€

Fa 1.262 dies

Veure més donants

Comentaris (3)

Rubén

Fa 1.224 dies

Grazas.

David

Fa 1.238 dies

Muito ánimo!! !!

.."Mucha gente pequeña,
en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo"...
[Eduardo Galeano, orfebre de las palabras y artesano del pensamiento...]

Patrocinadors