20%

Recaptat 590 €

Objectiu 3.000 €

Donatius 7

Repte finalitzat

La teva aportació té beneficis fiscals de fins el 75%

Les persones amb intel.ligència límit (IL) no duen escrites a la cara les dificultats que les fan socialment vulnerables. A primer cop d´ull, passen desapercebudes, però necessiten un suport per viure de manera autònoma perquè pateixen un desfasament entre l´edat cronològica i la mental. No hi ha ningú igual, com tampoc son iguals les seves necessitats. D´aquesta condició parteix l´acció integral de l´acidH amb l'Escola d´Educació Especial Vida Montserrat.

La identificació precoç de la IL és un repte, per poder acompanyar les persones amb IL des de la infància i evitar que caiguin en les llistes de fracàs escolar.

Lentitud en l´aprenentatge no ha de ser igual a fracàs escolar. L´experiència evidencia que pot resoldre´s !

La fòrmula? Més suport i més temps, Educació Secundària Obligatòria amb una modificació curricular, grups de 8 a 10 alumnes, didàctiques adeqüades, aprendre a aprendre, intervenció educativa per a la integració social.

Els alumnes de l´escola: 82 noies i nois a partir de 12 anys, amb dificultats d´aprenentatge o retard maduratiu, amb necessitats educatives específiques.

Les famílies de l´escola: el 25% de les famílies estan derivades pels Serveis Socials de l´Ajuntament de Barcelona, sense o amb pocs recursos, en situació d´atur o treballs precaris, algunes d´elles famílies nombroses les quals, a més a més, ténen altres membres amb malalties mentals i altres discapacitats físiques.

Beca d'escolarització 179,50 € mensuals
Beca de menjador 147,30 € mensuals
Beca reforç escolar 52,80 € mensuals
Beca psicología i logopedia: 196 € mensuals ( 1 sessió setmanal )

Trucan´s  93 285 99 77 ext: 22
Visita el nostre web www.acidh.org
La Caixa ES93 2100 3003 5422 0063 6233

ACIDH - Associació Catalana d´Integració i Desenvolupament Humà

ACIDH - Associació Catalana d´Integració i Desenvolupament Humà

EDUCAMOS, DIVERTIMOS, CUIDAMOS, ACOGEMOS, FORMAMOS Y PROTEGEMOS A PERSONAS CON INTELIGENCIA LIMITE (IL)

La Asociación acidH es una entidad social son sede en Barcelona declarada de utilidad pública que cuenta con más de 20 años de experiencia dando apoyo y servicio a las personas con inteligencia límite (IL) y discapacidad psíquica leve ( entre el 1% y el 1,5% de la población ).

Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de estas personas, ofreciéndoles una atención integral y personalizada, y conseguir su plena integración : potenciando capacidades, derechos, igualdad de oportunidades y combatiendo su exclusión social. Se trata de personas que pasan desapercibidas puesto que no presentan evidentes rasgos físicos, lo cual los situa en una situación de alta vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. 

AREA EDUCATIVA - Escuela de Educación Especial Vida Montserrat, Escuela de Adultos, Extraescolares

AREA LABORAL - Itinerarios de inserción sociolaboral, Empleo con Apoyo, Programas de Formación e Inserción PFI, Servicio Ocupacional de Inserción SOI, Centro Especial de Empleo ( lavandería industrial y Càtering ).

AREA RESIDENCIAS - 4 Hogares Residencia y 12 de Apoyo a la autonomia en el propio hogar.

AREA DE ATENCION PSICOSOCIAL- Psicologia, Logopedia, Diagnósticos, Grupo de Apoyo Familiar, Talleres Especializados

397 personas usuarias ( a partir de 10 años ) + 115 profesionales

34 personas voluntarias + 2.500 personas beneficiarias indirectas

624 personas socias colaboradoras

 

 

Més informació ›

Donants (7)

Recaptat 590 € de 3.000 €

Donatius 7

Falten 598 Dies