100%

Recaptat 1.600 €

Objectiu 1.600 €

Donatius 14

Repte finalitzat

La teva aportació té beneficis fiscals de fins el 75%

AJUDA’NS A FER-HO POSSIBLE! A Punt de Referència oferim suport a joves que, al complir la majoria d’edat, han de deixar els centres de protecció de menors on han estat acollits i iniciar el seu camí cap a l’emancipació. Un d'aquests suports són els pisos assistits.Els pisos que tenim a l'entitat els gestionem majoritàriament gràcies al suport econòmic de l'Àrea de Suport al Jove tutelat i extutelats (ASJTET) i també amb el suport de la Direcció General per a la Immigració, de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana i de 'Ajuntament de Barcelona. Durant l’any 2011, hem garantit un lloc on viure a 10 joves donant-los l’oportunitat de construir amb èxit el seu futur acompanyats diàriament d’una educadora. En els pisos, els joves aprenen, entre d'altres, a gestionar la seva pròpia economia. Per això, ells també assumeixen una part de les despeses de la seva estada en el pis. Aquest any ha estat especialment difícil, molts d’ells no han tingut o han tingut molt pocs ingressos. FES L’APORTACIÓ QUE PUGUIS EN BENEFICI D'AQUESTS JOVES! Per exemple: . Amb 35€, cobreixes les despeses de transport d’un jove per tot el mes. . Amb 60€, garanteixes el menjar de dos joves per una setmana. . Amb 100€, ajudes a cobrir el lloguer d’un jove durant un mes. Més informació: info@puntdereferencia.org

Punt de Referència

Punt de Referència

Luchamos para mejorar la calidad de vida de los jóvenes tutelados y estutelados, en riesgo de exclusión social, para garantizar la igualdad de oportunidades en su incorporación a la vida adulta.

Més informació ›

Donants (14)

Recaptat 1.600 € de 1.600 €

Donatius 14

Falten 2979 Dies