Img Reto
Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)

Momentos de ocio para las personas sordociegas

61%

Recaudado 1.210 €

Faltan Reto finalizado